Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4335
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
18/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dębu szypułkowego, grabu pospolitego, dwóch jesionów wyniosłych, klonu jaworu i klonu zwyczajnego z terenu działki nr 94/1 przy ul. Przemysłowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.6.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 7/2022
Zezwolenie na usunięcie dębu szypułkowego, grabu pospolitego, dwóch jesionów wyniosłych, klonu jaworu i klonu zwyczajnego z terenu działki nr 94/1 przy ul. Przemysłowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.6.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy z terenu posesji przy ul. Kliczkowskiej 15A-15B w Świdnicy.

BOŚ.6131.4.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 8/2022
Zezwolenie na usunięcie lipy z terenu posesji przy ul. Kliczkowskiej 15A-15B w Świdnicy.

BOŚ.6131.4.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach...
2022-02-11
GPA.6721.1.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiśni wonnej oraz jesionu wyniosłego z terenu posesji przy ul. Okrężnej 15-17-19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.13.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby białej z terenu posesji przy ul. Słobódzkiego 13-15-17 w Świdnicy.

BOŚ.6131.22.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja 9/2022
Zezwolenie na usunięcie wiśni wonnej z terenu posesji przy ul. Okrężnej 15-17-19 w Świdnicy oraz odmowa pozwolenia na usunięcie jesionu wyniosłego z w/w posesji.

BOŚ.6131.13.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 11/2022
Zezwolenie na usunięcie wierzby białej z terenu posesji przy ul. Słobódzkiego 13-15-17 w Świdnicy.

BOŚ.6131.22.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie głogu pośredniego z terenu posesji przy ul. Wałbrzyskiej 17-19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.24.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 12/2022
Zezwolenie na usunięcie głogu pośredniego z terenu posesji przy ul. Wałbrzyskiej 17-19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.24.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch klonów jaworów z terenu posesji przy ul. Wrocławskiej 22 w Świdnicy.

BOŚ.6131.23.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 13/2022
Zezwolenie na usunięcie dwóch klonów jaworów z terenu posesji przy ul. Wrocławskiej 22 w Świdnicy.

BOŚ.6131.23.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego świerka z terenu posesji przy ul. Kliczkowskiej 37 w Świdnicy.

BOŚ.6131.26.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 14/2022
Zezwolenie na usunięcie obumarłego świerka z terenu posesji przy ul. Kliczkowskiej 37 w Świdnicy.

BOŚ.6131.26.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie jednej obumarłej topoli kanadyjskiej oraz trzech topoli kanadyjskich z terenu posesji przy ul. Strzelińskiej 35 w Świdnicy.

BOŚ.6131.31.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 15/2022
Zezwolenie na usunięcie jednej obumarłej topoli kanadyjskiej oraz trzech topoli kanadyjskich z terenu posesji przy ul. Strzelińskiej 35 w Świdnicy.

BOŚ.6131.31.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 grabów, śliwy ałyczy, klonu polnego z dz. nr 295/1 przy ul. Okulickiego w Świdnicy.

BOŚ.6131.8.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 16/2022
Zezwolenie na usunięcie 5 grabów, śliwy ałyczy, klonu polnego z dz. nr 295/1 przy ul. Okulickiego w Świdnicy.

BOŚ.6131.8.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie modrzewia z posesji przy ul. Kilińskiego 61 w Świdnicy.

BOŚ.6131.36.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 17/2022
Zezwolenie na usunięcie modrzewia z posesji przy ul. Kilińskiego 61 w Świdnicy.

BOŚ.6131.36.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 świerków kłujących z posesji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 w Świdnicy.

BOŚ.6131.40.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 18/2022
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków kłujących z posesji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 8 w Świdnicy.

BOŚ.6131.40.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych, 3 sosen pospolitych, świerka pospolitego, wiązu górskiego, klonu zwyczajnego z działki nr 78 przy ul. Zielonej w Świdnicy.

BOŚ.6131.30.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 19/2022
Zezwolenie na usunięcie 2 brzóz brodawkowatych, 3 sosen pospolitych, świerka pospolitego, wiązu górskiego, klonu zwyczajnego z działki nr 78 przy ul. Zielonej w Świdnicy.

BOŚ.6131.30.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 jarzębów szwedzkich oraz jednego dwupniowego jarzębu szwedzkiego z posesji przy ul. Jasińskiego /Bema w Świdnicy.

BOŚ.6131.29.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 20/2022
Zezwolenie na usunięcie 4 jarzębów szwedzkich z posesji przy ul. Jasińskiego /Bema w Świdnicy oraz odmowa zezwolenia na wycięcie jednego dwupniowego jarzębu szwedzkiego.

BOŚ.6131.29.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu jaworu z terenu działki nr 2689 przy ul. Komunardów w Świdnicy.

BOŚ.6131.37.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 21/2022
Zezwolenie na usunięcie klonu jaworu z terenu działki nr 2689 przy ul. Komunardów w Świdnicy

BOŚ.6131.37.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie morwy białej z terenu cmentarza Parafialnego przy ul. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.42.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.