Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
665/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gm. Miasteczko Sląskie na usunięcie 29 drzew z działki nr ewid. 1507/83 ob. Miasteczko Śląskie.

OŚR.R.613.225.2015
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
667/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 42 drzew z działki nr ewid. 986 ob. Ożarowice.

OŚR.R.613.223.2015
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
669/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec usunięcie 1 drzewa ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.221.2015
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
671/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 drzew z działek nr ewid. 1024/2, 469/2, 1056/2 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.220.2015
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
672/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Ryszardowi Pomajdzie usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 524/23 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.217.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
674/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Tęczowemu Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 24 na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 96/3 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.215.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
676/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Januszowi Cempulikowi usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 2973/330 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.214.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
678/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalam panu Marianowi Michalskiemu na usunięcie 1 drzewa z działki 524/23 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.213.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
680/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 138 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.212.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
681/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zmieniająca zapisy pkt. 3 i pkt.4.

OŚR.R.613.210.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
493/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie Gminnemu Zespołowi Oświaty i Wychowania 4 drzew z działki nr ewid. 245/6 ob. Ożarowice.

OŚR.R.613.96.2016
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wycinki drzew
Decyzja w sprawie wycinki 21 drzew z ternu działki nr 102/5. km. 12, obręb Krupski Młyn

Ig.6131.77.2.2016.2017
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
683/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 2930/68 ob. Nakło Śląskie.

OŚR.R.613.198.2015
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
685/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 118/2 ob. Krupski Młyn.

OŚR.R.613.194.2015
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
687/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Spółdzielni Ogrodniczej na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 5498/26 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.142.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
689/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 8 drzew z działki nr ewid. 94 ob. Tarnowskie Góry.

OśR.R.613.84.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
690/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zmieniająca pkt. 1 brzmienia decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.08.2015.

OŚR.R.613.84.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
692/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1055/2 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.183.2015
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
694/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 2513/104.

OŚR.R.613.73.2015
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
494/2016 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Decyzja zezwalająca Veolia Południe Spółka z o.o. na emisję gazów cieplarnianych z instalacji Ciepłownia Przyjaźń KSW PL000000000000151 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.6226.6.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 10 drzew z terenu działek nr 114/29, 115/29, 116/29 k.m.12, oraz na działce nr293/114, k.m. 13, obręb Krupski Młyn

Ig.6131.5.1.2017
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
497/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 3098/125 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.204.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
498/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zmieniająca pkt. 2 i pkt. 4 decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.39.2016 z dn 19.05.2016 nr ewid. 1671/1 ob. Nowe Chechło.

OŚR.R.613.215.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
499/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zmieniająca pkt. 2 i pkt. 5 decyzja ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.102.2015 dnia 26.06.2015 działki nr ewid. 1692/98 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.217.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
500/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zmieniająca pkt. 3 i pkt. 4 decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.188.2015 z dnia18.03.2016 i decyzji OŚR.R.613.247.2015 z dnia 11.04.2016 r. działki nr ewid. 160/21 ob....

OŚR.R.613.218.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 drzew z działki nr ewid.12216/39 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.25.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Przedszkolu nr 2 w Radzionkowie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 338/46 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.200.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 212/105 ob. Karchowice.

OśR.R.613.202.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzje
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 10 drzew z działki nr ewid. 325/46 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.203.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie z urzędu w sprawie zmiany decyzji nr OŚR.R.613.53.2016 z dnia 27.06.2016 r. w zakresie wydłużenia terminu usunięcia drzew do 30 kwietnia 2017r.

OŚR.R.613.2.2017
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.