Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
466/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca przeniesienie praw i obowiązków.
Dotyczy przeniesienia praw i obowiązków p. Andrzeja Olesia na spółkę OLMET Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w TG przy ul. Towarowej 15.
2011-05-16
VOŚR/G.7635-145/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
467/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów.
Dotyczy pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla SUW ZAWADA w Karchowicach przez GPW w Katowicach
2011-05-24
VOŚR/G.7635-146/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
468/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w SUW Zawada w Karchowicach.
2011-05-24
VOŚR/G.7635-146/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
469/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Ubojni indyków w Tworogu przy ul.Krótkiej 11.
2011-05-25
VOŚR/G.7635-147/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
470/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla EKOMIR, W TG przy ul. Śliskiej 2
2011-05-30
VOŚR/G.7635-148/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
471/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla EKOMIR w TG przy ul Śliskiej 2.
2011-05-30
VOŚR/G.7635-140/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
473/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego z 06.04.07r. znak GOŚR/G. 7635-3-11/07
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z 06.04.07r. znak GOŚR/G. 7635-3-11/07 udzielającej spółce ALBA zezwolenia na odzysk odpadów niebezpiecznych poza instalacją.
2011-05-27
VOŚR/G.7635-150/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
474/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty z dnia 06.04.07 r. znak VOŚR/G.7635-3-11/07.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty z dnia 06.04.07 r. znak VOŚR/G.7635-3-11/07, udzielającą spółce ALBA w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5 zezwolenia na odzysk odpadów.
2011-05-27
VOŚR/G.7635-150/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
475/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 1635-90/08
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 1635-90/08 udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności odzysku odpadu.
2011-05-27
VOŚR/G.7635-151/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
476/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 7635-90/08
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 7635-90/08 udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności odzysku odpadu innego niż niebezpieczny w...
2011-05-27
VOŚR/G.7635-151/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
477/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji Starosty zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.09.04r. o znaku GOŚR/G. 7635-3-15/03/04 udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności odzysku odpadu, zatwierdzającej spółce...
2011-05-27
VOŚR/G.7635-152/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
478/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.03.04r. o znaku GOŚR/G. 7635-3-15/03/04 zatwierdzającą - spółce ALBA ekoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul....
2011-05-27
VOŚR/G.7635-152/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
479/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Aptekach przy ul. Zagórskiej 220 i ul. Łotewskiej 2 w TG.
2011-06-02
VOŚR/G.7635-154/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
480/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o podanie informacji na pytania dotyczące składowania przeterminowanych środków ochrony roślin.
Dotyczy składowania przeterminowanych środków ochrony roślin.
2011-06-07
VOŚR/G.7635-155/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
481/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o rozszerzenie pozwolenia na transport odpadów.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.05.09r. o znaku GOŚR/G. 7635-82/09 udzielającej zezwolenia na transport odpadów.
2011-06-22
VOŚR/G.7635-156/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
482/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 7635-90/08 udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż...
2011-06-22
VOŚR/G.7635-155/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
483/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne.
Dotyczy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów w Miasteczku Śl. przy ul. Norwida 136.
2011-06-14
VOŚR/G.7635-157/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
484/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne firmie ELSTAR w Miasteczku Śląskim przy ul. Norwida 136.
2011-06-14
VOŚR/G.7635-157/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
485/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy CARBO-TECH Sp. z o.o. w Radzionkowie przy ul. NŻ 26a/2.
2011-06-20
VOŚR/G.7635-158/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
486/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w spółce CARBO-TECH w Radzionkowie przy ul. NŻ 26a/2
2011-06-20
VOŚR/G.7635-158/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
487/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dotyczy zatwierdzenia program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy BOMAR w TG, przy ul. Nakielskiej 47.
2011-06-17
VOŚR/G.7635-159/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
489/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.07.08r. o znaku GOŚR/G. 1635-39/08.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.07.08r. o znaku GOŚR/G. 1635-39/08 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-06-28
VOŚR/G.7635-160/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
490/2011 decyzje
inne
Decyzja o zmianie decyzji Starosty Tarnogórskiego dnia 22.07.08r. o znaku GOŚR/G. 1635-39/08.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.07.08r. o znaku GOŚR/G. 1635-39/08 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
2011-06-28
VOŚR/G.7635-160/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
491/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w ZWiK w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3.
2011-06-30
VOŚR/G.7635-161/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
492/2011 inne dokumenty
inne
Petycja w sprawie uciążliwości związanych z obecnością punktu skupu złomu na terenie przyległym do ogrodu.
Dotyczy uciążliwości związanych z obecnością punktu skupu złomu na terenie przyległym do ogrodu.
2011-06-13
VOŚR/G.7635-162/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
493/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o udostępnienie danych dot. osadów ściekowych powstających na terenie oczyszczalni ścieków ZCh TG w TG.
Dotyczy przekazania danych o ilości osadów ściekowych z oczyszczalni z ZCh "Tarnowskie Góry "
2011-06-29
VOŚR/G.7635-164/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
494/2011 inne wnioski
inne
Skarga mieszkańców sołectwa Laryszów.
Dotyczy skargi mieszkańców sołectwa Laryszów na składowisko odpadów komunalnych w TG-Rybnej przy ul. Laryszowskiej.
2011-07-04
VOŚR/G.7635-165/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
495/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o przekazanie informacji nt. uzyskania uprawnień firmy KOMPLET.
Dotyczy przekazania kopii decyzji udzielonej firmie KOMPLET Sp. z o.o. ws. transportu drogowego odpadów.
2011-06-27
VOŚR/G.7635-166/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
496/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w firmie CARBO-TECH w Radzionkowie
2011-07-11
VOŚR/G.7635-167/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
497/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o zmianę informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy zmiany informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi w oczyszczalniach ścieków "Śródmieście", "Leśna",...
2011-07-08
VOŚR/G.7635-168/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.