Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
453/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na pobór wód podziemnych ujęciem w Miedarach
2012-10-05
OŚR.G.6341.131.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
456/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (układu drenaży) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi
2012-10-10
OŚR.G.6341.122.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
459/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej przez spółkę SUZ TRADE Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach
.
2012-07-17
OSR.G.6233.45.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
461/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej przez spółkę SUZ TRADE Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach
.
2012-11-08
OŚR.G.6233.62.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
462/2012 decyzje
ochrona wód
decyzja umarzająca postęp.
o udzielenie pozw. wodnopr.
2012-10-19
OŚR.G.6341.123.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
471/2012 decyzje
ochrona wód
Decyzja Starosty Tarnogórskiego z dn. 18.10.2012 r. znak OŚR.G.6230.16.2012 zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytw. na Stacji Paliw BP:
- METEOR zlokalizowanej w Tarn. Górach przy ul. Korola/Obwodnica, - SZTOLNIA zlokalizowanej w Tarn. Górach przy ul. Nakielskiej przez Spółkę BP EUROPA SE Sp. Europejska Oddział w Polsce z...
2012-08-28
OŚR.G.6230.16.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
476/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja Starosty Tarnogórskiego z dn. 16.11.2012 r. OŚR.G.6230.18.2012 zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytw. w Hipermarkecie Carrefour PLA063 w Tarnowskich Górach...
.
2012-10-15
OŚR.G.6230.18.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
479/2012 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa drogi wewnątrzzakładowej Nadleśnictwo Brynek.
2012-11-08
BA.6740.3.68.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
481/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi
2012-10-24
OŚR.G.6341.136.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
491/2012 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Rozbudowa magazynu zakładu ślusarskiego o malarnię proszkową ul. Tołstoja 9 Tarnowskie Góry
2012-10-30
BA.6740.8.680.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
494/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wprowadzanie wód opad. i roztop. do wód cieku Stoła (w km 23+933)
2012-11-30
OŚR.G.6341.143.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
495/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wprowadzanie wód opad. i roztop. do cieku Pniowiwckiego (w km 1+620)
2012-12-06
OŚR.G.6341.144.2012
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
503/2012 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacji Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu pochodzących z Firmy Handlowej...
.
2012-10-16
OŚR.G.6341.147.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi (rowu RO-3)
2012-12-12
OŚR.G.6341.142.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na poprowadzenie przez wody cieku Szarlejka wodociągu
2012-12-13
OŚR.G.6341.157.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 01.03.2004 r. znak GOśR/G.7635-3-15/03/04 (z późn. zm.)zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (uwzględniająca wytwarzanie odp. innych niż niebezpieczne oraz...
2012-11-19
OŚR.G.6233.68.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2009 r. znak GOŚR/G.7635-79/09 udzielającej p. Krzysztofowi Jagielskiemu działającemu jako firma KRISMET zezwolenia na prowadzenie...
.
2012-11-23
OŚR.G.6233.64.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów - p. Grzegorz Karaś działający jako "KAR-TRANS" z siedzibą w Tarnowskich Górach
.
2012-11-12
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2013 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód cieku Drama ścieków pochodzących z działalności Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „REPTY” Sp. J. Ryszard Wojtacha w...
.
2012-12-07
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.03.2007 r. znak GOŚR/G.7635-6-1/07 udzielająca p. Grzegorzowi Bednarkowi działającemu jako PHU „TRANSBED” z siedzibą w Pyrzowicach...
.
2012-12-11
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2013 decyzje
ochrona wód
linii brzegu
dla cieku Czeczówka
2012-12-24
OŚr.G.6330.2.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2013 decyzje
ochrona wód
linia brzegu
dla cieku Czeczówka
2012-12-24
OŚR.G.6330.3.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2013 decyzje
ochrona wód
linia brzegu
dla cieku Czeczówka
2012-12-24
OŚ.G.6330.4.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2013 decyzje
ochrona wód
linia brzegu
dla cieku Czeczówka
2012-12-24
OŚR.G.6330.5.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2013 decyzje
ochrona wód
linia brzegu
dla cieku Czeczówka
2012-12-24
OŚR.G.6330.6.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
wygaszenie decyzji
Starosty Tarnogórskiego zdnia 16.03.2012 r. znak OSR.G.6233.19.2012 udzielajacej spółce ALBA PTS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie przy ul....
2012-12-14
OŚR.G.6233.71.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2013 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód rzeki Mała Panew (w km 78,17)
2013-01-10
OŚR.G.6341.160.2012
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2013 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie do ziemi wód opadowych z drogi wojewódzkiej DW 913 w Pyrzowicach
.
2012-11-14
OŚR.G.6341.165.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na prowadzenie zbierania i transportu odpadów przez spółkę Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
.
2012-12-19
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2013 decyzje
inne
Umorzenie postępowania w spr. zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów w Miasteczku Śląskim przy ul. Słonecznej 4 przez p. Magdalenę Nowak
.
2012-09-26
OŚR.G.6233.59.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.