Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4516
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
108/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie lipy drobnolistnej z terenu posesji ZSB-E przy ul. Wałbrzyskiej 35-37 w Świdnicy.

BOŚ.6131.104.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 62/2022
Zezwolenie na usunięcie lipy drobnolistnej z terenu posesji ZSB-E przy ul. Wałbrzyskiej 35-37 w Świdnicy.

BOŚ.6131.104.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej oraz lipy drobnolistnej z pasa drogi krajowej DK35 w Świdnicy.

BOŚ.6131.103.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 63/2022
Zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej oraz lipy drobnolistnej z pasa drogi krajowej DK35 w Świdnicy.

BOŚ.6131.103.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: 4 jodeł, świerka oraz choiny kanadyjskiej z terenu ogródka działkowego nr 39 ROD ŚFUP przy ul. Ceglanej w Świdnicy.

BOŚ.6131.96.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 64/2022
Zezwolenie na usunięcie: 4 jodeł, świerka oraz choiny kanadyjskiej z terenu ogródka działkowego nr 39 ROD ŚFUP przy ul. Ceglanej w Świdnicy.

BOŚ.6131.96.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z posesji przy ul. Rzeźniczej 1 w Świdnicy.

BOŚ.6131.107.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 65/2022
Zezwolenie na usunięcie świerka z posesji przy ul. Rzeźniczej 1 w Świdnicy.

BOŚ.6131.107.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 lip z terenu działki nr 988 obr. Fabryczna oraz grabu z terenu działki 987 obr. Fabryczna w Świdnicy.

BOŚ.6131.85.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 66/2022
Zezwolenie na usunięcie lipy z terenu działki nr 988 obr. Fabryczna w Świdnicy pod warunkiem zastąpienia jej 1 szt. lipy o obwodzie 14-16 cm; usunięcie 2 szt. lip z terenu działki nr 988 obr....

BOŚ.6131.85.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie świerka z terenu działki nr 881 obr. Osiedle Młodych w Świdnicy.

BOŚ.6131.93.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 67/2022
Zezwolenie na usunięcie świerka z terenu działki nr 881 obr. Osiedle Młodych w Świdnicy.

BOŚ.6131.93.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłej sosny wejmutki z terenu nr 1104 przy ul. Folwarcznej, 3 klonów zwyczajnych oraz 1 klonu jaworu z dz. nr 110 przy ul. Folwarcznej 5 w Świdnicy.

BOŚ.6131.105.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 69/2022
Zezwolenie na usunięcie obumarłej sosny wejmutki z terenu nr 1104 przy ul. Folwarcznej. Zezwolenie na usunięcie 3 klonów zwyczajnych oraz 1 klonu jaworu z dz. nr 110 przy ul. Folwarcznej 5 w...

BOŚ.6131.105.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch obumarłych drzew: klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Riedla 18-24 oraz jarzębu szwedzkiego z posesji przy ul. Wyszyńskiego 3A-3C w Świdnicy.

BOŚ.6131.112.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 70/2022
Zezwolenie na usunięcie dwóch obumarłych drzew: klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Riedla 18-24 oraz jarzębu szwedzkiego z posesji przy ul. Wyszyńskiego 3A-3C w Świdnicy.

BOŚ.6131.112.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 71/2022
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarzębu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 93-95-97 w Świdnicy.

BOŚ.6131.121.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumarłego jarzębu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 93-95-97 w Świdnicy.

BOŚ.6131.121.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 72/2022
Zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 72/2022
zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie sumaka oraz jesionu z posesji przy ul. Głowackiego 15-17-19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.118.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 73/2022
Zezwolenie na usunięcie sumaka oraz jesionu z posesji przy ul. Głowackiego 15-17-19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.118.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: 3 obumarłych jarzębów pospolitych oraz topoli osiki z posesji przy ul. Bystrzyckiej 34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.120.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 74/2022
Zezwolenie na usunięcie 3 obumarłych jarzębów pospolitych oraz topoli osiki w Świdnicy.

BOŚ.6131.120.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie:dwupniowej wierzby białej z posesji przy ul. Bystrzyckiej 34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.125.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 75/2022
Zezwolenie na usunięcie:dwupniowej wierzby białej z posesji przy ul. Bystrzyckiej 34 w Świdnicy.

BOŚ.6131.125.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie:jodły i świerka z ogródka działkowego ROD im. Ks. Bolko przy ul. Deszczowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.124.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 76/2022
Zezwolenie na usunięcie:jodły i świerka z ogródka działkowego ROD im. Ks. Bolko przy ul. Deszczowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.124.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie: sosny z ogródka działkowego ROD Irys przy ul. Podmiejskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.122.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.