Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
295/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie jodły, świerka i sosny z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kruczej
2012-10-30
DIM.Oś.6131.117.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie grochodzrewu z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wieleckiej
2012-11-07
DIM.Oś.6131.122.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Świdnica
2012-11-13
DIM.IT.6233.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
Pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Świdnica
2012-11-12
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
309/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 5 jesionów, 2 sosen, czeremchy i wierzby z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Łukasińskiego
2012-11-08
DIM.Oś.6131.124.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 8 m2 krzewów, z terenu posesji przy ul. Komunardów, pod warunkiem zastąpienia
2012-11-09
DIM.Oś.6131.120.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 4 olsz i topoli , z terenu posesji przy ul. Pionierów, pod warunkiem zastąpienia 5 sztukami drzew
2012-11-09
DIM.Oś.6131.118.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 8 świerków z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kruczej
2012-11-12
DIM.Oś.6131.123.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jodły z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wilczej
2012-11-12
DIM.Oś.6131.128.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
316/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 świerków i żywotnika z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury
2012-11-13
DIM.Oś.6131.125.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu, pod warunkiem zastąpienia i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie kasztanowca - z posesji mieszkaniowej przy ul. Westerplatte
2012-11-16
DIM.Oś.6131.87.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
322/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie sosny z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Staszica
2012-11-16
DIM.Oś.6131.127.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 modrzewi, świerka i 45 m2 krzewów, pod warunkiem zastąpienia 8 żywotnikami i nowymi krzewami - z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego
2012-11-20
DIM.Oś.6131.126.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
326/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 32 lip , pod warunkiem zastąpienia 2 lipami - z posesji mieszkaniowej przy ul. Jodłowej 27
2012-11-22
DIM.Oś.6131.129.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
330/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 8 świerków, 2 wierzb, jałowca i modrzewia - z posesji mieszkaniowych Osiedla Zawiszów
2012-11-26
DIM.Oś.6131.130.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie krzewu jałowca - z posesji szkoły podstawowej nr 4 - ul. Marcinkowskiego 4
2012-11-26
DIM.Oś.6131.134.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
332/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie brzozy i 4 m2 krzewów - z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Mazowieckiej
2012-11-27
DIM.Oś.6131.132.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
334/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej wierzby - z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 25
2012-11-28
DIM.Oś.6131.135.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
335/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i sosny - z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Bobrzańskiej
2012-11-28
DIM.Oś.6131.137.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
345/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 topoli włoskich, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzewek - z terenu przydomowych ogrodów przy ul. Okrężnej
2012-12-06
DIM.Oś.6131.136.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
346/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 wierzb - z posesji przy ul. Niecałej 4
2012-12-06
DIM.Oś.6131.138.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
347/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. drzewka - z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Łukasińskiego 9
2012-12-07
DIM.Oś.6131.140.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
354/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. drzewka - z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. M.Kunic 3
2012-12-11
DIM.Oś.6131.141.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
358/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 żywotników i świerka oraz dwóch topoli włoskich pod warunkiem ich zastąpienia 2 szt. drzewek - z terenu OSiR przy ul. Śląskiej 35
2012-12-13
DIM.Oś.6131.142.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
359/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli włoskiej pod warunkiem zastąpienia 1 szt. drzewka - z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 46-48
2012-12-13
DIM.Oś.6131.145.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
361/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jodły z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wschodniej
2012-12-13
DIM.Oś.6131.146.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
362/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jarząbu pod warunkiem zastąpienia 1 szt. drzewka - z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Okulickiego 16-18
2012-12-14
DIM.Oś.6131.147.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
368/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy WAGONY Świdnica : "Budowa stacji paliw-ON-o pojemności 5 m3 na terenie WAGONY Świdnica S.A. ul....
2012-12-28
DIM.Oś.6220.14.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2013 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy WAGONY Świdnica ul. Strzelińska 35 pn.: "Modernizacja systemu...
2013-01-10
DIM.Oś.6220.16.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie krzewu bzu czarnego z pasa drogowego ul. Sikorskiego
2013-01-10
DIM.Oś.6131.150.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.