Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6139
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
305/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach ich gospodarowania w Indywidualnej Praktyce Lekarskiej w TG przy ul. Podmiejskiej 7
2011-03-08
VOŚR/G.7635-48/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
304/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Indywidualna Praktyka Lekarska w TG, ul. Podmiejska 7
2011-03-08
VOŚR/G.7635-49/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach ich gospodarowania w gabinecie Stomatologicznym zlokalizowanym w TG przy ul. Siwca...
2011-03-08
VOŚR/G.7635-48/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach ich gospodarowania w Gabinecie Stomatologicznym w TG przy ul. I. Siwca 4d/2
2011-03-08
VOŚR/G.7635-48/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach ich gospodarowania w gabinecie lekarskim zlokalizowanym w TG przy ul. Bałkańskiej...
2011-03-07
VOŚR/G.7635-47/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Lekarskim zlokalizowanym w TG przy ul. Bałkańskiej 10/1.
2011-03-07
VOŚR/G.7635-47/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
299/2011 decyzje
inne
Decyzja o programie gospodarczym.
Decyzja o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla stacji paliw płynnych zlokalizowanej przy ul. Nakielskiej/Oświęcimskiej w TG.
2011-03-03
VOŚR/G.7635-46/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla samoobsługowej stacji paliw płynnych w TG.
2011-03-03
VOŚR/G.7635-46/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2011 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu.
Dotyczy nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2011-01-11
VOŚR/G.7635-8/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie opinii.
Wniosek o wydanie opinii w sprawie ewentualnego obowiązku sporządzenia 'Raportu' oraz jego zakresu dla przedsięwzięcia.
2011-01-11
VOŚR/G.7635-8/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2011 decyzje
inne
Decyzja w sprawie zmiany decyzji Starosty.
Dotyczy zgody na zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2010, o znaku VOŚR/G.7635-13/11
2011-01-27
VOŚR/G.7635-13/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji Starosty z dnia 31.12.2010 r. o znaku GOŚR/G.7635-125/10
Dotyczy zmiany decyzji Starosty z dnia 31.12.2010 r. o znaku GOŚR/G.7635-125/10 udzielajacej w/w zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w TG przy ul. Kościelnej 16.
2011-01-27
VOŚR/G.7635-13/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów powstałych w Solarium zlokalizowanym w Radzionkowie przy ul. Knosały 111 b.
2011-02-04
VOŚR/G.7635-19/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w Solarium zlokalizowanym w Radzionkowie przy ul. Knosały 111 b.
2011-02-04
VOŚR/G.7635-19/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne gabinecie Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej z siedzibą w TG przy ul....
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w Gabinecie Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej z siedzibą w TG...
2011-03-04
VOŚR/G.7635-45/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach ich gospodarowania w Indywidualnej Praktyce Lekarskiej zlokalizowanej w TG przy...
2011-03-04
VOŚR/G.7635-45/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów w Przychodni Wielospecjalistycznej.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów w Przychodni Wielospecjalistycznej zlokalizowanej w TG przy ul. Piłsudskiego 18.
2011-02-25
VOŚR/G.7635-44/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Przychodni Wielospecjalistycznej zlokalizowanej w TG przy ul. Piłsudskiego 18.
2011-02-25
VOŚR/G.7635-44/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów .
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i sposobach ich gospodarowania w Przychodni Weterynaryjnej zlokalizowanej z Zbrosławicach przy...
2011-03-02
VOŚR/G.7635-43/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Przychodni weterynaryjnej zlokalizowanej w Zbrosławicach przy u. Wolności 121 d.
2011-03-02
VOŚR/G.7635-43/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w Gabinecie Okulistycznym zlokalizowanym w TG przy ul. Cebuli 13/2.
2011-03-02
VOŚR/G.7635-42/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz o sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach ich gospodarowania w gabinecie SADENT, w TG przy ul....
2011-02-28
VOŚR/G.7635-41/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Sadent zlokalizowanym w TG przy ul. Niedziałkowskiego 42
2011-02-28
VOŚR/G.7635-41/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2011 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy odmowy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w punkcie skupu w Radzionkowie przy ul.Nieznanego Żołnierza 8a.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-40b/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Weterynaryjnym w TG przy ul. Pomorskiej 21
2011-02-28
VOŚR/G.7635-39/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w Gabinecie Stomatologicznym w Ziemięcicach.
2011-02-28
VOŚR/G.7635-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Gabinecie Praktyki Stomatologicznej w TG.
2011-02-25
VOŚR/G.7635-37/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2011 postanowienia
inne
Postanowienie o przekazaniu Staroście Tarnogórskiemu informacji nt. wytwarzanych odpadów.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi w hurtowni zlokalizowanej w TG przy ulicy Towarowej.
2011-02-23
VOŚR/G.7635-36/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca zezwolenia.
Dotyczy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów dla firmy MAG II z siedziba w Radzionkowie.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-35/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o rozszerzenie decyzji GOŚR/G 7635-86/10
Dotyczy zmiany decyzji Starosty z dn. 16.07.2010 GOŚR/G 7635-86/10, udzielającej zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-35/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.