Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4585
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
48/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 22/2022
Zezwolenie na usunięcie morwy białej z terenu cmentarza Parafialnego przy ul. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.42.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2022 inne wnioski
inne
Wniosek o zmianę adresu siedziby Spółki.
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica - zmiana adresu siedziby...

nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: 4 topoli włoskich z posesji przy ul. Westerplatte 56 w Świdnicy.

BOŚ.6131.35.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 23/2022
Zezwolenie na usunięcie: 4 topoli włoskich z posesji przy ul. Westerplatte 56 w Świdnicy.

BOŚ.6131.35.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: świerka pospolitego i oliwnika wąskolistnego z posesji przy ul. Waryńskiego 33 w Świdnicy.

BOŚ.6131.55.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 24/2022
Zezwolenie na usunięcie: świerka pospolitego i oliwnika wąskolistnego z posesji przy ul. Waryńskiego 33 w Świdnicy.

BOŚ.6131.55.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 grabów pospolitych z terenu cmentarza Parafialnego przy ul. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.51.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 25/2022
Zezwolenie na usunięcie graba pospolitego z terenu cmentarza Parafialnego przy ul. Brzozowej w Świdnicy oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie graba pospolitego z terenu cmentarza...

BOŚ.6131.51.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie jałowca z terenu dz. nr 69 ROD Aronia w Świdnicy przy ul. Podmiejskiej.

BOŚ.6131.50.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 26/2022
Zezwolenie na usunięcie jałowca z terenu dz. nr 69 ROD Aronia w Świdnicy przy ul. Podmiejskiej.

BOŚ.6131.50.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu nieruchomości przy ul. Folwarcznej 1 w Świdnicy.

BOŚ.6131.57.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 27/2022
Zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu nieruchomości przy ul. Folwarcznej 1 w Świdnicy.

BOŚ.6131.57.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 17 topoli kanadyjskich z terenu działki nr 1464 przy ul. Stalowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.48.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 28/2022
Zezwolenie na usunięcie 17 szt. topoli kanadyjskich z terenu działki nr 1461 przy ul. Stalowej w Świdnicy

BOŚ.6131.48.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe, zatwierdzony uchwałą nr XLI/426/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 maja 2022 r. i opublikowany w...
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2022-05-27
6722.1.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Fieldorfa i ul. Komorowskiego wraz z prognozą oddziaływania na...
2022-08-12
GPA.6721.2.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 świerka kłującego oraz 4 świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 181 w ROD Aronia w Świdnicy.

BOŚ.6131.54.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 29/2022
Zezwolenie na usunięcie 1 świerka kłującego oraz 4 świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 181 w ROD Aronia w Świdnicy.

BOŚ.6131.54.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 sosen czarnych z terenu posesji przy ul. Stalowej 17 w Świdnicy.

BOŚ.6131.69.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 30/2022
Zezwolenie na usunięcie 6 sosen czarnych z posesji przy ul. Stalowej 17 w Świdnicy.

BOŚ.6131.69.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 świerków na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.66.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 31/2022
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.66.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby z koryta rzeki Bystrzycy dz. nr 252 przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.73.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 32/2022
Zezwolenie na usunięcie wierzby z koryta rzeki Bystrzycy dz. nr 252 przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.73.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy brodawkowatej z posesji przy ul. Słobódzkiego 1-3-5 w Świdnicy.

BOŚ.6131.70.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 33/2022
Zezwolenie na usunięcie brzozy brodawkowatej z posesji przy ul. Słobódzkiego 1-3-5 w Świdnicy.

BOŚ.6131.70.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu z posesji przy ul. Słobódzkiego 12-14-16-18-18a w Świdnicy.

BOŚ.6131.71.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 34/2022
Zezwolenie na usunięcie klonu z posesji przy ul. Słobódzkiego 12-14-16-18-18a w Świdnicy.

BOŚ.6131.71.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie wierzby iwy z posesji przy ul. Świerkowej 2-4-6-8-10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.68.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 35/2022
Zezwolenie na usunięcie wierzby iwy z posesji przy ul.Świerkowej 2-4-6-8-10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.68.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.