Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6154
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
105/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umarzająca - jako bezprzedmiotowe - postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Starostę Tarnogórskiego decyzji zezwalającej na usunięcie 6 drzew gatunku Topola kanadyjska,...
2012-11-23
OŚR.R.613.183.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Kalety na usunięcie 21drzew, rosnących na terenie parku przy ul. Ks. Rogowskiego w Kaletach, na działce o nr ewid.: 454/60 stanowiącej własność i będącej w posiadaniu...
2012-11-26
OŚR.R.613.184.2012
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Stwierdzająca wygaśnięcie części decyzji ostatecznej symbol OŚR.R.613.21.2012 z dnia 05.04.2012 r
2013-01-15
OŚR.R.613.183.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 2 drzew gatunku Topola kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid.: 849/35 w miejscowości Czekanów, będącej własnością i posiadaniu Gminie...
2012-11-27
OŚR.R.613.185.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 5 drzew gatunku Topola Kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid.: 1200/125 w Zbrosławicach, będącej własnością i w posiadaniu Gminy...
2012-11-27
OŚR.R.613.186.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca OSP Świętoszowice na usunięcie 2 drzew gatunku Modrzew europejski, rosnących na działce o nr ewid. 382/6 obręb Świętoszowice w Zbrosławicach, będącej własnością Gminy...
2012-11-26
OŚR.R.613.189.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawczyni na usunięcie 2 drzew, rosnących na działce w obrębie Stare Tarnowice
2012-11-20
OŚr.R.613.192.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 6 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 1757/510, obręb Miasteczko Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
2012-11-29
OŚR.R.613.193.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4drzew, rosnących na działkach o nr ewid.: 278/42 i 279/38, stanowiącej własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry
2012-11-28
OŚR.R.613.194.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 26 drzew, rosnących na działkach o nr ewid.: 1290/140,2079/75 stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry
2012-11-30
OŚR.R.613.197.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwala Gminie Radzionków na usunięcie 4 drzew gatunku Topola kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid. 350/23, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków
2012-12-05
OŚR.R.613.200.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Polskiemu Związkowi działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "ZRYW" w Tarnowskich Górach na usunięcie 2 drzew Świerk pospolity, rosnących na działce o nr ewid.:...
2012-12-06
OŚR.R.613.202.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 6 drzew gatunku Modrzew europejski, rosnących na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach, przy ul. Leśnej 23, na działce o nr...
2012-12-07
OŚR.R.613.204.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwająca KS "Salveo Drama Kamieniec" na usunięcie drzewa, gatunku Robinia akacjowa, rosnącego na działce o nr ewid.: 14/4 obręb Boniowice, będącej własnością Gminy...
2013-01-10
OŚR.R.613.1.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tworóg na usunięcie 5 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wiejskiej w Brynku, na działce o nr ewid.: 682/8, której właścicielem i posiadaczem jest Gmina Tworóg
2013-01-11
OŚR.R.613.3.2013
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 55 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 72 Otmuchów, Potępa, której właścicielem i posiadaczem jest Gmina Krupski Młyn
2013-02-13
OSR.R.613.4.2013
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 2 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 2072/253, zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej w Świerklańcu stanowiącej własność i będąca w...
2013-01-18
OŚR.R.613.8.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalam Gminie Świerklaniec na usunięcie 9 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 96/15 i 2819/116 zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowa 2,...
2013-01-24
OŚR.R.613.10.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzewa gatunku Świerk klujący, rosnącego na działce o nr ewid.: 1076/317 obręb Kopienica, będąca własnością i w posiadaniu Gminy Zbrosławice
2013-01-23
OŚR.R.613.11.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Wygaszająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symb. OŚR.R.613.126.2012 z dnia 15.10.2012 r. - zezwalającej Zakładowi Aparatury Chemicznej "CHEMET" S.A. na usunięcie 12...
2013-01-25
OŚR.R.613.12.2013
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach na usunięcie 7 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 180 stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będące...
2013-02-04
OŚR.R.613.13.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcy na usunięcie 2 drzew gatunku Brzoza brodawkowata, rosnących na działce w Radzionkowie, stanowiącej własność Gminy Radzionków, dzierżawionej przez Wnioskodawcę
2013-02-07
OŚR.R.613.17.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcom na usunięcie 1 drzewa gatunku Świerk klujący, rosnącego na działce w Radzionkowie, stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będące w posiadaniu (użytkowanie...
2013-02-11
OSR.R.613.19.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Zakładowi Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A. w Tarnowskich Górach na usunięcie 12 drzew gatunku Topola Hybrida, rosnących na działce o nr ewid.: 12216/39,obręb Tarnowskie...
2013-02-27
OŚR.R.613.25.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2013 decyzje
ochrona wód
pow wodnopr.
na wykonanie urządzeń wodnych (studni chłonnych) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi w Zawadzie
2013-03-08
OŚR.G.6341.12.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2013 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie cieku Woda Graniczna rurociągiem kablowym przez spółkę SITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – wnioskodawca PROMONT Sp. z p.o.
.
2013-02-25
OŚR.G.6341.37.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2013 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody cieku Pniowieckiego rurociągu kablowego przez spółkę SITEL Sp. z o.o.
.
2013-02-25
OŚR.G.6341.34.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2013 decyzje
ochrona wód
pozw . wodnopr.
na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów) oraz wprowadzanie ścieków do ziemi w Zbrosławicach
2013-03-13
OŚR.G.6341.11.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej przez ZPH ZŁOMOTEX z siedzibą w Poraju
.
2013-02-21
OŚR.G.6233.5.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej przez ZPH ZŁOMOTEX z siedzibą w Poraju
.
2013-02-21
OŚR.G.6233.5.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.