Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
251/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z datą wpływu do Starostwa: 21.07.2023 r. ) pełnomocnika Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2382/77 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-07-21
OŚR.613.95.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjno - magazynową.
2023-10-13
BA.6740.7.40.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec dot. wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach1597/139 i 2143/351 obręb Świerklaniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-08-08
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 01.09.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.125.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 28.08.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.126.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2023 r. znak Ś.6131.10.15.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1674/98, 1694/114, 5, 436/29...
Usunięcie drzew
2023-07-27
OŚR.613.112.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki CARGILL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia na...
2023-10-10
OŚR.6222.13.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie (z dnia 19.09.2023 r. znak M.6131.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 235/57 (obręb Bibiela)...
Usunięcie drzew
2023-09-19
OŚR.613.137.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek z dnia 14.09.2023 r. (uzupełniony pismem z dnia 03.10.2023 r.) p. Karola Gembczyka Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach im. Ks. Franciszka Blachnickiego o wydanie...
Usunięcie drzew
2023-09-15
OŚR.613.135.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", której część dzierżawi wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).
2023-10-04
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 28.08.2023 r. (uzupełniony pismami z dnia 27.09.2023 r., z dnia 13.10.2023 r. oraz pismem z datą wpływu do Starostwa 20.10. 2023 r.) pełnomocnika Gminy Radzionków w...
Usunięcie drzew
2023-08-28
OŚR.613.124.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
274/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
rosnącego na działce o nr ewid. 742/1 obręb Czekanów, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-07-17
GK.6131.10.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
276/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
dot.: wniosek spółki TEX COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 9-11 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2023-11-02
OŚR.6233.7.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Krupski Młyn o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 260/26, 78 i 92/26 obręb Krupski Młyn, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn.
2023-09-27
Ig.6131.26.1.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących
na terenie działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131.2.9.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.
2023-08-22
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne
w sprawie wydania firmie PAX Anna Gomuła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Hutniczej 5 zezwolenia na zbieranie odpadów
2020-02-11
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę decyzji o symbolu OSR.613.146.2022 z dnia 05.01.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-11-23
M.6131.70.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.
wniosek spółki TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 51 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2023-11-13
OŚR.6220.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 14.11.2023 r.) p. Agnieszki Baszyńskiej przedstawiciela firmy ZRD ORFIN Spółka komandytowa z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5A – pełnomocnika Gminy Radzionków...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 05.10.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-10-05
OŚR.613.147.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego
o symbolu OŚR.613.40.2022 z dnia 12.07.2022 r. w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-10-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice z dnia 09.10.2023 r. znak GG.6131.47.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 28/12 (obręb Przezchlebie) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-10-23
OŚR.613.173.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 09.10.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.101.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1501/109 (obręb Tworóg)...
Usunięcie drzew
2023-10-10
OŚR.613.151.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa III i IV etapu układu komunikacyjnego w rejonie ul. Owocowej w Wieszowie.
2023-11-13
BA.6740.4.144.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki BUD-TRANS Blacha i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. A. Krzywoń 32 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie na działce o nr ewid.: 255/6.
2023-11-16
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze ewid. 1692/98 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu os. fiz. na podstawie umowy użyczenia.
2023-10-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
309/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 720/56 i 253/56 obręb Tarnowskie Góry
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-10-12
Ś.6131.10.20.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice z dnia 26.10.2023 r. znak GK.6131.21.2023 (uzupełniony pismem z dnia 16.11.2023 r. znak GK.6131.21.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
Usunięcie drzew
2023-10-27
OŚR.613.174.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 18.10.2023 r. znak M.6131.75.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2405/169 (obręb Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-10-19
OŚR.613.177.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.