Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4516
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
273/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 54 drzew iglastych z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Aronia"
2011-11-29
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
274/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 brzóz pod warunkiem zastąpienia 2 sztukami brzóz zwisających 14-16 cm - z posesji mieszkaniowej przy ul. Głowackiego 22-26
2011-11-30
DIM.Oś.6131.136.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby i klonu z działki nr 10/4 przy ul. Strzelińskiej pod warunkiem zastąpienia 4 sztukami drzew 16-18 cm
2011-11-30
DIM.Oś.6131.131.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
276/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Leśnej 22
2011-12-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Szymanowskiego 14
2011-12-02
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie: - 1 lipy pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem,- 2 lip pod warunkiem przesadzenia, - 69,5 m2 krzewów pod warunkiem zastąpienia - z terenu AAM Poland przy ul. Szarych...
2011-12-05
DIM.Oś.6131.138.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z posesji przy ul. Ułańskiej 1
2011-12-07
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z posesji mieszkaniowej ul. Leśna 22
2011-12-07
DIM.Oś.6131.141.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Kolejowej 20
2011-12-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej daglezji z posesji mieszkaniowej ul. Szymanowskiego 14-18
2011-12-07
DIM.Oś.6131.142.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Aronia" przy ul. Westerplatte 95
2011-12-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie brzozy z posesji mieszkaniowej ul. Ułańska 1, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. brzozy
2011-12-16
DIM.Oś.6131.144.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego świerka z posesji przy ul. Kolejowej 20
2011-12-16
DIM.Oś.6131.145.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 dębów i jesionu z działek przy ul. Sprzymierzeńców, pod warunkiem zastąpienia 6 sztukami drzew liściastych o średnicy min 20 cm
2011-12-19
DIM.Oś.6131.139.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z posesji mieszkaniowej przy ul. Kopernika 13
2011-12-19
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 wierzb z posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 7-11
2011-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 wierzb z posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 2-8
2011-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu, topoli, grochodrzewu i wierzby z posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 35-39
2011-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków z posesji mieszkaniowej przy ul. Teatralnej 14-16
2011-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z posesji mieszkaniowej przy ul. Teatralnej 6-12
2011-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jabłoni purpurowej z posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 1-3-5
2011-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 wierzb z posesji mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 37-41
2011-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji mieszkaniowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 9-9a
2011-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2011 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Wspólnoty Mieszkaniowej : "Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku przy...
2011-11-28
DIM.Oś.6220.9.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2011 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Gminy Miasta Świdnica : "Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów...
2011-11-25
DIM.Oś.6220.11.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Grzybem" przy ul. Prądzyńskiego
2012-01-03
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 55 drzew ozdobnych z terenów ogrodów działkowych przy ul. Strzelińskiej i Westerplatte R.O.D. "ARONIA"
2012-01-09
DIM.Oś.6131.140.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie klonu z terenu R.O.D. "ARONIA" przy ul. Westerplatte pod warunkiem zastąpienia 1 szt. klonu
2012-01-09
DIM.Oś.6131.146.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy i kasztanowca z terenu posesji przy ul. Tołstoja 2
2012-01-12
DIM.Oś.6131.133.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli osiki z terenu posesji przy ul. Piotra Skargi 2-4
2012-01-16
DIM.Oś.6131.147.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.