Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4639
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
78/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych z posesji przy ul. Jagienki dz. nr 1396 w Świdnicy.

BOŚ.6131.75.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 36/2022
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych z posesji przy ul. Jagienki dz. nr 1396 w Świdnicy.

BOŚ.6131.75.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2022 decyzje
inne
Decyzja nr 37/2022 nakazująca wykonanie czynności zmierzających do usunięcia naruszenia stosunków wodnych w Świebodzicach przy ul. Cisowej.
Decyzja nakazująca wykonanie czynności zmierzających do usunięcia naruszenia stosunków wodnych w Świebodzicach przy ul. Cisowej.

BOŚ.6331.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego świerka z ogródka działkowego nr 3k ROD "Kolejarz" w Świdnicy.

BOŚ.6131.74.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 42/2022
Zezwolenie na usunięcie obumarłego świerka z terenu ogródka działkowego 3k ROD "Kolejarz" w Świdnicy.

BOŚ.6131.74.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu wyniosłego z posesji przy ul. Ogrodowej 4 w Świdnicy.

BOŚ.6131.76.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 43/2022
Zezwolenie na usunięcie jesionu wyniosłego z posesji przy ul. Ogrodowej 4 w Świdnicy.

BOŚ.6131.76.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2022 decyzje
inne
Decyzja nr 46/2022 umarzająca postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych w Świebodzicach przy ul. Wysokiej.
Decyzja nr 46/2022 umarzająca postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych w Świebodzicach przy ul. Wysokiej.

BOŚ.6331.2.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka pospolitego z terenu ogródka działkowego nr 122 ROD "Relaks" przy ul. Pogodnej w Świdnicy.

BOŚ.6131.78.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 49/2022
Zezwolenie na usunięcie świerka pospolitego z terenu ogródka działkowego nr 122 ROD "Relaks" przy ul. Pogodnej w Świdnicy.

BOŚ.6131.78.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie czeremchy amerykańskiej z posesji przy ul.H. Brodatego 30-34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.86.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 50/2022
Zezwolenie na usunięcie czeremchy amerykańskiej z posesji przy ul.H. Brodatego 30-34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.86.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy z posesji przy ul. Saperów 29 w Świdnicy.

BOŚ.6131.63.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 53/2022
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy z posesji przy ul. Saperów 29 w Świdnicy.

BOŚ.6131.63.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie2 jarzębów szwedzkich, klonu jesionolistnego, 2 jesionów wyniosłych z terenu dz. nr 1548 przy ul. Szarych Szeregów 16-18 w Świdnicy.

BOŚ.6131.65.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 54/2022
Zezwolenie na usunięcie 2 jarzębów szwedzkich, klonu jesionolistnego, 2 jesionów wyniosłych z terenu dz. nr 1548 przy ul. Szarych Szeregów 16-18 w Świdnicy.

BOŚ.6131.65.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 404 ROD Aronia przy ul. Podmiejskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.90.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 55/2022
Zezwolenie na usunięcie 3 świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 404 ROD Aronia przy ul. Podmiejskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.90.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie zamierającego klonu z ternu posesji przy pl. Wojska Polskiego 2 w Świdnicy.

BOŚ.6131.91.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 56/2022
Zezwolenie na usunięcie zamierającego klonu z posesji przy pl. Wojska Polskiego 2 w Świdnicy.

BOŚ.6131.91.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: 3 świerków kłujących, 2 daglezji zielonych, świerka pospolitego i sosny czarnej z terenu posesji przy ul. Towarowej 24 w Świdnicy (dz.nr. 1650).

BOŚ.6131.92.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 57/2022
Zezwolenie na usunięcie: 3 świerków kłujących, 2 daglezji zielonych, świerka pospolitego i sosny czarnej z terenu posesji przy ul. Towarowej 24 w Świdnicy (dz.nr. 1650).

BOŚ.6131.92.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy z posesji przy ul. Armii Krajowej 19-19A-21-21A w Świdnicy.

BOŚ.6131.94.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 58/2022
Zezwolenie na usunięcie lipy z posesji przy ul. Armii Krajowej 19-19A-21-21A w Świdnicy pod warunkiem jej zastąpienia 3 szt. lip o obwodzie 14 cm.

BOŚ.6131.94.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 74 ROD Stokrotka przy ul. Śląskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.97.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 59/2022
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 74 ROD Stokrotka przy ul. Śląskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.97.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z terenu pasa drogowego przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.83.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 60/2022
Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z terenu pasa drogowego przy ul. Wrocławskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.83.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie3 topoli nierodzimych z pasa drogi krajowej DK35 w Świdnicy.

BOŚ.6131.102.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 61/2022
Zezwolenie na usunięcie3 topoli nierodzimych z pasa drogi krajowej DK35 w Świdnicy.

BOŚ.6131.102.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.