Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
14/2013 decyzje
inne
decyzja nr 6/2013 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 6/2013 umarzająca postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: Realizacja inwestycji wdrożeniowej w firmie Gorden...

OŚ.6220.28.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Realizacja inwestycji wdrożeniowej w firmie HYDRAPRESS polegającej na wdrożeniu własnej, nowej technologii rozdrabniania opon...
2013-05-06
OŚ.6220.29.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "realizacja inwestycji wdrożeniowej polegającej na zakupie 2 hal produkcyjnych trwale połączonych o łącznej powierzchni 2832...
2013-05-06
OŚ.6220.28.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa o część magazynową istniejącej zabudowy produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym na...
2013-04-26
OŚ.6220.27.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2013 decyzje
inne
decyzja nr 4/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 4/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Skład hurtowy i detaliczny opału (węgla) na części działek nr ew. 44/45 i...

KOŚ.6220.47.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2013 decyzje
inne
decyzja nr 2/2013 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 2/2013 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa osiedla składającego się...

oŚ.6220.29.30.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Skup surowców wtórnych: złom metalowy, odpady nieżelazne, makulatura, akumulatory, urządzenia AGD; sprzedaż materiałów...
2013-04-04
OŚ.6220.25.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2013 decyzje
inne
decyzja nr 1/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 1/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach,...

KOŚ.6220.59.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych na terenie objętym projektem planu i ich wzajemnych powiązań.
2011-05-22
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Lisi Ogon - działka nr 237/11 i 237/12, obręb...
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.13.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2012 decyzje
inne
decyzja nr 10/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Lisi Ogon - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.13.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2012 decyzje
inne
decyzja nr 11/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Łochowo - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.15.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2013 decyzje
inne
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zakładu przemysłu...
decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.48.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Uruchomienie malarni na terenie zakładu mechanicznego na działce nr 301, położonej w miejscowości Lisi Ogon, gm. Białe Błota”.
2012-12-03
OŚ.6220.64.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2013 postanowienia
inne
odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zakładu przemysłu mięsnego,...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.48.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zakładu przemysłu mięsnego, wyłaczonego z eksploatacji na zakład piekarniczo –...
2012-12-10
KOŚ.6220.48.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, położonej przy...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, położonej przy ul. Szubińskiej 110 A w miejscowości...
2012-12-10
KOŚ.6220.59.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej na działkach nr 120/6 i 120/15, położonych w miejscowości Łochowice, gm Białe...
2012-12-10
KOŚ.6220.1.2013
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2012 decyzje
inne
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „odzysk miedzi i aluminium z przewodów elektrycznych na działce nr...
decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.46.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, położonej przy...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, położonej przy ul. Szubińskiej 110 A w miejscowości...
2012-12-10
KOŚ.6220.59.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2012 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skład hurtowy i detaliczny opału (węgla) na części działek nr ew. 44/45 i 44/46 przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach

OŚ. 6220.47.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Skład hurtowy i detaliczny opału (węgla) na części działek nr ew. 44/45 i 44/46 przy ul....
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-09-30
KOŚ.6220.47.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2012 decyzje
inne
decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
Wdrożenie nowej technologii produkcji krawężników drogowych z zastosowaniem minerału skalnego zeolitu nr działek 44/48 i 2037/2 położonych w miejscowości Białe Błota, gm. Białe...

OŚ. 6220.9.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej
2011-09-22
WOO.410.236.2011.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota wraz z...
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej
2011-09-28
N.NZ-42-1-BB-1/11
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w...
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej
2012-03-02
WOO.411.14.2012.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pismo dotyczące uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej
2012-02-27
N.NZ-42-1-BB-1/11/12
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, - określenie i...
2011-05-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2012 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej
2011-05-22
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2012 postanowienia
inne
odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „odzysk miedzi i aluminium z przewodów elektrycznych na działce nr 2017/1...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.46.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.