Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5271
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
69/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnej Krupski Młyn - Kolonia Ziętek, Potępa
2011-05-09
ZBA.73511-18/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Rozbudowa warsztatu samochodowego ul.Kościuszki 15 Tworóg
2010-12-08
ZBA.73513-7/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozw. wodnopr.
przebudowa urządzeń wodnych (rowów) w Nowej Wsi Tworoskiej
2011-03-17
VOŚR/G. 6224-6/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozw. wodnopr.
wprowadzanie ścieków komun. do rzeki Mała Panew
2011-04-07
VOŚR/G. 6223-34/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozw. wodnopr.
wykonanie urządzenia wodnego i wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi w Wojsce
2011-04-04
VOŚR/G. 6223-30/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
w ramach wykonania urządzeń wodnych i wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi w ramach remontu drogi krajo0wej w Tworogu
2011-02-04
VOŚR?G. 6223-19/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przem. z myjni samoch. w Radzionkowie
2011-01-13
VOŚR/G. 6223-5/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z kompleksu sportowego Orlik w Ziemięcicach
2011-01-07
VOŚR/G. 6223-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozw. wodnopr.
przebudowa przepustów i przebudowa obiektów mostowych
2011-04-01
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozw. wodnopr.
poprowadzenie przez wody cieku Stoła (w km 19+866) gazociągu
2011-03-17
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Kompostownia pryzmowa ul. Laryszowska Tarnowskie Góry.
2011-04-07
ZBA.73518-320/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach ul. Pokoju i ul. Częstochowska.
2011-01-31
ZBA.73518-150/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowa kompostowni pryzmowej ul. Laryszowska - Tarnowskie Góry.
2011-04-07
ZBa.73518-320/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2011 decyzje
inne
Decyzja umorzenie.
Umorzenie postępowania w spr. budowy kompostowni ul. Laryszowska Tarnowskie Góry.
2011-02-03
ZBA.73518-161/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie.
Umorzenie postępowania w sprawie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków ul. Sosnowa Szałsza.
2011-01-24
ZBA.73514-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Pozwolenie na budowę zbiornika magazynowego skroplonego azotu ul. Zawadzkiego 1 Krupski Młyn.
2011-03-01
ZBA.73511-9/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwolenie na budowę
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sielanka Tarnowskie Góry.
2011-03-09
ZBA.73518-156/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Sielanka Tarnowskie Góry.
2011-03-09
ZBA.73518-155/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowa zbiornika magazynowego skroplonego azotu. Krupski Młyn ul. Zawadzkiego 1 nr dz. 27/2.
2011-03-01
ZBA.73511-9/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy (w km 39+990, 47+990) linii światłowiodowej
2011-03-01
VOŚR/G. 6224-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz wprowadzenia do wód cieków wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej w Tworogu
2011-02-04
VOŚR/G. 6223-19/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających subs. szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z ręcznej myjni samochodowej w Radzionkowie
2011-01-13
VOŚR/G. 6223-5/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (systemu rozsączania AZURA) i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Ziemięcicach
2010-10-21
VOŚR/G. 6223-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
2011-01-12
VOŚR/G. 6223-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
2011-01-12
VOŚR/G. 6223-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie prze wody rzeki Mała Panew (w km 81+690) kanalizacji w Potępie
2010-12-17
VOŚR/G. 6224-1/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
poprowadzenie kanalizacji prze wody rzeki Mała Panew (w km 81+690) w Potępie
2010-12-17
GOŚR/G.6224-26/10
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o zmianę decyzji
zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Księży Las
2010-12-15
gośr/G. 6223-78/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
VOŚR/G. 6224-2/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
GOŚR/G. 6223-77/10
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.