Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6154
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
459/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 22.09.2014 r., znak OŚR.G.6233.50.2014 udzielająca spółce KABODOS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a zezwolenia na zbieranie odpadów
2014-10-21
OŚR.G.6233.68.2014
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 28.02.2013 r. znak OŚR.G.6233.69.2012 udzielająca spółce HEMARPOL BOGACCY Sp.z o.o. z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A zezwolenia na zbieranie i pzetwarzanie odpadów.
2014-12-09
OŚR.G.6233.89.2014
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udzielająca p. Łukaszowi Konigowi działającemu w obrocie prawnym jako firma P.P.H.U. SERWIS ZIELEŃ Łukasz Konig z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. K. Miarki 20 zezwolenia na transport...
2015-02-04
OŚR.G.6233.9.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
342/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udzielająca spółce CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167A pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2015-09-18
OŚR.G.6220.14.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
343/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udzielająca spółce PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 51 pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2015-09-23
OŚR.G.6220.15.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
394/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
zmiana w decyzji na zbieranie odpadów nazwy spółki z METSCRAP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Woźniaka 6d na HEMARPOL TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach...
2015-10-23
OŚR.G.6233.45.2015
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
395/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udziielająca spółce TanQuid POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 51 pozwolenia na wytw. odpadów.
2015-11-05
OŚR.G.6220.18.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udzielająca spółce HEMARPOL BOGACCY Sp. z o.o. z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A pozwolenia na wytw. odpadów oraz zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów
2015-12-01
OŚR.G.6220.19.2015
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udzielająca NZOZ Zakład Pulmonologii Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Lipowej 3 pozwolenia na wytw. odpadów
2016-01-18
OŚR.G.6220.1.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udzielająca spółce Cargill Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 pozwolenia zintegrowanego dla Wytwórni Pasz w Tworogu
2016-01-13
OŚR.G.6222.3.2016
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 17.02.2011 r. znak VOŚR/G.7635-18/11 udzielająca p. Annie Helisz działającej w obrocie prawnym pod firmą Z.P.U.H. JUSMAN TRANS z siedzibą w Miedarach zwolenia na transport odpadów
2016-06-09
OŚR.G.6233.34.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 13.10.2010 r. znak GOŚR/G.7635-94/10 udzielająca spółce GEKOPLAST S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2016-06-02
OŚR.G.6220.6.2016
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 20.01.2014 r. znak OŚR.G.6233.53.2016 udzielającą spółce RENT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza zezw. na przetwarzanie odp. na terenie hałdy w...
2016-07-12
OŚR.G.6233.37.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udzielającej spółce CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167a pozwolenia na wytwarzanie odp. udzielonego decyzją Starosty z dnia 08.07.2011 r. znak...
2016-09-30
OŚR.G.6220.12.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 04.02.2016 r. znak OŚR.G.6220.20.2015 udzielająca spółce LAG SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie przy ul. Rabowickiej 9A pozwolenia na wytwarzanie odp. dla zakładu...
2016-09-23
OŚR.G.6220.11.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
udzielająca spółce PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej pozwolenia zintegrowanego (Ciepłownia Radzionków)
2016-09-05
OŚR.G.6222.12.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2017 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 02.05.2012 r. znak OŚR.G.6220.5.2012 udzielającej spółce ELEKROCARBON GALWAN Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 10 - pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2016-12-21
OSR.G.6220.15.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego
z dnia 13.12.2012 r. znak OŚR.G.6222.8.2012 (z późn. zm.) udzielająca spółce CARGILL POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 pozwolenia zintegrowanego na...
2023-03-15
OŚR.6222.3.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
355/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.07.2011 r. znak VOŚR/G.7635-128/11 (z późn. zm.)
udzieljąca spółce CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarn. Górach pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji.
2014-08-18
OŚR.G.6220.11.2014
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego na transport odpadów
dla PPHU Agnieszka Blochel z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Polnej 72
2012-03-12
OŚR.G.6233.20.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
407/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z 24.05.2011 r. znak VOŚR/G.7635-141/11 udzielająca p. Gabrielowi Mateja - działającemu w obrocie prawnym jako Punkt Skupu Surowców Wtórnych MATEJA -...
- zezwolenia na transport i zbieranie odpadów w Radzionkowie przy ul. Św. Wojciecha 143.
2012-08-23
OŚR.G.6233.55.2012 r.
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
404/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z 30.06.2008 r. znak GOŚR/G.7635-72/08 (z późn/. zm.) udzielająca spółce "HEMARPOL" Bogaccy Sp. Jawna z siedzibą w Kaletach przy ul....
przy ul. Fabrycznej 2a
2012-08-08
OŚR.G.6233.49.2012
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
475/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 03.03.2011 r. znak VOŚR/G.7635-23/11 udzielającej spółce BIO-EKOS Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Chechle przy ul. Leśnej 63 -...
.
2012-11-08
OŚR.G.6233.66.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 10.10.2005 r. znak GOŚR/G.7635-4-30/05 ztawierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytw. na Stacji Paliw w Tarn. Górach przy ul....
przy ul. Elbląskiej 135
2012-03-26
OŚR.G.6230.9.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
397/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 11.06.2014 r. znak OSR.G.6233.23.2014
udzielająca spółce F.H.U. MAG Gabriela Kierszniok i wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie przy ul....
2014-09-22
OŚR.G.6233.57.2014
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
454/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 13.05.2010 r. znak GOŚR.G.7635-63/10 udzielająca p. Wiktorowi Kamińskiemu oraz p. Rafałowi Kamińskiemu - działającym w obrocie prawnym jako...
.
2012-10-09
OSR.G.6233.60.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 26.06.2006 r. znak GOŚR/G.7644-4/05/06 (z późn. zm.) udzielającą PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu pozwolenia zintegrowanego na eksploatację...
zlokalizowanej na terenie Ciepłowni "Radzionków" połozonej przy ul. Wawelskiej w Radzionkowie.
2011-12-14
OŚR.G.6222.1.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2022 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.02.2016 r. znak OŚR.G.6233.4.2016
udzielającej p. Krzysztofowi Jagielskiemu działającemu w obrocie prawnym pod firmą: KRISMET Krzysztof Jagielski z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Lipowej zezwolenia na zbieranie...
2020-03-04
OŚR.6233.21.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.07.2022 r. znak OŚR.613.24.2022 udzielająca Gminie Tworóg zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działki o nr ewid. 890/255 obręb Koty - w...
.
2022-12-29
OŚR.613.182.2022
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.07.2022 r. znak OŚR.613.24.2022 udzielająca Gminie Tworóg zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działki o nr ewid. 890/255 obręb Koty - w...
.
2022-12-29
OŚR.613,182.2022
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.