Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4335
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
181/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 104
Zezwolenie na usunięcie topoli i jarzębu z terenu posesji przy ul. Zamenhofa 22-24-26 w Świdnicy.

BOŚ.6131.169.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 58 w ROD Aronia ul. Podmiejskiej w Świdnicy

BOŚ.6131.160.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 105
Zezwolenie na usunięcie świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 58 w ROD Aronia ul. Podmiejskiej w Świdnicy

BOŚ.6131.160.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłej lipy, 10 świerków, 3 sosen pospolitych z terenu posesji przy ul. Ks. Agnieszki 10 w Świdnicy

BOŚ.6131.168.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 106/2021
Zezwolenie na usunięcie obumarłej lipy, 10 świerków, 3 sosen pospolitych z terenu posesji przy ul. Ks. Agnieszki 10 w Świdnicy

BOŚ.6131.168.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny z terenu ogródka działkowego nr 120 w ROD ŚFUP przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.185.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 107/2021
Zezwolenie na usunięcie sosny z terenu ogródka działkowego nr 120 przy ROD ŚFUP przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.185.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu posesji przy ul.1-go Maja 21 w Świdnicy

BOŚ.6131.171.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 108/2021
Zezwolenie na usunięcie brzozy z terenu posesji przy ul.1-go Maja 21 w Świdnicy

BOŚ.6131.171.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 590 ROD Ks. Bolka przy ul.Bystrzyckiej w Świdnicy

BOŚ.6131.167.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 113/2021
Zezwolenie na usunięcie 9 szt. świerków pospolitych z ogródka działkowego nr 590 ROD Ks. Bolka przy ul. Bystrzyckiej w Świdnicy

BOŚ.6131.167.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie głogu z terenu posesji przy ul.Leśnej 24 w Świdnicy

BOŚ.6131.178.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 114/2021
Zezwolenie na usunięcie głogu z terenu posesji przy ul.Leśnej 24 w Świdnicy

BOŚ.6131.178.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarzębu z terenu posesji przy ul.Prądzyńskiego 79-81 w Świdnicy

BOŚ.6131.186.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 115/2021
Zezwolenie na usunięcie jarzębu z terenu posesji przy ul.Prądzyńskiego 79-81 w Świdnicy

BOŚ.6131.186.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego jesionu z terenu posesji przy ul.Westerplatte 39 w Świdnicy

BOŚ.6131.191.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 116/2021
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jesionu z terenu posesji przy ul. Westerplatte 39 w Świdnicy

BOŚ.6131.191.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch klonów pospolitych i brzozy brodawkowatej z terenu posesji przy ul. Kościelnej 32 w Świdnicy

BOŚ.6131.176.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 117/2021
Zezwolenia na usunięcie dwóch klonów pospolitych i brzozy brodawkowatej z terenu posesji przy ul. Kościelnej 32 w Świdnicy

BOŚ.6131.176.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu posesji przy pl.1000-lecia 8 w Świdnicy

BOŚ.6131.177.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 118/2021
Zezwolenie na usunięcie lipy z terenu posesji przy pl.1000-lecia 8 w Świdnicy

BOŚ.6131.177.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli kanadyjskiej z terenu posesji przy ul. Równej 11 w Świdnicy

BOŚ.6131.189.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 119/2021
Zezwolenie na usunięcie topoli kanadyjskiej z posesji przy ul. Równej 11 w Świdnicy

BOŚ.6131.189.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego jarzębu z terenu posesji przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.199.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 120/2021
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarzębu z posesji przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.199.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 wierzb białych z terenu działki nr 1731 przy ul. Strzelińskiej 35 w Świdnicy

BOŚ.6131.195.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 121/2021
Zezwolenie na usunięcie 5 wierzb białych z terenu działki nr 1731 przy ul. Strzelińskiej 35 w Świdnicy

BOŚ.6131.195.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu działki nr 2906 przy ul. Sprzymierzeńców 2 w Świdnicy

BOŚ.6131.193.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 122/2021
Zezwolenie na usunięcie lipy z terenu działki nr 2906 przy ul. Sprzymierzeńców 2 w Świdnicy

BOŚ.6131.193.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 227 ROD Pod Grzybem przy ul.Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.192.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.