Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4246
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
186/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli z posesji mieszkaniowej przy ul. Równej 7
2019-08-30
BOŚ.6131.139.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 97/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- obumarłego klonu zwyczajnego, z terenu dz. nr 2777, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 379 przy pl. Grunwaldzkim w Świdnicy.

BOŚ.6131.139.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- obumarłego klonu zwyczajnego posadowionego na terenie dz. nr 2777, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 379 przy pl. Grunwaldzkim w...
2020-08-20
BOŚ.6131.139.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Wydanie zezwolenia na nieodpłatne usunięcie 1 szt. świerka kłującego z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kruczej
2016-01-29
BOŚ.6131.14.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 żywotników z terenu cmentarza przy al. Brzozowej
2017-02-08
BOŚ.6131.14.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie brzozy z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Getta
2018-01-29
BOŚ.6131.14.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
352/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie jodły z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Niecałej 2a
2015-07-07
BOŚ.6131.140.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 3 świerków z terenu FAP PAFAL S.A.przy ul. Łukasińskiego 22
2016-08-16
BOŚ.6131.140.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie morwy z dz. nr 226 przy ul. Gdyńskiej, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew
2019-09-20
BOŚ.6131.140.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Głównej 5 w Świdnicy

BOŚ.6131.140.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 85/2021
Zezwolenie na usunięcie świerka z posesji przy ul. Głównej 5 w Świdnicy

BOŚ.6131.140.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
316/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Krótkiej
2015-06-17
BOŚ.6131.141.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarząbu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Rolniczej 4-6
2016-07-29
BOŚ.6131.141.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 5 szt. robinii akacjowych, 3 Wierzb kruchych, 2 klonów jaworów, 1 szt. olszy czarnej, 1 szt dębu czerwonego z terenu działki nr 3160/1 przy ul. Bokserskiej
2017-08-09
BOŚ.6131.141.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 żywotników z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2018-09-27
BOŚ.6131.141.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- 1 szt. wielopiennej morwy białej - rosnącej na terenie działki nr 302 przy ul. Wyszyńskiego 11-13 i ul. Waryńskiego 2-4 w Świdnicy
2020-08-27
BOŚ.6131.141.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 86/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- 1 szt. wielopiennej morwy białej - rosnącej na terenie działki nr 302 przy ul. Wyszyńskiego 11-13 i ul. Waryńskiego 2-4 w Świdnicy
2020-09-11
BOŚ.6131.141.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
317/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Bobrzańskiej
2015-06-17
BOŚ.6131.142.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Sadowej
2016-07-29
BOŚ.6131.142.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 świerku pospolitego z terenu ogródka działkowego nr 401, wchodzącego w skład PZD ROD im. Ks. Bolko przy ul. Deszczowej
2017-08-21
BOŚ.6131.142.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 3 grochodrzewów z dz. nr 158 - rzeka Bystrzyca przy ul. Kraszowickiej
2018-09-25
BOŚ.6131.142.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie jesionu z posesji mieszkaniowej przy ul. Piekarskiej 12
2019-09-19
BOŚ.6131.142.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- 1 szt. brzozy brodawkowatej - rosnącej na terenie działki nr 174 przy ul. Pafalu w Świdnicy

BOŚ.6131.142.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 88/20
Zezwolenia na odpłatne usunięcie drzewa- 1 szt. brzozy brodawkowatej - rosnącej na terenie działki nr 174 przy ul. Pafalu w Świdnicy
2020-09-24
BOŚ.6131.142.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
374/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie modrzewia z ROD przy ul. Prądzińskiego
2015-07-20
BOŚ.6131.143.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 sosny z terenu Państwowej Szkoły Muzycznej przy al Niepodległości 11.
2017-08-10
BOŚ.6131.143.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka pospolitego oraz świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 437 w ROD Pod Grzybem przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.143.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 94/2021
Zezwolenie na usunięcie świerka pospolitego oraz świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 437 w ROD Pod Grzybem przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.143.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
383/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 świerków z ROD przy ul. Prądzińskiego
2015-07-20
BOŚ.6131.144.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 21 olsz, 5 wierzb i 30,25 m2 krzewów z dz. nr 2189/1 przy ul. Polna Droga
2016-08-19
BOŚ.6131.144.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.