Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4335
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
153/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 jarząbów pospolitych, brzozy, świerka oraz złotokapu z posesji przy ul.Piłsudskiego 15-20 i ul. Dąbrowskiego 99-117 w Świdnicy

BOŚ.6131.152.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 87/2021
Zezwolenie na usunięcie 7 jarząbów pospolitych, brzozy, świerka oraz złotokapu z posesji przy ul.Piłsudskiego 15-20 i ul. Dąbrowskiego 99-117 w Świdnicy

BOŚ.6131.152.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego klonu jaworu oraz obumarłej jabłoni purpurowej z posesji przy ul.Wyszyńskiego 14-16-18 w Świdnicy

BOŚ.6131.153.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 88/2021
Zezwolenie na usunięcie obumarłego klonu jaworu oraz obumarłej jabłoni purpurowej z posesji przy ul.Wyszyńskiego 14-16-18 w Świdnicy

BOŚ.6131.153.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 jarzębów pospolitych z posesji przy ul.Piłsudskiego 1-9 w Świdnicy

BOŚ.6131.154.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 89/2021
Zezwolenie na usunięcie 5 jarzębów pospolitych z posesji przy ul.Piłsudskiego 1-9 w Świdnicy

BOŚ.6131.154.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 89/2021
Zezwolenie na usunięcie 5 jarzębów pospolitych z posesji przy ul.Piłsudskiego 1-9 w Świdnicy

BOŚ.6131.154.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 jarzębów pospolitych z posesji przy ul.Piłsudskiego 21-24 i ul. E. Plater 5-9 w Świdnicy

BOŚ.6131.155.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 90/2021
Zezwolenie na usunięcie 5 jarzębów pospolitych z posesji przy ul.Piłsudskiego 21-24 i ul. E. Plater 5-9 w Świdnicy

BOŚ.6131.155.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul.Kilińskiego 63 w Świdnicy

BOŚ.6131.149.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 91/2021
Zezwolenie na usunięcie świerka z posesji przy ul.Kilińskiego 63 w Świdnicy

BOŚ.6131.149.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego jarzębu pospolitego z posesji przy ul.Dąbrowskiego 25 w Świdnicy

BOŚ.6131.157.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 92/2021
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarzębu pospolitego z posesji przy ul.Dąbrowskiego 25 w Świdnicy

BOŚ.6131.157.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn."Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego..."

BOŚ.6220.11.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2021 decyzje
inne
Decyzja nr 93/2021
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn."Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego..."

BOŚ.6220.11.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka pospolitego oraz świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 437 w ROD Pod Grzybem przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.143.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 94/2021
Zezwolenie na usunięcie świerka pospolitego oraz świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 437 w ROD Pod Grzybem przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.143.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 obumarłych klonów jaworów oraz jednego zamierającego klona jawora, z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej 10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.148.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 96
Zezwolenie na usunięcie 6 obumarłych klonów jaworów oraz jednego zamierającego klona jawora, z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej 10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.148.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 97
Zezwolenie na usunięcie świerka kłującego z terenu posesji przy ul. Wałbrzyskiej 19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.162.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego z terenu posesji przy ul. Wałbrzyskiej 19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.162.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków, modrzewia i klonu jaworu z terenu posesji przy Al. Niepodległości 8-10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.161.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 98
Zezwolenie na usunięcie dwóch świerków, modrzewia i klonu jaworu z terenu posesji przy Al. Niepodległości 8-10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.161.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie cyprysika z terenu posesji przy ul. Jasińskiego 9 w Świdnicy.

BOŚ.6131.173.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 99
Zezwolenie na usunięcie cyprysika z terenu posesji przy ul. Jasińskiego 9 w Świdnicy.

BOŚ.6131.173.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul. Cichej w Świdnicy.

BOŚ.6131.174.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 100
Zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul. Cichej w Świdnicy.

BOŚ.6131.174.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie cyprysika z terenu ogródka działkowego nr 121/13 w ROD im. Ks. Bolka przy ul. Tenisowej w Świdnicy

BOŚ.6131.179.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 103
Zezwolenie na usunięcie cyprysika z terenu ogródka działkowego nr 121/13 w ROD im. Ks. Bolka przy ul. Tenisowej w Świdnicy

BOS.6131.179.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli i jarzębu z terenu posesji przy ul. Zamenhofa 22-24-26 w Świdnicy.

BOŚ.6131.169.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.