Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
36/2012 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa osiedla składającego się z pięćdziesięciu jeden...
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu
2012-07-07
OŚ.6220.29.30.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „odzysk miedzi i aluminium z przewodów elektrycznych na działce nr 207/1 położonej w Lisim...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-09-20
KOŚ.6220.46.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Lipowej
2011-11-30
WOO.410.315.2011.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota wraz z prognozą...
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Lipowej
2011-09-28
N.NZ-42-1-BB-3/11
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej
2011-11-15
WOO.410.320.2011.KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej
2011-09-28
N.NZ-42-1-BB-4/11
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w...
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Lipowej
2012-03-02
WOO.411.12.2012.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pismo dotyczące uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Lipowej
2012-02-27
N.NZ-42-1-BB-3/11/12
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej
2012-03-02
WOO.411.11.2012.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pismo dotyczące uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej
2012-02-27
N.NZ-42-1-BB-4/11/12
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Lipowej
2011-05-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2012 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Lipowej
2011-05-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej
2011-05-10
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2012 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Księżycowej i Gwieździstej
2011-05-10
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „działalność związana ze zbieraniem odpadów komunalnych na terenie działki oznaczonej nr...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-07-18
KOŚ.6220.30.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa osiedla składającego się z osiemnastu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych ,...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-07-09
KOŚ.6220.30.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa osiedla składającego się z pięćdziesięciu jeden budynków mieszkalnych,...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-07-09
KOŚ.6220.29.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pod nazwą: "modernizacja kotłowni przyzakładowej na działce nr 772/51 w Białych Błotach gm. Białe Błota"
decyzja o środowiskowych uwarunkowanich
2011-11-21
OŚ. 6220.38.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pod nazwą: "modernizacja kotłowni przyzakładowej na działce nr 772/51...
decyzja umarzająca postępowanie

OŚ. 6220.38.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2012 decyzje
inne
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa hali do prażenia, smażenia, pakowania, handlu i...
decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.12.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa hali do prażenia, smażenia, pakowania, handlu i...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ. 6220.12.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa hali do prażenia, smażenia, pakowani, handlu i dystrybucji bakali suszonych, owoców,...
"budowa hali do prażenia, smażenia, pakowani, handlu i dystrybucji bakali suszonych, owoców, przekąsek i snacków na terenie działki nr 145/18 położonej w Białych Błotach"
2012-02-29
OŚ.6220.12.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2012 decyzje
inne
decyzja nr 5/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 4 zbiorników gazu propanowego dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z...
decyzja odstępująca od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2012-04-06
Oś.6220.5.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2012 decyzje
inne
decyzja nr 4/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 32 domów jednorodzinnych wolnostojących z dachem dwuspadzistym o pow. 100-150 m2 na terenie...
decyzja odstępująca od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2012-03-29
Oś.6220.37.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2012 decyzje
inne
decyzja nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na stację obsługi pojazdów oraz budowa...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
2012-03-19
stary nr: KOŚ-7624-31/2010/2011, nowy nr Oś.6220.16.2012.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 decyzje
inne
decyzja nr 1/2012 odstępująca od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa lakierni proszkowej na działce nr 201/27 w Lisim...
decyzja odstępująca od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2012-01-13
OŚ.6220.32.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa lakierni proszkowej na działce nr 201/27 w Lisim Ogonie,...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-12-27
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa lakierni proszkowej na działce nr 201/27 w Lisim Ogonie,...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-12-27
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa lakierni proszkowej na działce nr 201/27 w Lisim Ogonie, gm. Białe Błota"
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-10-06
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 decyzje
inne
decyzja nr 12/2011 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki,...
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-12-15
KOŚ.6220.26.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.