Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4127
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
121/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 55/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa - świerk kłujący- rosnącego na terenie ogródka działkowego nr 118 wchodzącego w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych "IRYS" przy ul.Podmiejskiej...
2020-06-24
BOŚ.6131.95.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 56/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa - śliwa purpurowa- rosnącego na terenie posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36 w Świdnicy
2020-06-25
BOŚ.6131.105.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - śliwa purpurowa- rosnącego na terenie posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36 w Świdnicy
2020-06-24
BOŚ.6131.105.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - świerk kłujący- rosnącego na terenie ogródka działkowego nr 118 wchodzącego w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych "IRYS"...
2020-06-05
BOŚ.6131.95.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
ponownie ogłaszam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe, o przystąpieniu do przeprowadzenia dla...
2020-06-29
GPA.6721.1.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 54/2020
Zezwolenia na usunięcie drzewa - żywotnika olbrzymiego- rosnącego na terenie posesji przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy pod warunkiem jego zastąpienia dwoma sztukami iglastych ozdobnych...
2020-06-24
BOŚ.6131.87.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - żywotnika olbrzymiego- rosnącego na terenie posesji przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy
2020-05-26
BOŚ.6131.87.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 53/2020
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa -lipa amerykańska -rosnącego na terenie posesji przy pl. 1000-lecia 8 w Świdnicy
2020-06-19
BOŚ.6131.77.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa -lipa amerykańska -rosnącego na terenie posesji przy pl. 1000-lecia 8 w Świdnicy
2020-04-28
BOŚ.6131.77.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2020 decyzje
inne
Decyzja 51/Ś/2020
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa miejsca magazynowania i przeładunku odpadów" na dz. nr 1462 i 1768/3 obręb Fabryczna przy ul. Stalowej
2020-06-18
BOŚ.6220.2.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 50/2020
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew -modrzewi europejskich -rosnących na terenie Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2020-06-16
BOŚ.6131.96.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew -modrzewi europejskich -rosnących na terenie Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2020-06-08
BOŚ.6131.96.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 48/2020
Zezwolenie na usunięcie drzewa -świerk pospolity -rosnącego na terenie Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2020-06-16
BOŚ.6131.99.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa .
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa -świerk pospolity -rosnącego na terenie Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2020-06-08
BOŚ.6131.99.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 47/2020
Zezwolenie na usunięcie drzewa -dwupniowy żywotnik zachodni -rosnącego na terenie Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2020-06-16
BOŚ.6131.98.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa .
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa -dwupniowy żywotnik zachodni -rosnącego na terenie Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2020-06-08
BOŚ.6131.98.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 46/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa -brzozy brodawkowatej -rosnącego na terenie Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2020-06-16
BOŚ.6131.97.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa .
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa -brzozy brodawkowatej -rosnącego na terenie Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2020-06-08
BOŚ.6131.97.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2020 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2020-06-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2020 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2020-06-15
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 45/2020
Zezwolenie na usunięcie drzewa -świerka pospolitego -rosnącego na działce nr 454 wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Grzybem" przy ul. Prądzyńskiego

BOŚ.6131.86.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa .
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa -świerka pospolitego -rosnącego na działce nr 454 wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Grzybem" przy ul....
2020-05-25
BOŚ.6131.86.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 43/2020 umarzająca opłaty za usunięcie drzew zgodnie z decyzją 99/16
Decyzja umarzająca opłaty za usunięcie jarząbu i klonu, odpłatne usunięcie 2 dębów, jarząbu, topoli i wierzby pod warunkiem zastąpienia 20 drzewami, nieodpłatne usunięcie 25 drzew i 69...

BOŚ.6131.65.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 42/2020 umarzająca opłatę ustaloną w decyzji nr 99/16
Decyzja umarzająca opłatę ustaloną w decyzji nr 99/16 za usunięcie 103 drzew z działki nr 1480 przy ul. Metalowców w Świdnicy

DIM.OŚ.6131.10.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 44/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa -kasztanowca białego -rosnącego na działce nr 2008 przy ul. Wałbrzyskiej 41a
2020-06-02
BOŚ.6131.90.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa .
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa -kasztanowca białego -rosnącego na działce nr 2008 przy ul. Wałbrzyskiej 41a
2020-05-28
BOŚ.6131.90.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa .
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa -świerka pospolitego -rosnącego na działce nr 2/135 w zasobach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Świdnicy (nr dz 1667,Obręb Fabryczna)
2020-05-22
BOŚ.6131.85.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 41/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa -świerka pospolitego -rosnącego na działce nr 2/135 w zasobach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Świdnicy (nr dz 1667,Obręb Fabryczna)
2020-05-22
BOŚ.6131.85.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 40/20
Zezwolenie na usunięcie drzew -dwóch klonów jaworów -rosnących na działce przy ul.Jodłowej (dz.nr 428) w Świdnicy.
2020-05-14
BOŚ.6131.82.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa .
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew -dwóch klonów jaworów -rosnących na działce przy ul.Jodłowej (dz.nr 428) w Świdnicy.
2020-05-11
BOŚ.6131.82.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.