Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4337
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
123/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul.Zygmuntowskiej 5-5A w Świdnicy

BOŚ.6131.119.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 70/2021
Zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul.Zygmuntowskiej 5-5A w Świdnicy

BOŚ.6131.119.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.126.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 71/2021
Zezwolenie na usunięcie sosny z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.126.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy

BOŚ.6131.127.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 72/2021
Zezwolenie na usunięcie żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy

BOŚ.6131.127.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie cyprysika groszkowego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy

BOŚ.6131.125.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 73/2021
Zezwolenie na usunięcie cyprysika groszkowego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy

BOŚ.6131.125.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy

BOŚ.6131.128.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 74/2021
Zezwolenie na usunięcie żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy

BOŚ.6131.128.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch jodeł z terenu ROD "ŚFUP" przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.122.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 75/2021
Zezwolenie na usunięcie dwóch jodeł z terenu ROD "ŚFUP" przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.122.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z terenu posesji przy ul. Traugutta 7 w Świdnicy

BOŚ.6131.132.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 76/2021
Zezwolenie na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z terenu posesji przy ul. Traugutta 7 w Świdnicy

BOŚ.6131.132.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu zwyczajnego z terenu działki nr 69/2 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy

BOŚ.6131.131.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 77/2021
Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z terenu działki nr 69/2 przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy

BOŚ.6131.132.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Westerplatte 97A w Świdnicy

BOŚ.6131.135.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 78/2021
Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Westerplatte 97A w Świdnicy

BOŚ.6131.135.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Ks. Jadwigi 2-4-6-8 w Świdnicy

BOŚ.6131.137.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 79/2021
Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Ks. Jadwigi 2-4-6-8 w Świdnicy

BOŚ.6131.137.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn." Zespół budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą" Osiedle...

BOŚ.6220.8.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2021 decyzje
inne
Decyzja nr 80/Ś/21
Decyzja środowiskowa dla realizacji przedsięwzięcia pn." Zespół budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą" Osiedle Młodych

BOŚ.6220.8.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Wałbrzyska 19 w Świdnicy

BOŚ.6131.138.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 81/2021
Zezwolenie na usunięcie świerka z posesji przy ul. Wałbrzyska 19 w Świdnicy

BOŚ.6131.138.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa bezdotykowej myjni samochodów osobowych z jednostanowiskową stacją diagnostyczną wraz z infrastrukturą...

BOŚ.6220.13.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2021 decyzje
inne
Decyzja nr 82/2021 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Decyzja umarzająca postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa bezdotykowej myjni samochodów osobowych z jednostanowiskową stacją...

BOŚ.6220.13.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Głównej 5 w Świdnicy

BOŚ.6131.140.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 85/2021
Zezwolenie na usunięcie świerka z posesji przy ul. Głównej 5 w Świdnicy

BOŚ.6131.140.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej z posesji przy ul. Sprzymierzeńców 1 w Świdnicy

BOŚ.6131.147.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 86/2021
Zezwolenie na usunięcie lipy drobnolistnej z posesji przy ul. Sprzymierzeńców 1 w Świdnicy

BOŚ.6131.147.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.