Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6078
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
189/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca odroczoną opłatę za usunięcie drzew związaną z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.7.2019 z dnia 11.03.2019 r.,
w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.59.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca odroczoną opłatę za usunięcie drzew związaną z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.69.2023 z dnia 26.06.2019 r.,
w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.79.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 2178/204 obręb Bobrowniki Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.73.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z ternu działki o nr ewid. 2178/204 obręb Bobrowniki Śl.
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-06-06
Ś.6131.10.4.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa 6 silosów na granulat nr dz. 156/1.
2023-07-06
BA.6740.1.21.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 524/23 (obręb Sowice) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej...
.
2023-07-05
OŚR.613.89.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 05.07.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 524/23 (obręb Sowice) stanowiącej...
.
2023-07-05
OŚR.613.89.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Na wniosek (z dnia 30.03.2023 r. uzupełniony pismem z dnia 14.06.2023 r.) p. Anouara Grati ze spółki Gramar Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul....
.
2023-03-30
OŚR.613.47.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa zbiornika do magazynowania oleju napędowego o pojemności 24 000 m3. Radzionków ul. Nałkowskiej 51
2023-07-24
BA.6740.9.101.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 169 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej w posiadaniu osoby prywatnej.
.
2023-07-30
OŚR.613.71.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 169 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej w...
.
2023-05-30
OŚR.613.71.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania Gminie Tworóg zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 418/177 (obręb Brynek) stanowiącej własność Gminy Tworóg.
.
2023-03-14
OŚR.613.41.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg (z dnia 10.03.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.1.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 418/177 (obręb Brynek) stanowiącej...
.
2023-03-14
OŚR.613.41.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa silosów na granulat nr dz. 156/1 ul. Krasickiego 13
2023-07-06
BA.6740.1.21.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 2072/253 i 2228/253
obręb Świerklaniec.

OŚR.613.49.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 2072/253 i 2228/253 obręb Świerklaniec.
2023-03-30
GK.6131.2.3.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki KANLUX S.A. o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2023-06-30
OŚR.6220.3.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 97/18 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków - ogród działkowy nr 71 Rodzinnych Ogrodów Działkowych...
.
2023-06-12
OŚR.613.76.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 97/18 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków - ogród działkowy nr 71 Rodzinnych Ogrodów Działkowych...
.
2023-06-12
OŚR.613.76.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
2023-06-13
BA.6740.4.66.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących na działkach w rejonie ul. Staffa w Tarnowskich Górach
.
2023-04-17
OŚR.613.51.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 14.04.2023 r. znak Ś.6131.10.13.2023) dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach w rejonie ul. Staffa w Tarnowskich Górach
.
2023-04-17
OŚR.613.51.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną ul. Fabryczna nr dz. 96/22
2023-04-14
BA.6740.7.16.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzewa,
gatunku sosna zwyczajna.

OŚR.613.149.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew z terenu działek o nr ewid. 414/108 i 5866/20 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.13.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z ternu działek o nr ewid. 414/108 i 5866/20 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-02-10
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa oczyszczalni ścieków nr dz. 27/2
2023-03-28
BA.6740.1.11.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków nr dz. 349/22.
2023-05-23
BA.6740.1.18.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie (na wniosek z dnia 07.04.2023 r. p. Jakuba Sylwestrzaka współwłaściciela spółki ZIR – W. Sylwestrzak i Spółka – Sp. J. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Przemysłowej 7 –...
.
2023-04-11
OŚR.613.52.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 07.04.2023 r.) p. Jakuba Sylwestrzaka współwłaściciela spółki ZIR – W. Sylwestrzak i Spółka – Sp. J. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Przemysłowej 7 –...
.
2023-04-11
OŚR.613.52.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.