Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
262/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1674/98, 1694/114, 5, 436/29 (obręb Tarnowskie Góry), 2042/36 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-07-27
OŚR.613.112.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki CARGILL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia na...
2023-10-10
OŚR.6222.13.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie (z dnia 19.09.2023 r. znak M.6131.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 235/57 (obręb Bibiela)...
Usunięcie drzew
2023-09-19
OŚR.613.137.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 235/57 (obręb Bibiela) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-09-19
OŚR.613.137.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek z dnia 14.09.2023 r. (uzupełniony pismem z dnia 03.10.2023 r.) p. Karola Gembczyka Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach im. Ks. Franciszka Blachnickiego o wydanie...
Usunięcie drzew
2023-09-15
OŚR.613.135.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach im. Ks. Franciszka Blachnickiego na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 332/2 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-09-15
OŚR.613.135.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", której część dzierżawi wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).
2023-10-04
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 28.08.2023 r. (uzupełniony pismami z dnia 27.09.2023 r., z dnia 13.10.2023 r. oraz pismem z datą wpływu do Starostwa 20.10. 2023 r.) pełnomocnika Gminy Radzionków w...
Usunięcie drzew
2023-08-28
OŚR.613.124.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie działki o nr ewid. 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", a której część dzierżawi Wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).

OŚR.613.145.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1055/34 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków w związku z inwestycją...
Usunięcie drzew
2023-08-28
OŚR.613.124.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji do spalania paliw
dwa kotły gazowe
2023-10-03
OŚr.6221.54.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. odroczoną opłatę za usunięcie zieleni dot. decyzji OŚR.613.93.2019 z dnia 19.09.2019 r.
w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.140.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
274/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
rosnącego na działce o nr ewid. 742/1 obręb Czekanów, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-07-17
GK.6131.10.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja odmawiająca Gminie Zbrosławice zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 742/1 obręb Czekanów,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.96.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
276/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
dot.: wniosek spółki TEX COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 9-11 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2023-11-02
OŚR.6233.7.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Krupski Młyn o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 260/26, 78 i 92/26 obręb Krupski Młyn, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn.
2023-09-27
Ig.6131.26.1.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 21 drzew
z terenu działek o nr ewid. 260/26, 78 i 92/26 obręb Krupski Młyn, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn.

OŚR.613.139.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących
na terenie działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131.2.9.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 3 drzew
z terenu działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.128.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.
2023-08-22
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 8 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.

OŚR.613.115.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne
w sprawie wydania firmie PAX Anna Gomuła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Hutniczej 5 zezwolenia na zbieranie odpadów
2020-02-11
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę decyzji o symbolu OSR.613.146.2022 z dnia 05.01.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-11-23
M.6131.70.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniające decyzję o symbolu OSR.613.146.2022 z dnia 05.01.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.167.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.
wniosek spółki TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 51 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2023-11-13
OŚR.6220.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.
decyzja Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce KANLUX S.A. pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Radzionkowie przy ul. Objazdowej 1-3.
2023-06-30
OŚR.6220.3.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 14.11.2023 r.) p. Agnieszki Baszyńskiej przedstawiciela firmy ZRD ORFIN Spółka komandytowa z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5A – pełnomocnika Gminy Radzionków...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2023 r. znak OŚR.613.124.2023 udzielającej Gminie Radzionków zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1055/34 (obręb...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 05.10.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-10-05
OŚR.613.147.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej częściowo w...
Usunięcie drzew.
2023-10-05
OŚR.613.147.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.