Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4639
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
209/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 123/2021
Zezwolenia na usunięcie dwóch świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 227 ROD "Pod Grzybem" przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.192.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 1/297 ROD im. Ks. Bolka przy ul.Langiewicza w Świdnicy

BOŚ.6131.197.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 123/2021
Zezwolenia na usunięcie dwóch świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 227 ROD "Pod Grzybem" przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.192.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego z posesji przy ul. Częstochowskiej 12 w Świdnicy

BOŚ.6131.194.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 125/2021
Zezwolenie na usunięcie świerka kłującego z posesji przy ul. Częstochowskiej 12 w Świdnicy

BOŚ.6131.194.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Lipowej 6 w Świdnicy

BOŚ.6131.187.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 126/2021
Zezwolenie na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Lipowej 6 w Świdnicy

BOŚ.6131.187.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 morw białych, klonu jesionolistnego, klonu zwyczajnego, dębu szypułkowego, klonu jaworu, lipy drobnolistnej z terenu posesji przy ul. Pionierów 30 w...

BOŚ.6131.196.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 126/2021
Zezwolenie na usunięcie jesionu przy ul. Lipowej 6 w Świdnicy

BOŚ.6131.187.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 127/2021
Zezwolenie na usunięcie 6 morw białych, klonu jesionolistnego, klonu zwyczajnego, dębu szypułkowego, klonu jaworu, lipy drobnolistnej z terenu posesji przy ul. Pionierów 30 w Świdnicy

BOŚ.6131.196.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na 15 olsz, 4 wierzb z terenu działki nr 23 obr. Osiedle Młodych w celu odtworzenia rowu melioracyjnego w Świdnicy.

BOŚ.6131.145.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 128/2021
Zezwolenie na usunięcie 15 olsz oraz 4 wierzb z terenu działki nr 23 obr. Osiedle Młodych w Świdnicy.

BOŚ.6131.145.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego i jarzębu pospolitego z terenu posesji przy ul. Waryńskiego 27 i 71 w Świdnicy.

BOŚ.6131.211.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 129/2021
Zezwolenie na usunięcie świerka kłującego i jarzębu pospolitego z terenu posesji przy ul. Waryńskiego 27 i 71 w Świdnicy.

BOŚ.6131.211.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 lip z terenu posesji przy ul. Husarskiej 10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.201.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 130/2021
Zezwolenie na usunięcie 2 lip z terenu posesji przy ul. Husarskiej 10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.201.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu oraz robinii akacjowej z posesji przy ul. K. Słobódzkiego 23 w Świdnicy.

BOŚ.6131.207.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 134/2021
Zezwolenia na usunięcie jesionu z posesji przy ul. K. Słobódzkiego 23 w Świdnicy. Odmowa zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej z posesji przy ul. K. Słobódzkiego 23 w Świdnicy.

BOŚ.6131.207.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu z posesji przy ul. Esperantystów 17 w Świdnicy.

BOŚ.6131.210.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 1/2022
Zezwolenie na usunięcie dębu z posesji przy ul. Esperantystów 17 w Świdnicy.

BOŚ.6131.210.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka kłującego z posesji przy ul. Fabrycznej 4 w Świdnicy.

BOŚ.6131.209.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 2/2022
Zezwolenie na usunięcie świerka kłującego z posesji przy ul. Fabrycznej 4 w Świdnicy.

BOŚ.6131.209.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy brodawkowatej z posesji przy ul. Prądzyńskiego 101 w Świdnicy.

BOŚ.6131.1.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 3/2022
Zezwolenie na usunięcie brzozy brodawkowatej z posesji przy ul. Prądzyńskiego 101 w Świdnicy.

BOŚ.6131.1.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy drobnolistnej z posesji przy ul. Riedla 1-3 w Świdnicy.

BOŚ.6131.2.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 4/2022
Zezwolenie na usunięcie lipy drobnolistnej z posesji przy ul. Riedla 1-3 w Świdnicy.

BOŚ.6131.2.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 robinii akacjowych, dwóch świerków kłujących, daglezji zielonej, klonu jaworu, topoli czarnej, cisu pospolitego oraz dzikiego bzu czarnego z terenu...

BOŚ.6131.212.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 5/2022
Zezwolenie na usunięcie 10 robinii akacjowych, dwóch świerków kłujących, daglezji zielonej, klonu jaworu, topoli czarnej, cisu pospolitego oraz dzikiego bzu czarnego z terenu posesji przy ul....

BOŚ.6131.212.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 16 szt. robinii akacjowych z terenu posesji przy ul. Kosynierów 5-5A w Świdnicy.

BOŚ.6131.213.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 6/2022
Zezwolenie na usunięcie 16 szt. robinii akacjowych z terenu posesji przy ul. Kosynierów 5-5A w Świdnicy.

BOŚ.6131.213.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.