Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272569
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
238/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie pomiarów IWAMET
Firma IWAMET w Stalowej Woli przekłada Staroscie Stalowolskiemu sprawozdanie pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z emiterów.
2016-07-25
Kw/267/2016
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie pomiarów SORBCHEM
Realizując obowiązek nałożony w decyzji Starosty Stalowowolskiego przekazuje sie wyniki pomiarów emisji gazów do powietrza.
2016-07-07
ABS.6223.4.2016.JK
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie pomiarów REMET
Wyniki okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza wykonanych w zakładzie REMET.
2016-05-10
ABS.6223.2.2016
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie pomiarów WOBI-STAL
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydanej przez Starostę Stalowowolskiego, przekazuje sprawozdanie z pomiarów stężeń Lotnych Związków Organicznych kabiny malarskiej.
2016-06-24
ABS.6223.3.2016
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powierzchni ziemi
Analiza
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo za rok 2013
2014-04-30
OŚ.6232
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
439/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powierzchni ziemi
Analiza
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo za 2014 rok
2015-04-30
OŚ.6232
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powierzchni ziemi
Analiza
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogowo za 2015 rok
2016-03-08
OŚ.6232
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi dla oczyszczalni ścieków w Baborowie
zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego nr OŚ.6341.8.2014 z dnia 25.07.2014r.
2016-05-13
OŚ.6324.5.2016
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
analiza pobranych ścieków surowych i podczyszczonych - SCHINK Ubojnia Trzody Chlewnej Henryk Schink Debrzyca
kwiecień 2016
2016-05-05
OŚ.6324.33.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań próbek wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej z terenu miasta Baborów do rzeki Psina
zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6341.5.2014 z dnia 11.07.2014r.
2016-05-23
OS.6324.34.2016
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki ścieków przemysłowych z terenu Słodowni Nr 1 i Browaru wprowadzanych do miejskich urządzeń kanalizacyjnych
zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6341.7.2013
2016-06-09
l.dz. TM 31/16
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań przemysłowych za I półrocze 2016r.
z Mleczarni Turek Sp. z o.o. w Głubczycach
2016-06-14
OŚ.6324.37.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
okresowe wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi- oczyszczalnia ścieków w Baborowie - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
zgodnie z decyzja Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6341.8.2014 z dnia 25.07.2014r.
2016-06-28
OŚ.6324.31.2016
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
analiza pobranych ścieków surowych i podczyszczonych z wlotu oraz wylotu z osadnika
"SCHINK" Ubojnia Trzody Chlewnej Henryk Schink Debrzyca
2016-07-11
OŚ.6324.33.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Baborowie
zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6341.7.2016 z dnia 19.04.2016r.
2016-07-14
OŚ.6324.39.2016
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Bernacicach Górnych
zgodnie z decyzją nr OS.6341.3.2013 z dnia 6.03.2013r.
2016-07-20
OŚ.6324.16.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
badania ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Kietrzu
Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o. Kietrz
2016-07-25
OS.6324.22.2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubotyniu
Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o. Kietrz
2016-07-25
OS.6324.23.2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania ścieków z oczyszczalni ścieków w PGR Pilszcz
Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o. Kietrz
2016-07-25
OS.6324.24.2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Wojnowicach
Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o. Kietrz
2016-07-25
OS.6324.25.2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania popłuczyn z płukania filtrów ciśnieniowych
Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o. Kietrz
2016-07-25
OŚ.6324.13.2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pietrowicach - Głubczyckie Wodociągi i...
zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego nr OŚ.6341.31.2011 z dnia 28.10.2011r.
2016-07-20
OŚ.6324.18.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Kwiatoniowie - Głubczyckie Wodociągi i...
zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego nr OŚ.6341.11.2014 z dnia 24.09.2014r.
2016-07-20
OŚ.6324.17.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Lisięcicach - Głubczyckie Wodociągi i...
zgodnie z decyzja nr OŚ.6341.3.2012 z dnia 20.03.2012r.
2016-07-20
OŚ.6324.29.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiaru ścieków z oczyszczalni ścieków w Rakowie -Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
zgodnie z decyzją Nr OŚ.6324.6.2016 z dnia 20.12.2010r.
2016-07-22
OŚ.6324.6.2016
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiaru ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Osiedle Czerwonków -Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
zgodnie z decyzja Starosty Głubczyckiego nr OŚ.6341.19.2011 z dnia 31.07.2011r.
2016-07-22
OŚ.6324.4.2016
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiaru ścieków z oczyszczalni ścieków w Branicach -Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
zgodnie z decyzja nr OŚ.6223/13/2008/2009 z dnia 28.10.2009r.
2016-07-21
OŚ.6324.2.2016
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów pobieranej wody - Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Głubczyce
i półrocze 2016r.
2016-07-29
OŚ.6234.20.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów odprowadzanych ścieków z płukania filtrów na basenie kąpielowym w Głubczycach - ZOKiS w Głubczycach
zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego nr OŚ.6341.7.2011 z dnia 09.11.2012r.
2016-07-25
OŚ.6324.40.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
analiza pobranych ścieków surowych i podczyszczonych z wylotu oraz wlotu z osadnika
SCHINK Ubojnia Trzody Chlewnej Debrzyca
2016-08-25
OŚ.6324.33.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.