Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252524
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
131/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 obumarłych topoli z posesji przy ul. Garbarskiej
2011-06-24
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej jodły z posesji jednorodzinnej przy ul. Kościuszki
2011-06-27
DIM.Oś.6131.65.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 klonów z terenu między ul. Westerplatte i ul. Równą
2011-06-28
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 5 topoli i wierzby z posesji jednorodzinnej przy ul. Wiśniowej, pod warunkiem zastąpienia 31 żywotnikami
2011-07-01
DIM.Oś.6131.67.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie linii do odzysku odpadu PP i PE na terenie zakładu produkcyjnego firmy GRYPHON Sp. z o.o.,...
2011-07-04
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 m2 krzewów z posesji Urzędu Gminy ul. Głowackiego 4
2011-07-05
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 grochodrzewów z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 45
2011-07-05
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 grabów i 2 klonów z posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 27-31
2011-07-05
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 1 jesionu pod warunkiem zastąpienia oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego jesionu z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kliczkowskiej 26
2011-07-05
DIM.Oś.6131.57.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 obumarłych topoli z posesji przy ul. Garbarskiej
2011-07-06
DIM.Oś.6131.68.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 świerków i 3 sosen z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka"
2011-07-06
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 m2 krzewów z posesji Urzędu Gminy przy ul. Głowackiego 4, pod warunkiem zastąpienia
2011-07-07
DIM.Oś.6131.71.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt sosny oraz 200m2 krzewów, rosnących przy ul Fabrycznej w Lubaniu nr. dz. 32

OŚGP.6131.60.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt sosny oraz 300m2 krzewów, rosnących przy ul Fabrycznej w Lubaniu nr. dz. 10.

OŚGP.6131.73.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. klona usytuowanego przy ul. Plac 3 Maja w Lubaniu dz. nr. 60, obr. III, AM 4.
2011-07-12
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerku usytuowanego przy ul. Sąsiedzkiej w Lubaniu dz. nr.135 , obr. I, AM 9.
2011-07-15
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. jałowca usytuowanych przy ul. Wł Łokietka w Lubaniu działka nr 1/69, AM 15 obr II., 1 szt. robinii akacjowej usytuowanych przy ul. Starej w Lubaniu...

OŚGP. 6131.72.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. jarząba, usytuowanego na pasie drogi krajowej nr 30 km 21+720 w Lubaniu nr działki 14, AM 15 Obr I Lubań.

OŚGP.6131.56.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. modrzewia, 1 szt. wierzby, 2 szt. klonu oraz 121 m2 krzewu wierzby usytuowanych przy ul. Fabrycznej w Lubaniu działka nr 10/57, AM 10 obr I.

OŚGP.6131.71.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 klonów pod warunkiem zastąpienia 12 sztukami klonów, z terenu pomiędzy ul. Westerplatte i Równą
2011-07-07
DIM.Oś.6131.69.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 1 grochodrzewu oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 45
2011-07-13
DIM.Oś.6131.72.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 topoli i krzewów z posesji przy ul. Wiśniowej 11
2011-07-14
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 m2 krzewów z jednorodzinnej posesji przy ul. Marusarzówny
2011-07-14
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 7 grabów i 2 klonów z posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 27-31a
2011-07-14
DIM.Oś.6131.73.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 świerków i 3 sosen z terenu ogrodu działkowego przy ul. Nasypowej
2011-07-15
DIM.Oś.6131.74.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4-pniowej lipy z terenu bazy PKS przy ul. Kolejowej
2011-07-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli i krzewów z posesji przy ul. Wiśniowej 13
2011-07-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 18 m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Marusarzówny
2011-07-18
DIM.Oś.6131.76.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji jednorodzinnej przy ul. Chopina
2011-07-19
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4-pniowej lipy z terenu bezy PKS przy ul. Kolejowej 1D
2011-07-20
DIM.Oś.6131.77.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.