Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 248563
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
4/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jodła, z nieruchomości o nr ewid. 1553, położonej w miejscowości Krzemień Pierwszy, gm. Dzwola
2021-01-18
-
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
388/2013 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zmiana parametrów instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
zmiana parametrów instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne satcja bazowa Wałbrzych Poniatów 49556 ul. Wrocławska 16
2021-04-07
-
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
384/2013 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zmiana parametrów instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
zmiana parametrów instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacja radiokomunikacyjna 49641 (79141N!) zlokalizowana w Wałbrzychu przy ul. Ludwiga van Beethovena 14
2021-04-07
-
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
310/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usuniecie drzew
Zezwolenie na usuniecie drzew szt 2

-ROŚ.6131.129.2014
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2018 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
.
.

.
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek firmy GRANDBE Sp. z o.o. - ul. Kolejowa 39 + osoby fizyczna
Dotyczy wydania zezwolenia na wycinkę 7 szt. topoli z terenu przy ul. Dworcowej 49 - dz. nr ew. 591
2017-02-23
.......................
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na działkach nr 139/2 i 14/4 w miejscowości Januszowice
2015-04-07
.GK.6131.82.2015
małopolskie / krakowski / Zielonki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na działkach nr 139/2 i 14/4 w miejscowości Januszowice

.GK.6131.82.2015
małopolskie / krakowski / Zielonki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2012 decyzje
inne
zezwolenie
zgoda na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Składowej 3 w Olsztynie

.SD.6131.738.2012.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Siedlce przez Zakład Usług Komunalnych...
2012-07-05
(GK-ROŚ.6235.1.4.2012)
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
334/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Siedlce przez EKOLAND Tomasz Gajewski
2012-07-26
(GK-ROŚ.6235.1.5.2012)
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
336/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Siedlce
2012-07-26
(GK-ROŚ.6235.1.6.2012)
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2012 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodno-prawny na pobór wód podziemnych.
Pozwolenie wodno-prawny na pobór wód podziemnych z ujęcia w Karczmie Borowej w ilości: Qmax h= 150,0 m3/h Qśr.d. = 3220,0 m3/d Q max r= 1175000,0m3/r
2012-12-03
)S.II 6341.49.2012
wielkopolskie / leszczyński / Osieczna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
435/2016 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie sześciu drzew

)ŚR.6131.280.2016.DS z dnia 05.12.2106
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
769/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
usunięcie 15 klonów jesionolistnych, 4 sosny, 1 klon , 5 wiązów

{POŚ.6131.315.2011
mazowieckie / otwocki / Józefów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wycinkę
Wydanie zewolenia na wycinkę 1 szt. topoli nierodzimej, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1256B Nowy Dwór-Kuścińce - Saczkowce - Kowale - Kuźnica, w miejscowości Saczkowce
2012-01-17
/ZD/FA/th/4040/7/2012
podlaskie / sokólski / Kuźnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja / zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa.
Decyzja zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jesion z nieruchomości położonej w msc. Kocudza Druga, gm. Dzwola.

|OŚ.6131.49.2013
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa obumarłego znajdującego się w pasie drogowym drogi krajowej nr 3 obręb Mysłów.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa obumarłego znajdującego się w pasie drogi krajowej nr 3, obręb Mysłów.
2015-08-24
0.WR.Z-13.051.21.2.2015.ab
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
sprawozdanie z pomiaru emisji do powietrza pyłu PM 10
ze stanowiska ostrzalni
2011-02-03
01/F/2011
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie ścieków sanitarno-przemysłowo-deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej HSW -Wodociągi Sp. z o.o.
2010-01-14
01/OŚ/BP/01/2010
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów
odzysk odpadów - Wytwórnia Betonu Towarowego w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 180, Inwestor: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., 26-052 Sitkówka-Nowiny, ul. Zakładowa 3
2012-03-15
02-09/03/2012
dolnośląskie / lubiński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2016 inne wnioski
ochrona powietrza
Pismo dotyczące wykonania ramp nawodnych.
Pismo dotyczace wykonania ramp nawodnych wyciągu do nart wodnych na wodach J. Sławskiego na działce o nr ewid. 632/20.
2016-07-18
02/L.dz.KR-2117/16
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
544/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na dz. nr 915, 1552, 1909/6, 1909/7, 2302/21 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2018-02-19
034/02/2018
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
546/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na dz. nr 1567 i 1569 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2018-02-19
035/02/2018
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
542/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na dz. nr 945, 966/3, 979, 980, 1570, 1577/1 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2018-02-19
036/02/2018
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
540/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na dz. nr 535/2, 966/1, 966/2, 966/3 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2018-02-19
037/02/2018
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
538/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na dz. nr 384/2, 1072/25, 1352/1, 1682/17 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2018-02-19
038/01/2018
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
o udzielenie pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (zbiornika) oraz na wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi przy ul. Towarowej w Tarnowskich Górach
2012-02-29
048/BWP/MT/071/12
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów emisji
pyłowo-gazowej
2012-07-12
0619/MCS/2012
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata( 3 szt.), klon pospolity (1 szt.), rosnących na terenie Przedszkola Nr 15 w Stalowej Woli przy ul. Obrońców Westerplatte 1, na działce nr ew. 709 w obr....
2016-09-14
070.102.2016
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.