Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272654
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
210/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów ścieków z płukania filtrów na basenie kąpielowym w Głubczycach z dnia 30.08.2016r. - ZOKiS w Głubczycach
zgodnie z decyzją Nr OŚ.6341.7.2011 z dnia 09.11.2012r.
2016-09-01
OŚ.6324.40.2016
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona przed hałasem
Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego dla farmy Wiatrowej Zaopowy
Southern Windfarm Sp. z o.o.
2016-06-27
OŚ.6243.1.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań jakości odprowadzanych ścieków z niecek basenowych na basenie kąpielowym w Głubczycach
zgodnie z decyzja Starosty Głubczyckiego nr OŚ.6341.7.2011 z dnia 08.04.2011r.
2016-09-16
OS.6324.40.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań ścieków przemysłowy z terenu Browaru dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głubczycach
zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6341.7.2013
2016-09-21
OS.6324.42.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota...
2016-06-29
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota charakteryzuje...
2016-06-29
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań jakości ścieków wykonanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN Sp. z o.o. w Kietrzu w III kw. 2016r.
- komunalne oczyszczalnia ścieków w Kietrzu
2016-10-12
l.dz.13377/2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań jakości ścieków wykonanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN Sp. z o.o. w Kietrzu w III kw. 2016r.
- oczyszczalnia biologiczna ścieków bytowych w Wojnowicach
2016-10-12
l.dz.1377/2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
304/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań jakości ścieków wykonanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN Sp. z o.o. w Kietrzu w III kw. 2016r.
- oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna ścieków komunalnych w Lubotyniu
2016-10-12
l.dz.1377/2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań jakości ścieków wykonanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN Sp. z o.o. w Kietrzu w III kw. 2016r.
- oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna ścieków komunalnych w Pilszczu
2016-10-12
l.dz.1377/2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań jakości ścieków wykonanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne HYDROKAN Sp. z o.o. w Kietrzu w III kw. 2016r.
- Stacja Uzdatniania Wody w Chróścielowie i Rozumicach - popłuczyny
2016-10-12
l.dz.1377/2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
602/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony u zbiegu ulic: Młynarskiej i...
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjraficznych (Dz.U Nr 155 poz.199 ze zm.)
2016-03-02
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
319/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
okresowy wyniki pomiarów badań na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach
z pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych z instalacji energetycznego spalania paliwa
2016-10-18
OS.6223.2.2016
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki badań ścieków - PKS Głubczyce Sp. z o.o. Głubczyce
- myjni autobusowej
2016-10-19
OŚ.6324.30.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
327/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów ilości jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki komunalnej w Branicach - ze stacji wodociągowej w Bliszczycach
stosownie do pozwolenia wodnoprawnego Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-6223/20/2010 z dnia 09.12.2010r.
2016-10-25
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
328/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów ilości jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki komunalnej w Branicach - z Mechaniczno- Biologicznej Oczyszczalni...
stosownie do pozwolenia wodnoprawnego Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-6223/13/2008/2009 z dnia 28.10.2009r.
2016-10-25
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
wyniki pomiarów emisji substancji do powietrza
przez Track Tec Lipa Sp. z o.o.
2016-08-02
DN-NT/21/2016
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki pomiarów substancji emitowanych
przezs Bagpak Polska Sp. z o.o., Zakład produkcyjny w Stalowej Woli
2016-09-13
9/OS/BP/09/2016
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
329/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Lisięcicach
stosownie do pozwolenia wodnoprawnego Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6341.3.2012 z dnia 20.03.2012r.
2016-10-27
OŚ.6324.29.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
330/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Kwiatoniowie
- stosownie do pozwolenia wodnoprawnego Starosty Głubczyckiego nr OS.6341.11.2014 z dnia 24.09.2014r.
2016-10-27
OŚ.6324.17.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomirów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pietrowicach
- stosownie do pozwolenia wodnoprawnego Starosty Głubczyckiego Nr OS.6341.31.2011 z dnia 28.10.2011r.
2016-10-27
OŚ.6324.18.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
analiza ścieków surowych i podczyszczonych
w UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ "SCHINK" Henryk Schink, Debrzyca
2016-11-17
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
510/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie warunkowe na usunięcie 5 drzew gat. jesion wyniosły z dz. Nr 732/2 w Lisięcicach. Warunek nasadzeń zamiennych 8 drzew z gat. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, klon jawor

KI.6131.259.2016.x
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
342/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Raport z badań
Badania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w DPS w Klisinie
2016-11-21
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
345/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
sprawozdanie z badań Zakładu Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET Wojciech Jurkiewicz Gołuszowice - wyniki pomiaru jakości ścieków opadowych
- zgodnie z decyzją Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6341.9.2015 z dnia 17.04.2015r.
2016-11-25
l.dz.190/11/16
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1081/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
ADAPTACJA I UAKTUALNIENIE "OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO PODSTAWOWEGO MIASTA KATOWICE "DLA TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU...
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej
2016-04-07
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne
Opracowanie sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania Mrzeżyna w zakresie wprowadzanych zmian
2015-12-15
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru w obrębie Mirosławice w gminie Trzebiatów
Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Mirosławice w Gminie Trzebiatów
2016-03-14
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
742/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego i ich powiązania dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
2015-08-31
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota charakteryzuje poszczególne elementy...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.