Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246741
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
479/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2985/31 położonej w Studzienicach przy ul. Jaskółek drzew: -topola osika (93); -brzoza brodawkowata (134, 119, 74, 117,...

OŚ.6131.3.37.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
327/2021 decyzje
inne
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych – linii do wytwarzania regranulatów tworzyw...

ZSE.6220.12.2020
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 198/26 obręb nr 47 Podzamcze przy ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu.

BŚK.6131.268.2021, 51/Z/2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 198/26 obręb nr 47 Podzamcze przy ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu.
2021-10-29
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
478/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1173/31 położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej drzew: -modrzew europejski (73, 117); -sosna czarna...

OŚ.6131.3.36.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
477/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1173/31 położonej w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej drzew: -modrzew europejski (73, 117); -sosna czarna (110, 124,...

OŚ.6131.3.36.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej
2021-01-29
WOO.410.25.2021.AT
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
319/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej
2021-02-03
N.NZ-42-1-3-1/21
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
318/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej
2020-01-05
WGP-II.6721.4.2019
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
317/2021 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Fryderyka Hoyera, Stanisława Staszica, Świętokrzyskiej i Studziennej
2020-11-23
WGP-II.6721.4.2019
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
500/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb bezszypułkowy, rosnącego na działce nr 198 obręb Klęcino, gm. Główczyce.
2021-11-25
RL.6131.34.2021
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
326/2021 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie uzgadniające realizację oraz określające warunki przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych – linii do wytwarzania regranulatów...
2021-02-19
WOOŚ.4221.8.2020.JB.2
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
325/2021 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia oraz określające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych – linii do...
2021-04-13
GL.RZŚ.4360.11m.2021.AS
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
322/2021 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych – linii do wytwarzania...
2020-11-06
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
323/2021 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - merytoryczne
Uzupełnienie merytoryczne do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych – linii do wytwarzania regranulatów...
2020-12-30
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Sanitarna
Opinia sanitarna w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych - warunki realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbudowa instalacji...
2021-02-01
ZNS/523-3-17/21
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2021 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 13 drzew z terenu Nadleśnictwa w Resku

OŚiGW.6131.83.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew.
udzielenie zezwolenia na usuniecie 8 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły na działce nr 404/3 obręb Biały Zdrój, gmina Kalisz Pomorski

OS-II.613.100.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew.
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 8 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły na działce nr 404/3 obręb Biały Zdrój, gmina Kalisz Pomorski.
2021-10-25
NO.6131.81.2021
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
osobom fizycznym na usunięcie 4 suchych drzew - wiśnia pospolita o obwodach pni odpowiednio: 115, 84, 76, 104 cm oraz wiśnia ptasia o obwodzie pnia 43 cm - rosnących na terenie posesji przy ul....
2021-11-24
KZ.6131.282.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 200 cm- rosnącego na terenie dz. nr 1/6 KM 30, na skwerze Michała Urbanka.
2021-11-22
KZ.6131.269.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
244/2018 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zmiana decyzji orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Bytomska...
2018-04-16
ZEC.6220.25.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - klon zwyczajny o obwodzie pnia 172 cm - rosnącego na terenie dz. nr 44/5 KM 26, przy ul. Kościuszki.
2021-11-19
KZ.6131.262.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych – linii do wytwarzania regranulatów tworzyw sztucznych (PE/PP/PS)”, planowanego do realizacji na terenie nieruchomości o nr...
2020-10-13
ZSE.6220.12.2020
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 suchego drzewa - robinia akacjowa o obwodzie pnia 220 cm - rosnącego na terenie działki nr 17/4 KM 24, przy ul....
2021-11-22
KZ.6131..261.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
476/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 6509/62 położonej w Pszczynie przy ul. Pionierów drzew: -brzoza brodawkowata (65, 55); -sosna zwyczajna (65,...

OŚ.6131.3.35.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
474/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 575/12 położonej w Pszczynie przy ul. Zielonej drzew: -świerk pospolity (80, 80).

OŚ.6131.3.34.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
473/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 575/12 położonej w Pszczynie przy ul. Zielonej drzew: -świerk pospolity (80, 80).

OŚ.6131.3.34.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
475/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 6509/62 położonej w Pszczynie przy ul. Pionierów drzew: -brzoza brodawkowata (65, 55); -sosna zwyczajna (65, 75).

OŚ.6131.3.35.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
472/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3260/95 położonej w Łące przy ul. Gerberów drzewa: -lipa drobnolistna (166).

OŚ.6131.3.32.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.