Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 268683
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
137/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie o wyrażeniu opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Gostomie XI'' w granicach działki nr 128 obręb Gostomie, gm. Kościerzyna, pow. kościerski "
31-10-2023
RDOŚ-GD-WOO.4220.515.2023.IBA.2
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 decyzje
inne
wniosek o zmianę decyzji celu publicznego
Budowa stawu retencyjnego o powierzchni czaszy ok. 3300,0m2 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na nieruchomości składających się z działek o nr ewid. 130, 132/3,133,147,149/3...
31-03-2023
BI.IV.6733.1.2018.1.2023
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek, złożony przez „FERMAPOL” Zalesie Sp. z o.o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
„Rozbudowa fermy trzody chlewnej FERMAPOL Zalesie Sp. z. o. o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, polegająca na budowie budynku warchlakarni o obsadzie 4466 stanowisk (185,02 DJP), na działce 9/8...
30.06.2022
RI.6220.3.2022
opolskie / namysłowski / Domaszowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
„Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) „Wełecz PV-W” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, planowanego przez firmę: Józef Wieloch-Zakład Instalatorstwa...
3
BUŚ.6220.8.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
384/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Dotyczy nieruchomości o nr ew. 158/9 położonej w miejscowości Adamów Wieś, gm. Radziejowice
3
RLG.6131.27.2014
mazowieckie / żyrardowski / Radziejowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzew z działki nr 212, obręb nr 5 M. Biskupiec
29.05.2023
BMA. 6131.115.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn.63 około L = 32 mb na części działek nr ewid. 331, 143/2, 217/1, 217/2, 218 w miejscowości Dąbie.
29-09-2020
BI.II.6733. 30. 2020r.
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie wycinki drzew
zgłoszenie wycinki drzew gat. świerk rosnącego na działce nr ew. 1772 położonej w Kolonowskiem
25.02.2020
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt drzewa z działki nr 222,obr. Bredynki
24.05.2023
BMA.6131.113.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
,,Budowa hali produkcyjnej zakładu prefabrykacji domów drewnianych wraz z częścią magazynową i socjalno-biurową oraz zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury...
2031-10-31
OS.6220.9.2023
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. S. Okrzei, dz. nr 143 ark. m. 2 w Lesznie.
2023-11-29
OS.6131.214.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
550/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 1/15 obręb Grapice, gm. Potęgowo.
2023-11-29
RLŚ.6131.3.27.2023
pomorskie / słupski / Potęgowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. z działki 10/104(0013), będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy
2023-11-28
WKŚ-II.6131.392.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nr ewid. 116 obręb 34 przy ul. Poniatowskiego 31 w Siedlcach
2023-11-28
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Marii Konopnickiej, dz. nr 5/1 ark. m. 56 w Lesznie.
2023-11-28
OS.6131.213.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
BT6608 NOWY SACZ POLUDNIE Grunwaldzka 32 Nowy Sącz
2023-11-28
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
NWS2507 przy ul.Krakowskiej w Nowym Sączu
2023-11-28
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 2x wiąz z działki o nr ewid.885/4 obręb Lisięcice
2023-11-27
SP.W.4401.12.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 74 obręb 128 przy ul. Domanickiej w Siedlcach
2023-11-27
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
511/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.795.2023.JO.2 z 27 listopada 2023 r.
Zawiadomienie informujące o terminie wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia (lub nie) oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Produkcja substancji...
2023-11-27
WGK-II.6220.1.10.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
549/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita rosnącego na działce nr 179/1 obręb Kruszyna, gm. Kobylnica.
2023-11-27
GPŚ.6131.150.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wycinka 7 drzew gat. liściastego ozdobnego przy ul. Konstytucji w Bytomiu (dz. 157/4)
2023-11-24
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 16x klon pospolity z działki o nr ewid.291/1 obręb Sucha Psina
2023-11-24
AOS.6131.86.2023
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2023 postanowienia
inne
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23.11.2023 r. znak WOOŚ-I.4220.1335.2023.ML o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...
budowie 86 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, dwukondygnacyjnych częściowo z poddaszami użytkowymi i garażami wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w...
2023-11-24
OŚGK.6220.13.2022.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
510/2023 postanowienia
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.810.2023.AG1.5 z 23 listopada 2023 r.
Postanowienie określające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa realizowanego przez EKO LIDER Sp. z o. o. przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu mobilnej modułowej...
2023-11-24
WGK-II.6220.1.7.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
509/2023 postanowienia
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.810.2023.AG1.6 z 23 listopada 2023 r.
Postanowienie określające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów szklanych oraz wykorzystywanie ich w procesie produkcji na działce o nr ewid. 444/17...
2023-11-24
WGK-II.6220.1.12.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
508/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.788.2023.PP.4 z 23 listopada 2023 r.
Zawiadomienie informujące o przedłużeniu terminu w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów szklanych oraz wykorzystywanie ich w procesie...
2023-11-24
WGK-II.6220.1.12.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
504/2023 inne dokumenty
inne
Wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RZŚ.4901.92.2023.KZ z 24 listopada 2023 r.
Wezwanie do wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w...
2023-11-24
WGK-II.6220.1.10.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
548/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z rodzaju wierzba o trzech pniach rosnącego na działce nr 598 obręb Siemianice, gm. Słupsk.
2023-11-24
OS.6131.213.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
547/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny rosnącego na działce nr 85/2 obręb Machowino, gm. Ustka.
2023-11-24
GOR.6131.108.2023
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.