Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272654
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
72/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. Klonu rosnacej przy ul. Wrocławskiej w Lubaniu nr. dz. 23/5, AM 16, obr I.

OŚGP.6131.57.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. lipy i 1,5 m2 krzewu rosnących przy ul. Zawidowskiej w Lubaniu nr. dz. 142/2, AM II, KW nr. 17016

OŚGP.6131.64.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. świerka, usytuowanych przy ul. Zgorzeleckiej w Lubaniu działki 61/1, 61,2, AM 4 obr 3.

OŚGP.6131.47.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2011 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Lubań na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018
Program określa cele ekologiczne, priorytety, rodzaj i harmonogram działań proekologicznychoraz ustala środki niezbęde do osiągnięcia zaplanowanych celów.
2011-05-09
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powierzchni ziemi
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Lubań na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018
Opracowanie aktualizacji strategii rozwoju gospodarki odpadami dla Miasta Lubań, zapewniającej minimalizację wytwarzania odpadów oraz wdrożenie nowoczesnej oraganizacji ich odzysku i...
2011-05-09
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2011 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powierzchni ziemi
Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla Miasta Lubań
Program obejmuje m.in. usuwanie azbestu szczególnie z budynków oraz propozycje rozwiązań składowania odpadów zawierających azbest, postulowane zasady wsparcia finansowego, zalożenia...
2011-05-09
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. sosny, 5 szt. świerków oraz 60m2 krzewów, usytuowanego przy ul. Kościuszki w Lubaniu nr działki 117/9, AM 6, obr. V.

OŚGP.6131.62.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt dębu, rosnącego przy ul Pastelowej w Lubaniu nr. dz. 45/3 Am 3 obr. 1.

OŚGP.6131.69.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli z posesji Sądu przy ul. Okulickiego 2-4
2011-06-10
KF/050/108/11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 grochodrzewów z posesji Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 27
2011-06-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew i krzewu z posesji Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Młodych
2011-06-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jodły z posesji mieszkaniowej przy ul. Kościuszki
2011-06-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 wierzb z posesji przy ul. Słobódzkiego 33
2011-05-31
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 wierzb z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 33

DIM.Oś.6131.59.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 grochodrzewów z posesji Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 27

DIM.Oś.6131.63.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z posesji przy ul. Licznikowej 6
2011-06-14
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli z posesji Sądu przy ul. Okulickiego 2-4, pod warunkiem zastąpienia 2 lipami

DIM.Oś.6131.62.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 6 drzew i krzewu pod warunkiem zastąpienia 9 drzewami; zezwolenie na usunięcie 7 obumarłych drzew - z terenu Osiedla Młodych

DIM.Oś.6131.64.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i...
2011-06-20
DIM.AN. 7321 – 1/10
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew z lewego brzego rzeki Kaczawy w obrębie Kaczorowa.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie 5 szt. drzew z lewego brzegu rzeki Kaczawy w obrebie Kaczorowa , w rejonie posesji nr 13a przy ul. Jeleniogórskiej
2011-05-23
NW-L 4122-5/4/2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z lewego brzegu rzeki Kaczawy w Kaczorowie.
Deczyzja zezwalajaca na usunięcie pięciu drzew z lewego brzegu rzeki Kaczawy w obrębie Kaczorowa

RN.6131.40.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie drzew w obrębie Wierzchosławic.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. obumarłych drzew w obrębie Wierzchosławic.
2011-06-01
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2011 decyzje
inne
Deccyzja zezwalająca na usunięcie obumarłych drzew w obrębie Wierzchosławic.
Decyzja zezwalajaca na usunięcie 3 szt. obumarłych drzew, gatunku lipa drobnolistna w obrębie Wierzchosławic.

RN.6131.41.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 4 drzew gatunku modrzewpospolity z nieruchomości przy ul. 3 Maja
2011-06-16
GR.6131.11.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla osoby fizycznej zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gatunku sosna wejmutka z nieruchomości przy ul. Jaśminowej bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2011-06-10
GR.6131.10.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 2 drzew gatunku sosna wejmutka z nieruchomości przy ul. Jaśminowej
2011-06-10
GR.6131.10.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 topoli i wierzby z posesji jednorodzinnej przy ul. Wiśniowej
2011-06-21
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "SIWELA" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia :"Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte...
2011-06-21
DIM.Oś.6220.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "SIWELA" : "Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte 72"
2011-06-22
DIM.Oś.6220.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 brzóz z posesji jednorodzinnej przy ul. Chopina
2011-06-24
DIM.Oś.6131.36.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.