Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4246
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
92/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie kasztanowca z posesji mieszkaniowej przy ul. Bystrzyckiej 28, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. lipy
2013-04-16
DIM.Oś.6131.30.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie sumaka z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 121, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. drzewa liściastego
2013-04-16
DIM.Oś.6131.31.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka, grochodrzewu, jarząbu, modrzewia, kasztanowca i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego kasztanowca z posesji wielorodzinnych na Os. Zarzecze
2013-04-16
DIM.Oś.6131.23.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 10 świerków, jodły i cisa z posesji mieszkaniowej przy ul. Bocznej
2013-04-18
DIM.Oś.6131.26.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 grochodrzewów i jodły z posesji mieszkaniowej przy ul. Wróblewskiego 2
2013-04-18
DIM.Oś.6131.29.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenie na usunięcie kasztanowca z posesji przy ul. Bystrzyckiej 22
2013-04-19
DIM.Oś.6131.17.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 63 m2 krzewów, pod warunkiem zastąpienia nowymi krzewami, z posesji Sądu przy pl. Grunwaldzkim 14
2013-04-22
DIM.Oś.6131.28.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2013 decyzje
inne
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-04-23
DIM.IT.6233.1(17).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 topoli kanadyjskich, pod warunkiem zastąpienia 8 szt. drzew liściastych, z posesji przy ul. Metalowców 6
2013-04-23
DIM.Oś.6131.27.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 jesionów, pod warunkiem zastąpienia 6 szt. drzew liściastych, z posesji przy ul. Kraszowickiej 48
2013-04-24
DIM.Oś.6131.11.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 6 żywotników i sumaka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Krzywickiego
2013-04-25
DIM.Oś.6131.32.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 wierzb i 8 m2 krzewów, pod warunkiem zastąpienia 6 szt. drzew liściastych i 8 m2 krzewów , z wielorodzinnej posesji przy ul. Marcinkowskiego 27
2013-04-26
DIM.Oś.6131.34.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie żywotnika z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Zacisze
2013-04-26
DIM.Oś.6131.36.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla KP PSPoż. : "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej...
2013-04-29
DIM.Oś.6220.10.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jesionu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 44
2013-04-30
DIM.Oś.6131.33.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 sumaków i grochodrzewu z wielorodzinnych posesji mieszkaniowych przy ul.Łokietka 4 i ul. Brodatego 47
2013-04-30
DIM.Oś.6131.35.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 świerków z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kościuszki
2013-05-07
DIM.Oś.6131.38.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 4-pniowej topoli kanadyjskiej pod warunkiem zastąpienia 4 drzewami liściastymi, z posesji przy ul. Witosa 13
2013-05-08
DIM.Oś.6131.37.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Sowiej
2013-05-23
DIM.Oś.6131.44.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 wierzb i świerka z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 1-9
2013-05-23
DIM.Oś.6131.45.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy z posesji przy ul. Kraszowickiej 48
2013-06-03
DIM.Oś.6131.11.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie żywotnika z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 81
2013-06-03
DIM.Oś.6131.46.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie żywotnika z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 131
2013-06-03
DIM.Oś.6131.47.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wesołej
2013-06-03
DIM.Oś.6131.49.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2013 decyzje
inne
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-06-11
DIM.IT.6233.1(34).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 świerków z ogrodu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 32
2013-06-05
DIM.Oś.6131.42.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 świerków i 2 jałowców z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 18
2013-06-05
DIM.Oś.6131.41.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Reja
2013-06-11
DIM.Oś.6131.50.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wrzosowej
2013-07-03
DIM.Oś.6131.56.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie żywotnika z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 11
2013-07-03
DIM.Oś.6131.55.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.