Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272569
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
36/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja umarzająca postępowanie
Decyzja środowiskowa umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Skup złomu w postaci grubej i cienkiej oraz metale...
2011-03-17
GK.6220.1.8.2011
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Kopernika 37
2011-05-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli z posesji przy ul. Zamenhofa 46
2011-05-16
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli z posesji przy ul. Zamenhofa 46, pod warunkiem zastąpienia 10-letnią lipą

DIM.Oś.6131.54.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego świerka z posesji przy ul. Kopernika 37

DIM.Oś.6131.53.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie brzozy z posesji przy ul. Boduena 2

DIM.Oś.6131.52.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka rosnącego przy ul. Sikorskiego, dz. nr. 34 AM 5, Obr. III.

OŚGP.6131.50.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. świerków oraz 10m2 krzewów, usytuowanego przy ul. Dworcowej w Lubaniu nr dz. 81/2, AM 6, obr III .
2011-05-20
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Kasztanowej
2011-05-25
GR.6131.6.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla osoby fizycznej zezwalająca na usunięcie drzewa
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Kasztanowej bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2011-05-25
GR.6131.6.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 postanowienia
inne
postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw płynnych na terenie obiektu handlowego...
2011-02-23
GR.1.76374.9-10/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji paliw płynnych na terenie obiektu handlowego...
2011-02-23
GR.1.76374.9-11/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: budowie stacji paliw płynnych na terenie obiektu handlowego E.LECLERC w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 69, dz. 28/2 AM-53
2011-02-23
GR.1.76374.9-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja częściowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67 zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja częściowa zezwalająca na usunięcie 3 drzew gatunków: świerk pospolity (2 szt.) oraz sosna pospolita (1 szt.) z nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 67 w zamian za wykonanie...
2011-04-28
GR.1.6131.6-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67 na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 17 drzew gatunków: morwa biała (4 szt.), świerk pospolity (2 szt.), sosna pospolita (1 szt.) i klon pospolity (10 szt.) z nieruchomości przy ul. Wojska...
2011-04-28
GR.1.6131.6-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja częściowa dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 67 zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
decyzja częściowa zezwalająca na usunięcie 14 drzew gatunków: morwa biała (4 szt.), klon pospolity (10 szt.) oraz 3 m2 krzewów z nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 67 bez opłat oraz...
2011-04-28
GR.1.6131.6-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – Północ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2011-06-03
DIM.AN. 7321 -1 / 06
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. brzozy, usytuowanej przy ulicy Gazowej, Teren Kamiennogórskiej SSE w Lubaniu nr działki 2/12, AM 9, obr. IV Lubań

OŚGP.6131.59.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 jesionów z posesji przy ul. Kliczkowskiej 26
2011-05-24
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 grochodrzewów oraz odpłatne usunięcie 2 grochodrzewów, 2 lip, 2 jesionów, jarząbu oraz 80 m2 krzewów z terenu między ul. Równą i ul....

DIM.Oś.6131.48.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie grochodrzewu z posesji Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 27
2011-05-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy z posesji przy ul. Poznańskiej

DIM.Oś.6131.47.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie grochodrzewu z posesji Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 27

DIM.Oś.6131.58.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia : Projekt miejsc parkingowych w kompleksie szpitala LATAWIEC
2011-05-31
DIM.Oś.6220.4.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : Projekt miejsc parkingowych w kompleksie szpitala LATAWIECj
2011-06-01
DIM.Oś.6220.4.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Warszawskiej 9-11
2011-06-02
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. Klonu 1szt. topoli, 2 szt wierzby, rosnacych przy ul Stawowej w Lubaniu nr. dz. 1/6 Am 20 obr. V.
2011-06-03
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 5 szt. Klonu 1szt. topoli, 2 szt wierzby, rosnacych przy ul Stawowej w Lubaniu nr. dz. 1/6 Am 20 obr. V.

OŚGP.6131.70.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanawia się odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja tłoczni gazu ziemnego Żuchlów”, na działce o nr ew....
2011-05-04
GK.6220.5.3.2011
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczalnia ścieków”, na działkach o nr ew. 573/2 i 1516/1, obręb Chróścina
2011-06-06
GK.6220.6.1.2011
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.