Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6154
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
498/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w "FAM-MED"S.C. w Zbrosławicach przy ul. Piastowskiej 3
2011-06-27
VOŚR/G.7635-169/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
499/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w FAM-MED w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 3
2011-06-27
VOŚR/G.7635-169/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
502/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów.
Dotyczy udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów przez firmę REMONDIS na terenie Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne w TG-Rybnej przy ul. Laryszowskiej.
2011-07-07
Starosta Tarnogórski
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
503/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
Dotyczy wpisu do rejestru zbieraczy odpadów aptek z terenu miasta TG.
2011-07-11
VOŚR/G.7635-172/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
504/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Kaletach przy ul. 1 Maja 1
2011-07-20
VOŚR/G.7635-173/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
505/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.07.2008 r. VOŚR/G.7635-39/08
Dotyczy wydania duplikatu decyzji Starosty z dn. 22.07.2008 r. VOŚR/G.7635-39/08. Dot. sortowni odpadów w Radzionkowie wydanej spółce ALBA Południe.
2011-07-21
VOŚR/G.7635-174/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
506/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku odpadów w związku z eksloat. przenośnych urządzeń do przerobu odpadów.
Dotyczy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku odpadów w związku z eksloat. przenośnych urządzeń do przerobu odpadów w PHU OLMET w TG, przy ul. Towarowej 15.
2011-07-20
VOŚR/G.7635-175/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
507/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w firmie KODEX, w Tworogu przy ul. Szkolnej 5.
2011-07-26
VOŚR/G.7635-176/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
508/2011 decyzje
inne
Decyzja Wójta Zbrosławice z dn. 26.07.11r. o znaku GG.OŚ.6324.1.11
Dotyczy usunięcia przez p. Lisa odpadów na działce 146/56.
2011-07-29
VOŚR/G.7635-177/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
509/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wycofanie informacji o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy wycofania informacji o wytwarzanych odpadach w NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Sp. z o.o.
2011-08-01
VOŚR/G.7635-178/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
510/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w NZOZ Przychodni Wielospecjalistycznej w TG przy ul. Piłsudskiego 18
2011-08-01
VOŚR/G.7635-179/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
511/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w NZOZ Przychodni Wielospecjalistycznej Sp. z o.o w TG przy ul. Piłsudskiego 18.
2011-08-01
VOŚR/G.7635-179/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
512/2011 inne wnioski
inne
Opinia Starosty Tarnogórskiego do wniosku o uzyskanie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, znak VOŚR/G. 7635-149/11.
Dotyczy opinii Starosty Tarnogórskiego do wniosku o uzyskanie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, znak VOŚR/G. 7635-149/11 na zakup prasonożyc przez OLMET.
2011-08-02
VOŚR/G.7635-181/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
513/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Stomatologicznym w Radzionkowie przy ul .Św. Wojciecha43
2011-08-12
VOŚR/G.7635-182/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
514/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wpisanie do rejestru działalności polegającej na zbiórce odpadów.
Dotyczy wpisu do rejestru zbiorowiska odpadów dla ORLEN SA, dot. stacji : ul. Częstochowska 31 TG, ul. Bytomska 2 Wieszowa ul. Gałczyńskiego Miasteczko Śl.
2011-08-24
VOŚR/G.7635-183/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
515/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o przesłanie informacji nt. uprawnień firmy CARBO-TRADE w Pyrzowicach.
Dotyczy przekazania kopii decyzji Starosty Tarnogórskiego udzielonej firmie CARBO-TRADE Sp. z o.o. z siedziba w Pyrzowicach
2011-08-29
VOŚR/G.7635-185/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
517/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Aptekach przy ul. Zagórskiej 220 oraz ul. Łotewskiej 2 w TG.
2011-09-08
VOŚR/G.7635-191/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
539/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnegpo na wykonanie urządzenia wodnego i wprowadzanie do ziemi wód roztopowych i opadowych .
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla PRO-KLIMA, Mariusz Świstek ul. Konduktorska TG
2011-10-05
VOŚR/G. 6223-78/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
540/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi.
Dotyczy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z placu postojowego dla samochodów, Pyrzowice ul. Wolnosci 86.
2011-10-18
VOŚR/G 6223-94/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
541/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy pozwolenia na szczególne korzystanie z wód, czyli wprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych ) z części dzielnicy Repty
2011-10-12
VOŚR/G. 6223-90/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
542/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie przez ciek Soła kabla telefonicznego w miejscowości Potępa w gm. Krupski Młyn
2011-08-17
VOŚR/G. 6224-15/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
543/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego .
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w ciągu drogi leśnej w Kaletach
2011-10-13
VOŚR/G.6224-26/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
544/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Nowym Chechle.
2011-09-16
VOŚR/G. 6223-86/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
545/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Stoła w TG dla potrzeb linii kablowej SN.
2011-10-10
VOŚR/G.6224-17/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
546/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy wydania pozwolnia wodnoprawnego na przekroczenie kablem teletechnicznym cieku Stoła w rejonie ul. Polnej.
2011-10-05
VOŚR/G.6224-15/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
547/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali na laboratorium ul. Hutnicza 5-9 Tarnowskie Góry.
2011-10-04
ZBa.73518-809/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
548/2011 decyzje
inne
Decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie szkółki leśnej w Brzeźnicy.
2011-09-09
VOŚR/G.6223-83/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
549/2011 decyzje
inne
Decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i zarurowanie odcinka rowu przebiegającego przez działkę w Kaletach-Jędrysku.
2011-08-09
VOŚR/G. 6224-14/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
550/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę pozwolenie na budowę.
Chłodni wraz z sortownią ul. Wiejska 1 - Kamieniec.
2011-10-28
ZBA.73514-295/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
551/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Utwardzenie placu ul. Wiejska 1 Kamieniec.
2011-10-27
ZBA.73514-292/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.