Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4639
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
136/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie:dwupniowej wierzby białej z posesji przy ul. Bystrzyckiej 34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.125.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 75/2022
Zezwolenie na usunięcie:dwupniowej wierzby białej z posesji przy ul. Bystrzyckiej 34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.125.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie:jodły i świerka z ogródka działkowego ROD im. Ks. Bolko przy ul. Deszczowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.124.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 76/2022
Zezwolenie na usunięcie:jodły i świerka z ogródka działkowego ROD im. Ks. Bolko przy ul. Deszczowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.124.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: sosny z ogródka działkowego ROD Irys przy ul. Podmiejskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.122.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 78/2022
Zezwolenie na usunięcie: sosny z ogródka działkowego ROD Irys przy ul. Podmiejskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.122.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego dębu z terenu nowej części Cmentarza Parafialnego przy Al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.129.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 79/2022
Zezwolenie na usunięcie obumarłego dębu z terenu nowej części Cmentarza Parafialnego przy Al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.129.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie trzy-pniowego żywotnika z terenu cmentarza Parafialnego przy Al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.130.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 80/2022
Zezwolenie na usunięcie trzy-pniowego żywotnika z terenu cmentarza Parafialnego przy Al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.130.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z posesji przy ul. Zielonej w Świdnicy.

BOŚ.6131.114.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 81/2022
Zezwolenie na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z posesji przy ul. Zielonej w Świdnicy.

BOŚ.6131.114.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja nr 82 w sprawie naruszenia stosunków wodnych
Decyzja nr 82 w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach przy ul. Wysokiej w Świebodzicach

BOŚ.6331.2.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja nr 83 w sprawie naruszenia stosunków wodnych
Decyzja nr 83 w sprawie naruszenia stosunków wodnych na działkach przy ul. Cisowej w Świebodzicach

BOŚ.6331.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2023 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica – Zarzecze II”.
2023-01-17
GPA.6721.2.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2023 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
ponowne OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Świdnica – Zarzecze II” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla...
2023-02-10
GPA.6721.2.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2023 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Towarowa - Składowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w...
2023-02-17
GPA.6721.1.2021 mpzp Towarowa-Składowa
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2023 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2023-05-04
WGO.6233.2.2023
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2023 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2023-05-26
WGO.6233.3.2023
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o rozszerzenie decyzji znak DI.RIM.6233.3.2016
Rozszerzenie decyzji w zakresie prowadzenia działalności związanej z opróżnianiem osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie...
2023-06-06
BOŚ.6233.2.2.2023
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie zezwolenia
Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie...
2023-04-07
BOŚ.6233.2.1.2023
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2023 decyzje
inne
Decyzja nr 60/2023
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Świdnica

BOŚ.6233.2.1.2023
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2023 decyzje
inne
Decyzja nr 79/2023
Decyzja zmieniająca decyzję o możliwość prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i...

BOŚ.6233.2.2.2023
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Komunardów 16-16A w Świdnicy.

BOŚ.6131.132.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 84/2022
Zezwolenie na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Komunardów 16-16A w Świdnicy.

BOŚ.6131.132.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Komunardów 1-1A w Świdnicy.

BOŚ.6131.131.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 85/2022
Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Komunardów 1-1A w Świdnicy.

BOŚ.6131.131.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie zamierającego jarzębu pospolitego z posesji przy pl. Piłsudskiego 13-14 w Świdnicy.

BOŚ.6131.128.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 86/2022
Zezwolenie na usunięcie zamierającego jarzębu pospolitego z posesji przy pl.Piłsudskiego 13-14 w Świdnicy.

BOŚ.6131.128.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: 3 sztuk świerków z ogródka działkowego ROD "Pod Dębem" przy ul.Staszica w Świdnicy.

BOŚ.6131.143.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.