Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4232
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
22/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłej sosny pospolitej z terenu ogródka działkowego nr 70 wchodzącego w skład ROD "Kolejarz" przy ul. Esperantystów w Świdnicy
2021-03-02
BOŚ.6131.30.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: 3 lip drobnolistnych, 2 świerków kłujących oraz klonu jaworu z posesji przy ul. Równej 11 w Świdnicy
2021-02-26
BOŚ.6131.26.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 2B/112 wchodzącego w skład ROD im. Ks. Bolko przy ul. Tenisowej w Świdnicy
2021-02-25
BOŚ.6131.23.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie kasztanowca białego z terenu posesji przy ul. Jagiellońskiej 5a-5d (dz.nr. 665) w Świdnicy
2021-02-09
BOŚ.6131.9.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarzębu szwedzkiego z terenu posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 49 w Świdnicy
2021-03-09
BOŚ.6131.37.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłej topoli kanadyjskiej z posesji przy ul. Kolejowej 18 w Świdnicy
2021-03-10
BOŚ.6131.39.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 5/236 wchodzącego w skład ROD im. "Ks. Bolka" przy ul. Staszica w Świdnicy
2021-03-16
BOŚ.6131.41.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby białej z terenu posesji przy ul. Zamenhofa 37-41 w Świdnicy
2021-03-26
BOŚ.6131.48.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwupniowej topoli balsamicznej z terenu posesji przy ul. W. Łokietka 32-36 w Świdnicy
2021-03-30
BOŚ.6131.49.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby kruchej z terenu działki nr 3082/1 w Świdnicy, będącej korytem potoku Witoszówka
2021-04-12
BOŚ.6131.54.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 lip drobnolistnych z terenu działki nr 1899 przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy -pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 379.
2021-03-01
BOŚ.6131.28.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie głogu jednoszyjkowego oraz klonu jaworu z terenu posesji przy ul. Strzelińskiej 9 w Świdnicy
2021-04-02
BOŚ.6131.51.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby białej z posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich nr 38-42 w Świdnicy
2021-04-23
BOŚ.6131.62.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej z Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2021-04-21
BOŚ.6131.59.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika z Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2021-04-21
BOŚ.6131.60.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika olbrzymiego z Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2021-04-21
BOŚ.6131.61.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika zachodniego z Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2021-04-21
BOŚ.6131.58.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. świerków pospolitych z posesji przy ul. Rolniczej 12 i ul.Kilińskiego 65 i 67 w Świdnicy
2021-04-06
BOŚ.6131.50.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czteropniowej robinii akacjowej oraz klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Lipowej w Świdnicy
2021-05-06
BOŚ.6131.66.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu działki nr 178 przy ul. Pafalu 26 w Świdnicy
2021-04-27
BOŚ.6131.57.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego jarzębu szwedzkiego z terenu posesji przy ul. P.Skargi 16 w Świdnicy

BOŚ.6131.207.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu posesji przy ul. Dębowej 19-11-13 w Świdnicy

BOŚ.6131.68.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jabłoni purpurowej z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 117-123 w Świdnicy

BOŚ.6131.71.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zamierającego świerka pospolitego z terenu posesji przy ul. Śląskiej 17 w Świdnicy

BOŚ.6131.72.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny, świerka i cyprysika z terenu ogródka działkowego nr 599 ROD"Pod Grzybem" przy ul.Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.77.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego oraz żywotników z terenu posesji przy ul. M.Skłodowskiej Curie 8 w Świdnicy

BOŚ.6131.88.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zamierającej brzozy brodawkowatej z terenu posesji przy ul. M.Skłodowskiej Curie 7 w Świdnicy

BOŚ.6131.90.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa stacji paliw o dwie wiaty z wysepkami, dystrybutorami, infrastrukturą techniczną w Świdnicy...
2021-10-13
GPA.6730.1.9.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: brzozy brodawkowatej, świerka, wierzby, głogu z terenu posesji przy ul. Świętojańskiej 4 w Świdnicy

BOŚ.6131.78.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarzębu z terenu posesji przy ul. B. Głowackiego 15-17-19 w Świdnicy

BOŚ.6131.86.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.