Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252606
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
35/2019 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sikorskiego - Kutrzeby" w Płocku przyjęty uchwałą Nr 42/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sikorskiego - Kutrzeby" w Płocku

WRM-III-ZP.6721.1.2017.PG
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
326/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
NA USUNIECIE DRZEWA
NA USUNIECIE DRZEWA SZT 1
2013-07-18
GK-ROŚ 6131.133.2013
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
o wydanie decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i modernizacji węzła betoniarskiego na działce nr 104/11 położonej w obrębie 4 miasta Ostródy przy ul. Przemysłowej 8
2014-05-13
GP.6220.5.2014
warmińsko-mazurskie / ostródzki / Ostróda (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
506/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew z działki nr 258 i 476/1 Rybaki z wniosku Pana Jakuba Norek
2012-11-28
nie dotyczy
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
o wydanie zezwolenia
o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 konara
2013-01-09
OŚiGW.6131.3.2013
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
o wydanie zezwolenia
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki leżącej w obrębie Prusim

OŚiGW.6131.4.2012
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
o wydanie zezwolenia
o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki leżącej w obrębie Ługowina
2013-01-15
OŚiGW.6131.6.2013
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew z dziaki nr 276/3 Łubiana
2014-04-04
nie dotyczy
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2017 postanowienia
ochrona wód
odmowa wszczęcia postępowania dla p. Marzena i Wojciech Malinowscy
w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia indywidualnego przy ul. Ośnickiej w Płocku

WKŚ-I-ZR.6341.34.2016.AS
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
459/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Odstąpienia od opłaty za usunięcie 9 szt. drzew
Odstąpienie od pobrania opłaty za usunięcie 9 szt. drzew z działki nr ew. 8/3 położonej przy ul. Kostrzyńskiej i ul. Trasa Zgody w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.2.82.2017
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2019 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka.
2019-04-23
WOOŚ.410.109.2019.AB
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2016 postanowienia
ochrona powietrza
Opinia dot. braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko
Dot. Przebudowy grogi gminnej nr 106921O w m. Jasienica G. o łącznej dł. 1290m.
2016-06-08
WOOŚ.4241.159.2016.DF
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji...
2019-11-12
KR.RZŚ.435.926.2019.JC.
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
opinia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-52" oraz prognozy oddziaływania na środowisko
plan miejscowy dotyczy ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu przy ul. Węgierskiej
2012-03-12
ST.II.410.4.27.2012.JZ
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2014 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
opinia negatywna do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla terenu położonego w rejonie ul. Toruńskiej, Rzemieślniczej, Dojazdowej, Stolarskiej i Obwodowej

WOO.410.209.2014.KB
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej...
2019-10-25
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1044/2016 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ
wyrażam opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: " "Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na linii 5...
2016-11-18
WOOŚ.4240.735.2016.IŁ
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2020 inne dokumenty
inne
opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
stwierdzająca, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa tymczasowej mobilnej kotłowni o mocy cieplnej wprowadzonej w...
2019-06-13
WOOŚ.4220.309.2019.JB
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na...
2019-11-12
WOO-II.4220.241.2019.PW.1
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pismo uzgadniające zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego...
2012-09-11
N.NZ-42-1-BB-3/12
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2022 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo.
Pismo wraz z załączoną korektą mapy ewidencyjnej do wniosku o wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz...

GKIII.6220.7.2021
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2022 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo.
Pismo o ponowne uzupełnienie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Skorocice dz....
2022-04-25
WOO-II.4220.440.2021.KKJ.2
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2015 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las
Projekt Palnu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las
2015-10-01
ROŚ.604.1.10.2015
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2015 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las
Opinia o odstąpieniu od procedury sooś
2015-12-21
ROŚ.604.1.10.2015
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2016 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Suchy Las
Opinia o odstąpieniu od procedury sooś
2016-01-15
ROŚ.604.1.10.2015
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2015 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice przyjęty
Uchwałą nr LVI/1319/2014 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014r.

nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2016 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna przyjety uchwała Rady Miejskiej Leszna nr X/96/2015 z dnia 25.06.2016r.
2015-06-25
GK-O.621.4.2014
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2015 postanowienia
ochrona wód
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Ciechanowie; ul. Mleczarska 17; 06-400 Ciechanów
uzupełnienie braków

WKŚ-I.6341.36.2014.AS
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
472/2015 postanowienia
inne
Postanowienie - odmowa wszczęcia postepowania
Remont drogi powiatowej Ciermięcice - Chróstno

KI.6220.10.2.2015.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2019 postanowienia
inne
Postanowienie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji zbiornikowej do magazynowania gazów...
2019-02-14
IOŚ.6220.3.2018
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.