Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
10/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: "adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi pojazdów oraz budowa parkingu...
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2011-08-16
KOŚ-7624-31/2010/2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2017 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa obiektu magazynowego w technologii namiotowej i wiaty stalowej na terenie Belma Accessiories Systems Sp. z o. o. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, obręb geodezyjny Białe...

KOŚ. 6220.1.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2017 decyzje
inne
decyzja nr 5/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"

KOŚ. 6220.11.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2017 decyzje
inne
decyzja nr 7/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi na działce nr 146/10, obręb geodezyjny Białe Błota"

KOŚ. 6220.2.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2017 decyzje
inne
decyzja nr 9/2017 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 „Dobudowa hali magazynowej do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z budową infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej na działkach nr 89/3, 89/4 i...

KOŚ. 6220.41.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"

KOŚ. 6220.6.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2017 decyzje
inne
decyzja nr 8/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"  

KOŚ. 6220.6.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej na działkach nr 120/6 i 120/15, położonych w miejscowości Łochowice, gm Białe...
2012-12-10
KOŚ.6220.1.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa obiektu magazynowego w technologii namiotowej i wiaty stalowej na terenie Belma Accessiories Systems Sp. z o. o. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, obręb geodezyjny Białe...
2017-01-13
KOŚ.6220.1.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz z dobudową pomieszczenia...
2017-12-13
KOŚ.6220.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2018 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz z dobudową pomieszczenia...

KOŚ.6220.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 decyzje
inne
decyzja nr 3/2019 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
„Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz z dobudową pomieszczenia...
2018-12-13
KOŚ.6220.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"
2017-02-16
KOŚ.6220.11.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Rozbudowa zakładu, obejmująca: utworzenie magazynu wysokiego składowania, zwiększeniu ilości zespołów drukujących oraz utworzeniu pomieszczeń przygotowalni sit, mieszalni i magazynu...
2018-05-11
KOŚ.6220.12.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2019 decyzje
inne
decyzja nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa parku maszynowego, w tym wdrożenie nowej technologii produkcji paneli z podświetleniem o szerokim zastosowaniu. Wdrożenie do produkcji innowacyjnych wysoko wyspecjalizowanych...

KOŚ.6220.12.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
inne
decyzja nr 8/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „realizacja inwestycji...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-10-10
KOŚ.6220.17.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2012 decyzje
inne
decyzja nr 8/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „realizacja inwestycji...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-10-10
KOŚ.6220.17.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi na działce nr 146/10, obręb geodezyjny Białe Błota"
2017-01-25
KOŚ.6220.2.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość”
2018-01-08
KOŚ.6220.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość"

KOŚ.6220.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2018 decyzje
inne
decyzja nr 2/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość”

KOŚ.6220.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota” - (na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/124, 54/125, 54/126, 54/127, 54/128, 54/129, 54/130, 54/131, 54/132,...
2018-07-06
KOŚ.6220.22.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa centrum spedycyjnego - obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota”

KOŚ.6220.22.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 decyzje
inne
decyzja nr 2/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota" - Inwestor: Transport i Spedycja MICH-TRANS Michał Olszewski

KOŚ.6220.22.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"
2017-04-21
KOŚ.6220.24.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2017 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"

KOŚ.6220.24.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2018 decyzje
inne
decyzja nr 3/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota” - teren położony przy Bydgoskich Zakładach...

KOŚ.6220.24.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-07-18
KOŚ.6220.26.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-11-18
KOŚ.6220.26.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-11-18
KOŚ.6220.26.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.