Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6114
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
382/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
dot. zezwolenia na wycinkę drzew - Bytom
decyzja
2012-07-16
OŚR.R.613.91.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
386/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na zbieranie odpadów w Tarnowskich Górach przy ul. Kopalnianej przez p. Jacka Bielawskiego działającego jako firma PREMEDIA z siedzibą w Żywcu
.
2012-08-10
OŚR.G.6233.56.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
387/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 373/15, w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach
2012-07-11
OŚR.R.613.89.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
388/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie krzewów o powierzchni 8,25 m² rosnących na działce o nr ewid. 189 w Miasteczku Śląskim
2012-07-17
OŚR.R.613.92.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
389/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 862/77 w Strzybnicy
2012-07-18
OŚR.R.613.93.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
391/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działkach przy ul. Kolorowej, Poczdamskiej, Włoskiej, Morcinka, Francuskiej, Łotewskiej, Saperów, Szwedzkiej i Alei Kwiatów w Tarnowskich Górach
2012-07-23
OŚR.R.613.96.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
393/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie krzewów rosnących na działce o nr ewid. 2454/89 w Tarnowskich Górach
2012-07-25
OŚR.R.613.98.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
394/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usuniecie 3 drzew rosnących na działce o nr ewid. 4298/124 w Tarnowskich Górach
2012-07-31
OŚR.R.613.99.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
395/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 5145/195 w Tarnowskich Górach
2012-08-07
OŚR.R.613.101.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
397/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstałych na terenie spółki INVICO S.A. w Tarnowskich Górach
.
2012-07-12
OŚR.G.6220.14.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
399/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.12.2011 r. znak VOŚR/G.7635-206/11 udzielającej spółce SUZ TRADE Sp. z o.o. zezwolenia na zbieranie odpadów w Zbrosławicach przy ul....
.
2012-07-17
OŚR.G.6233.46.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
401/2012 decyzje
ochrona wód
pozw .wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie ścieków do wód cieku Stoła (w km 0+175)
2012-09-05
OŚR.G.6341.116.2012
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
402/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na wycinkę 12 drzew rosnących na działce o nr ewid. 1865/30 w Radzionkowie
2012-07-09
OŚR.R.613.88.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
409/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządfzenia wodnego (systemu retencyjno-rozsączającego) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi
2012-08-27
OŚR.G.6341.110.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
410/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na wycinkę 3 drzew z działek o numerach 566/209 i 235/209 w Miasteczku Śląskim
2012-06-27
OŚR.R.613.78.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
412/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez p. Adriana Cajdlera działającego w obrocie prawnym jako F.H.U.AD-JU z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul....
.
2012-08-20
OŚR.G.6230.15.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
413/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnących na działkach o numerach ewid. 1718/44, 1821/44 i 538/18 w Radzionkowie
2012-08-13
OŚR.R.613.102.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
414/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 15 drzew rosnących na działkach o numerach ewid. 168/29 i 2085/24 przy ul. Wolności 67 w Zbrosławicach
2012-08-08
OŚR.R.613.104.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
415/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew, rosnących na działkach o nr ewid. 14 i 25 w Krupskim Młynie
2012-08-17
OŚR.R.613.106.2012
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
416/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 3 drzew, rosnących na działce o nr ewid. 742/153 przy ul. Skarżyńskiego 10 w Tarnowskich Górach
2012-08-06
OŚR.R.613.107.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
417/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 1567/144 w Zbrosławicach
2012-08-24
OŚR.R.613.114.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
420/2012 decyzje
ochrona wód
legalizacja urządzenia wodnego (studni chłonnej) oraz pozw. wodnopr.
na wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi
2012-08-30
OŚR.G.6341.74.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
422/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.12.2008 r. znak GOŚR/G.7635-168/08 udzielającej p. Annie Klyta zezwolenia na zbieranie odpadów w Tarnowskich Górach przy ul. Cmentarnej
.
2012-08-30
OŚR.G.6233.57.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
426/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.09.2012 r. znak OŚR.G.6233.53.2012 umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Tarnogórskiego z...
.
2012-08-20
OŚR.G.6233.53.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
431/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów przez p. Bogusława Tomanka działającego jako SKUP ZŁOMU z siedzibą w Przezchlebiu przy ul. Mikulczyckiej 23
.
2012-07-16
OŚR.G.6233.39.2012 r.
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
439/2012 decyzje
ochrona wód
pozw wodnopr.
na przebudowę, likwidację i wykonanie urządzeń wodnych w związku z modernizacją drogi leśnej tzw. Kotowskiej w Tworogu
2012-10-12
OŚR.G.6341.237.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
442/2012 decyzje
ochrona wód
pow. wodnopr.
na przebudowę urządzenia wodnego (rowu) w Potępie
2012-09-24
OŚR.G.6341.120.2012
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
444/2012 decyzje
ochrona wód
zmiana pozw. wodnopr.
na podbór wód podziemnych z najęcia w Połomii
2012-09-28
OŚR.G.6341.84.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
446/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstałych w Ossach przy ul. Wyzwolenia 23 wytwarzanych przez p. Marię Fisior działającą jako Zakład Remontowo Budowlany
.
2012-07-23
OŚR.G.6220.16.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
452/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do wód cieku Drama (w km 13+920)
2012-10-05
OŚR.G.6341.118.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.