Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
3/2011 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na wycinkę drzew z gatunku 9 szt. olchy rosnących na działce o Nr ewid. 5636 w Węgrowie na Grudziach III.
2010-12-17
IOŚ.7635/93/2010
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 decyzje
inne
decyzja znak:OŚ.KT7644-20/10 z dnia 8.12.2010r.
decyzja znak:OŚ.KT7644-20/10 z dnia 8.12.2010r. orzekająca o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez firmę - Usługi Transportowe - Szafran Zbigniew
2011-01-31
nie dotyczy
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej
2010-12-30
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o odzysk odpadów
Odzysk odpadów o kodzie 030101 i ex 030105
2010-11-16
OŚ.76446-6/10
wielkopolskie / kępiński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zatwierdzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Baranów wieś Mroczen.
Decyzja zatwierdzająca UPUL dla Gminy Baranów wieś Mroczeń.
2010-09-22
OŚ.61122-17/10
wielkopolskie / kępiński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Odzysk odpadów o kodach 170101, 170102, 170504, 100101, 100180, ex030105
2010-11-25
OŚ.76446-7/10
wielkopolskie / kępiński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
inne
decyzja
pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Fabryki Narzędzi Skrawających FENES S.A. ul. gen. Franciszka Kleeberga 2, 08-110 Siedlce
2010-11-24
GK.ROŚ.7660-1/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 12 topól na stadionie przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu
2010-09-06
ZEP.7635-310/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu
Zezwolenie na usunięcie 12 topól na stadionie przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu

ZEP.7635-310/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 14 drzew przy ul. Łużyckiej 7, 17 drzew przy ul. Staffa (szyb Witczak i szyb Staszic) w Bytomiu
2010-10-14
ZEP.7635-353/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach
Zezwolenie na usunięcie 14 drzew przy ul. Łużyckiej 7, 17 drzew przy ul. Staffa (szyb Staszic, szyb Witczak) w Bytomiu

ZEP.7635-353/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 4 lip przy ul. Witczaka w Bytomiu - działka nr 231/41
2010-11-03
ZEP.7635-389/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2010 decyzje
inne
Decyzja dla osoby fizycznej
Zezwolenie na usunięcie 4 lip przy ul. Witczaka w Bytomiu - działka nr 213/41

ZEP.7635-389/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 3 klonów, 1 jesionu i lipy na terenie cmentarza przy ul. Kraszewskiego w Bytomiu
2010-11-22
ZEP.7635-428/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Parafii P.W. Św. Trójcy w Bytomiu
Zezwolenie na usunięcie 3 klonów, jesionu i lipy na terenie cmentarza przy ul. Kraszewskiego w Bytomiu

ZEP.7635-428/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 1 topoli przy ul. Konstytucji 33 w Bytomiu
2010-12-15
ZEP.7635-419/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Zezwolenie na usunięcie 1 topoli przy ul. Konstytucji 33 w Bytomiu

ZEP.7635-419/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Spółki Komandytowej "Posesja" w Bytomiu
Zezwolenie na usunięcie topoli przy ul. Katowickiej 19-21B w Bytomiu

ZEP.7635-343/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 decyzje
inne
decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów
decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu produkcyjnego w Ostrorogu
2010-12-17
7015/19/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przebudowa mostu wraz z dojazdami do mostu w m. Żebry-Laskowiec w ciągu drogi powiatowej nr 2622W Żebry-Laskowiec - Kamieńczyk.
2010-12-31
7624-1/2011
mazowieckie / ostrowski / Nur Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko farmy wiatrowej "Lubawa" w Gmine Lubawa
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, czterech stacji kontenerowych...
2010-12-20
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko farmy wiatrowej "Lubawa" w Gmine Lubawa
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych kablowych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzynastu elektrowni...
2010-12-20
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Rasząg, gm. Biskupiec.
2010-12-20
ZBI.7624-30/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z gatunku wierzba rosnacych w Radomyślu Wielkim przy ul. Zasowsksiej.
2011-01-05
UM-7635/1/2011
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
inne
decyzja znak :WRiOŚ/II/IB7710/28-2/10 z dnia 30.12.2010r.
decyzja znak :WRiOŚ/II/IB7710/28-2/10 z dnia 30.12.2010r. orzekająca o udzieleniu Spółce z o.o. AGRI PLUS pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2011-01-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 inne wnioski
inne
wniosek w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - jednej olchy o obwodzie 237 m
2011-01-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 postanowienia
inne
Opinia o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory o obsadzie 73 DJP (docelowo) , budowie płyty gnojowej o...
Postanowienie o o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory o obsadzie 73 DJP (docelowo) , budowie płyty...
2011-01-07
RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-841/10/as
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
inne
decyzja znak: OŚ.AK-M.6131-121/10 z dnia 31.12.2010r.
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew z terenu działki oznaczonej jako Bz, zlokalizowanej w Resku
2011-01-03
nie dotyczy
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z gatunku 6 szt. świerku rosnących na działce o Nr ewid. 3583 w Węgrowie na ul. Topolowej 7.
2010-12-30
IOŚ.7635/1/2011
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.“Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową” na działce o Nr ew. 6013/2 położonej w Węgrowie na...
2010-12-31
IOŚ.7670/1/2011
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.