Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
11/2014 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pod nazwą: „Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr 143/2 i 143/3, położonych w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota ”

OŚ. 6220.53.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr...

OŚ. 6220.53.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2014 decyzje
inne
decyzja okreslająca środowiskowe uwarunkowania
dla inwestycji pod nazwą: „Uruchomienie malarni na terenie zakładu mechanicznego, na działce nr 301, położonej w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota”

OŚ. 6220.64.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2013 decyzje
inne
decyzja
„Rozbudowa o część magazynową istniejącej zabudowy produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 95, obręb Ciele, położonej w...

OŚ. 6220.27.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2014 decyzje
inne
decyzja
dla inwestycji pod nazwą: „Skup surowców wtórnych: złom metalowy, odpady nieżelazne, makulatura, akumulatory, urządzenia AGD; sprzedaż materiałów budowlanych; handel opałem; komis...

OŚ. 6220.25.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działki nr 40/21 w Białych Błotach, położonej przy ul. Przemysłowej...
2013-03-21
OŚ.6220.21.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2014 decyzje
inne
decyzja
dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej na dz. nr 120/6 i 120/15, położonych w miejscowości Łochowice, gm. Białe Błota”

OŚ. 6220.1.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2014 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja Przedsiębiorstwa Wielobranżowego CHATE położonego na działce nr 85/2 w miejscowości Łochowice, w celu poszerzenia oferty...

OŚ. 6220.9.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku warsztatu ślusarskiego, zlokalizowanego na działce nr 206/12 przy ul. Platynowej 3 w Lisim Ogonie, na galwanizernię"
2014-03-03
OŚ.6220.15.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa hali produkcyjnej dla wytwarzania kosmetyków z częścią handlową, na działce o nr ew. 194/2 w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota"
2014-02-28
OŚ.6220.14.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Rozbudowa i modernizacja Przedsiębiorstwa Wielobranżowego CHATE położonego na działce nr 85/2 w miejscowości Łochowice, w celu poszerzenia oferty produkcyjnej oraz poprawy...
2014-02-24
OŚ.6220.9.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec" dla terenu położonego w rejonie ulicy Jastrzębiej, charakteryzuje...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Kaplicznej w miejscowości Białe Błota charakteryzuje poszczególne...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Brzozowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej w miejscowości Białe Błota charakteryzuje...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Jodłowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jodłowej w...
2009-04-14
RDOŚ-04.OO.6613-185/09/KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jodłowej i...
2009-02-24
N.NZ-42-1-BB-7/09
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy...
2009-04-14
RDOŚ-04.OO.6613-179/09/KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kaplicznej i...
2009-02-24
N.NZ-42-1-BB-2/09
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Brzozowej w...
2009-04-14
RDOŚ-04.OO.6613-189/09/KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2011 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świerkowej i...
2009-02-24
N.NZ-42-1-BB-8/09
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2014 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pod nazwą: „Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Prądki II, na terenie działek 34/6, 34/8 i 41/6 położonych w Prądkach, gm. Białe Błota".

OŚ. 6220.17.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr 143/2 i 143/3 położonych w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm....
2013-10-04
OŚ.6220.53.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota
2013-08-27
WOO.410.257.2013.MD1
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Negatywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota
2013-07-15
WOO.410.190.2013.MD1
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota
2013-09-20
NNZ.42.1.BB.9.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota
2013-09-18
NNZ.9022.3.275.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Łochowo w rejonie ulicy Bukowej. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, - określenie i ocenę skutków,...
2013-06-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2013 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota
2013-04-29
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.