Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6154
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
128/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki STRABAK Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka przy ul. Lipowej 5A o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.
2023-05-10
OŚR.6233.3.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
2023-05-23
BA.6740.1.18.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z datą wpływu do Starostwa: 25.05.2023 r.) p. Anouara Grati ze spółki Gramar Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 22 – pełnomocnika Gminy Ożarowice – w...
.
2023-05-25
OŚR.613.67.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna
rosnącego na działce o nr ewid. 922/61 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-04-14
Ś.6131.10.11.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie działki
o nr ewid. 1696/26 obręb Radzionków, stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będącej w części w posiadaniu Wnioskodawcy.
2023-02-17
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 drzew
rosnących na działce o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-03-07
GK.6131.2.1.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gat. żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki
o nr ewid. 1698/242 obręb Świerklaniec, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-05-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.62.2021 z dnia 20.05.2021 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.36.2023 z dnia...
w zakresie miejsca wykonania nasadzeń oraz terminu wykonania nasadzeń.
2023-05-11
Ś.6131.1.4.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach o wydanie zezwolenia
na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 900/155 obręb Bobrowniki Śl.
2023-05-22
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek p. Maksymiliana Gwoździa (z dnia 24.05.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 971/197 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej...
.
2023-05-25
OŚR.613.69.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 17.04.2023 r. znak M.6131.24.2023 w sprawie wydania Gminie Miasteczko Śląskie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 3033/90 i 3036/90 (obręb...
.
2023-04-20
OŚR.613.53.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie (z dnia 09.05.2023 r. znak M.6131.29.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 342/146 i 3090/310 (obręb...
.
2023-05-11
OŚR.613.65.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 06.04.2023 r. przekazany pismem Urzędu Miasta Radzionków z dnia 19.04.2023 r. znak KS.6131.28.2023) spółki MAJ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z...
.
2023-04-21
OŚR.613.54.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 2340/91 i 2341/91 obręb Radzionków,
stanowiących własność Gminy Radzionków, a będących w posiadaniu os. fiz. (umowa dzierżawy).
2023-02-28
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew
z terenu działek o nr ewid. 2357/90 i 1962/2 obręb Tarnowskie Góry, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-03-21
Ś.6131.10.10.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 07.04.2023 r.) p. Jakuba Sylwestrzaka współwłaściciela spółki ZIR – W. Sylwestrzak i Spółka – Sp. J. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Przemysłowej 7 –...
.
2023-04-11
OŚR.613.52.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z ternu działek o nr ewid. 414/108 i 5866/20 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-02-10
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 14.04.2023 r. znak Ś.6131.10.13.2023) dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach w rejonie ul. Staffa w Tarnowskich Górach
.
2023-04-17
OŚR.613.51.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
2023-06-13
BA.6740.4.66.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 97/18 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków - ogród działkowy nr 71 Rodzinnych Ogrodów Działkowych...
.
2023-06-12
OŚR.613.76.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki KANLUX S.A. o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2023-06-30
OŚR.6220.3.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 2072/253 i 2228/253 obręb Świerklaniec.
2023-03-30
GK.6131.2.3.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa silosów na granulat nr dz. 156/1 ul. Krasickiego 13
2023-07-06
BA.6740.1.21.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg (z dnia 10.03.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.1.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 418/177 (obręb Brynek) stanowiącej...
.
2023-03-14
OŚR.613.41.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 169 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej w...
.
2023-05-30
OŚR.613.71.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa zbiornika do magazynowania oleju napędowego o pojemności 24 000 m3. Radzionków ul. Nałkowskiej 51
2023-07-24
BA.6740.9.101.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 05.07.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 524/23 (obręb Sowice) stanowiącej...
.
2023-07-05
OŚR.613.89.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z ternu działki o nr ewid. 2178/204 obręb Bobrowniki Śl.
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-06-06
Ś.6131.10.4.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
rosnącego na działce o nr ewid. 139/2 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu MZUiM.
2023-06-15
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.
779/121, 544/144, 145, 3484/140, 661/160, 650/189 i 3003/201 obręb Bobrowniki Śląskie, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-06-27
Ś.6131.10.14.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.