Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4516
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
139/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Westerplatte 97A w Świdnicy

BOŚ.6131.135.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Ks. Jadwigi 2-4-6-8 w Świdnicy

BOŚ.6131.137.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia pn." Zespół budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą" Osiedle...

BOŚ.6220.8.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Wałbrzyska 19 w Świdnicy

BOŚ.6131.138.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa bezdotykowej myjni samochodów osobowych z jednostanowiskową stacją diagnostyczną wraz z infrastrukturą...

BOŚ.6220.13.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Głównej 5 w Świdnicy

BOŚ.6131.140.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej z posesji przy ul. Sprzymierzeńców 1 w Świdnicy

BOŚ.6131.147.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 jarząbów pospolitych, brzozy, świerka oraz złotokapu z posesji przy ul.Piłsudskiego 15-20 i ul. Dąbrowskiego 99-117 w Świdnicy

BOŚ.6131.152.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego klonu jaworu oraz obumarłej jabłoni purpurowej z posesji przy ul.Wyszyńskiego 14-16-18 w Świdnicy

BOŚ.6131.153.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 jarzębów pospolitych z posesji przy ul.Piłsudskiego 1-9 w Świdnicy

BOŚ.6131.154.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 jarzębów pospolitych z posesji przy ul.Piłsudskiego 21-24 i ul. E. Plater 5-9 w Świdnicy

BOŚ.6131.155.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul.Kilińskiego 63 w Świdnicy

BOŚ.6131.149.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego jarzębu pospolitego z posesji przy ul.Dąbrowskiego 25 w Świdnicy

BOŚ.6131.157.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej realizacji przedsięwzięcia pn."Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego..."

BOŚ.6220.11.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka pospolitego oraz świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 437 w ROD Pod Grzybem przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.143.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 obumarłych klonów jaworów oraz jednego zamierającego klona jawora, z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej 10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.148.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego z terenu posesji przy ul. Wałbrzyskiej 19 w Świdnicy.

BOŚ.6131.162.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch świerków, modrzewia i klonu jaworu z terenu posesji przy Al. Niepodległości 8-10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.161.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie cyprysika z terenu posesji przy ul. Jasińskiego 9 w Świdnicy.

BOŚ.6131.173.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul. Cichej w Świdnicy.

BOŚ.6131.174.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie cyprysika z terenu ogródka działkowego nr 121/13 w ROD im. Ks. Bolka przy ul. Tenisowej w Świdnicy

BOŚ.6131.179.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli i jarzębu z terenu posesji przy ul. Zamenhofa 22-24-26 w Świdnicy.

BOŚ.6131.169.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego z terenu ogródka działkowego nr 58 w ROD Aronia ul. Podmiejskiej w Świdnicy

BOŚ.6131.160.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłej lipy, 10 świerków, 3 sosen pospolitych z terenu posesji przy ul. Ks. Agnieszki 10 w Świdnicy

BOŚ.6131.168.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny z terenu ogródka działkowego nr 120 w ROD ŚFUP przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.185.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu posesji przy ul.1-go Maja 21 w Świdnicy

BOŚ.6131.171.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk świerków pospolitych z terenu ogródka działkowego nr 590 ROD Ks. Bolka przy ul.Bystrzyckiej w Świdnicy

BOŚ.6131.167.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie głogu z terenu posesji przy ul.Leśnej 24 w Świdnicy

BOŚ.6131.178.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarzębu z terenu posesji przy ul.Prądzyńskiego 79-81 w Świdnicy

BOŚ.6131.186.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego jesionu z terenu posesji przy ul.Westerplatte 39 w Świdnicy

BOŚ.6131.191.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.