Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
75/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota charakteryzuje...
2013-06-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie...
2013-08-12
WOO.411.82.2013.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie...
2013-08-06
NNZ.42.1.BB.9.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywne uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (teren Belmy)
2013-09-20
WOO.610.101.2013.MD1
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-09-19
WOO.410.277.2013.MD1
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (teren Belmy)
2013-09-23
NNZ.42.1.BB.11.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (teren Belmy)

NNZ.9022.3.269.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (Belma)
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Łochowskiej. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, - określenie i ocenę...
2013-05-15
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2013 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (Belma)
2013-05-15
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (teren Belmy)...
2013-04-26
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w...

WOO.411.28.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2013 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w...

NNZ.42.1.BB.1.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2013 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego

Uchwała nr RGK.0007.86.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2013 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu „Uruchomienie malarni na terenie zakładu mechanicznego, na działce nr...
2012-12-03
OŚ.6220.64.30.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Skup surowców wtórnych: złom metalowy, odpady nieżelazne,...

OŚ. 6220.25.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywne uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-06-11
WOO.610.61.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-06-28
NNZ.42.1.BB.5.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-06-11
WOO.410.148.2013.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-06-11
NNZ.9022.3.152.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Łochowskiej. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, - określenie i ocenę...
2013-04-30
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-06-17
NNZ.42.1.BB.3.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-06-21
WOO.410.132.2013.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2013-06-05
NNZ.9022.3.142.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Berberysowej. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, - określenie i ocenę...
2013-04-30
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
2013-07-02
NNZ.42.1.BB.6.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
2013-06-17
WOO.410.149.2013.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
2013-06-11
NNZ.9022.3.150.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, -...
2013-04-30
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota
2013-06-17
NNZ.9022.3.141.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota
2013-06-17
NNZ.42.1.BB.4.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.