Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
9/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 świerków z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Przelotowej
2013-01-14
DIM.Oś.6131.1.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie żywotnika i świerka - z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Marcinkowskiego 35
2013-01-16
DIM.Oś.6131.3.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie brzozy pod warunkiem zastąpienia 2 szt. brzóz - z terenu szkoły przy ul. Wałbrzyskiej 39
2013-01-16
DIM.Oś.6131.143.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 świerków i 6 m2 ligustru z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Lwowskiej
2013-01-21
DIM.Oś.6131.4.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie morwy i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy z terenu posesji TP S.A. przy ul. Tołstoja 8-10
2013-01-23
DIM.Oś.6131.148.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie kasztanowca z terenu posesji przy ul. Bystrzyckiej 22, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew
2013-01-29
DIM.Oś.6131.6.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu z terenu posesji szkoły przy ul. Mickiewicza 1-3, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzew
2013-02-04
DIM.Oś.6131.5.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Czecha
2013-02-14
DIM.Oś.6131.9.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie lipy i klonu pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami, odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 cisów, 2 klonów, lipy i świerka - z terenu wielorodzinnej...
2013-02-20
DIM.Oś.6131.7.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu pospolitego pod warunkiem zastąpienia 4 drzewami - z terenu posesji przy ul. Kliczkowskiej 2
2013-02-22
DIM.Oś.6131.8.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy Colgate Palmolive Świdnica : "Rozbudowa hali produkcyjnej i magazynów"
2013-02-25
DIM.Oś.6220.1.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 lip z pasa drogowego ul. Bystrzyckiej, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. lip
2013-02-26
DIM.Oś.6131.133.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie głogu i świerka, pod warunkiem zastąpienia 3 drzewami - z terenu posesji ZSZ "Rzemieślnik" przy ul. Wałbrzyskiej 54
2013-03-05
DIM.Oś.6131.10.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie żywotnika, pod warunkiem zastąpienia 3 żywotnikami - z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 85
2013-03-07
DIM.Oś.6131.15.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 258 drzew i 199 m2 krzewów z torowiska linii kolejowej na odcinku Świdnica Przedmieście - Świdnica Kraszowice
2013-03-14
DIM.Oś.6131.16.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy AAM Poland Sp. z o.o. : "Etapowa rozbudowa hartowni na terenie zakładu AAM w Świdnicy" ul. Szarych...
2013-03-14
DIM.Oś.6220.2.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 5 topoli, pod warunkiem zastąpienia 10 szt. drzew liściastych - z terenu posesji przy ul. Bystrzyckiej 1
2013-03-14
DIM.Oś.6131.12.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 grochodrzewów białych, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew liściastych - z terenu posesji przy ul. Sikorskiego 37
2013-03-18
DIM.Oś.6131.19.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy Cloos-Polska Sp. z o.o. : "Rozbudowa zakładu produkcyjnego Cloos-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w...
2013-03-20
DIM.Oś.6220.3.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Gminy Miasto Świdnica : "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr...
2013-03-21
DIM.Oś.6220.5.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jesionu, pod warunkiem zastąpienia 5 szt. klonów czerwonych - z terenu dz. nr 35/2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich
2013-03-21
DIM.Oś.6131.14.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Zachodniej
2013-03-22
DIM.Oś.6131.18.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i 2 jałowców z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Leśnej 20
2013-03-22
DIM.Oś.6131.20.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie sosny i jodły z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Serbskiej
2013-03-22
DIM.Oś.6131.24.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Gminy Miasto Świdnica : "Budowa infrastruktury przestrzeni...
2013-03-29
DIM.Oś.6220.4.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy, kasztanowca i jodły z posesji przy ul. Tołstoja 2
2013-04-02
DIM.Oś.6131.2.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i daglezji z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kościuszki
2013-04-08
DIM.Oś.6131.25.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : "Skup, sprzedaż złomu i metali Paulina Tołysz" w Świdnicy przy ul. Stalowej
2013-04-15
DIM.Oś.6220.7.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 topoli włoskich z posesji przy ul. Armii Krajowej 53-55, pod warunkiem zastąpienia 6 szt. drzewek liściastych
2013-04-11
DIM.Oś.6131.22.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie dwupniowego klonu z dz. nr 16/1 przy ul. Jodłowej, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzewek liściastych. Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego...
2013-04-15
DIM.Oś.6131.21.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.