Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
50/2011 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Łochowo - działka nr 237/11 i 237/12, obręb...
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.15.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-11-18
KOŚ.6220.26.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-11-18
KOŚ.6220.26.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki, odcinek od Łochowa do Murowańca o długości...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-07-18
KOŚ.6220.26.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2012 decyzje
inne
decyzja nr 9/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa stacji obsługi...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-11-21
OŚ.6220.25.2011.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2012 decyzje
inne
decyzja nr 8/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „realizacja inwestycji...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-10-10
KOŚ.6220.17.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 32 domów jednorodzinnych wolnostojących z dachem...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Oś.6220.37.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 32 domów jednorodzinnych wolnostojących z dachem dwuspadzistym o pow. 100-150 m2 na terenie...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-11-15
Oś.6220.37.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 4 zbiorników gazu propanowego dla obsługi zespołu...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Oś.6220.5.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa 4 zbiorników gazu propanowego dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-02-02
Oś.6220.5.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywne uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jastrzębiej i ulicy Jaskółczej w miejscowości Murowaniec, gm. Białe Błota wraz z...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej
2010-03-16
N.NZ-42-1-BB-5/09/10
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej w miejscowości Murowaniec, gm. Białe Błota i uzgodnienie...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej
2009-06-22
RDOŚ-04.OO.6613/628/09/KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej,Jaskółczej i Dzięcioła
2009-04-14
RDOŚ-04.OO.6613-180/09/KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej,Jaskółczej i Dzięcioła
2009-02-24
N.NZ-42-1-BB-5/09
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych...
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej
2009-04-14
RDOŚ-04.OO.6613-179/09/KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul....
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej
2009-02-24
N.NZ-42-1-BB-3/09
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywne uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Nurzyka i ulicy Kormoraniej w miejscowości Murowaniec, gm. Białe Błota wraz z...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Nurzyka i Kormoraniej
2010-03-16
N.NZ-42-1-BB-6/09/10
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywna opinia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Nurzyka i Kormoraniej w miejscowości Murowaniec, gm. Białe Błota i uzgodnienie stopnia...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Nurzyka i Kormoraniej
2009-06-26
RDOŚ-04.OO.6613/633/09/KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Bocznej w miejscowości Przyłęki, gm. Białe Błota wraz z prognozą oddziaływania na...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Bocznej
2010-03-16
N.NZ-42-1-BB-9/09/10
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Bocznej w miejscowości Przyłęki, gm. Białe Błota i uzgodnienie stopnia szczegółowości oraz...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Bocznej
2009-06-22
RDOŚ-04.OO.6613/629/09/KJ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Nurzyka i Kormoraniej
2009-04-14
RDOŚ-04.OO.6613-180/09/KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Nurzyka i Kormoraniej
2009-02-24
N.NZ-42-1-BB-6/09
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Przyłękach
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Bocznej
2009-04-14
RDOŚ-04.OO.6613-186/09/KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Bocznej
2009-02-24
N.NZ-42-1-BB-9/09
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec"
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec"
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Świerkowej i Brzozowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Świerkowej i Brzozowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego plaqnu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Blotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Kaplicznej i Wierzbowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Blota w rejonie ulicy Kaplicznej i Wierzbowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.