Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
292/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia
silnik gazowy
2023-10-16
OŚR.62221.55.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Rozbiórka komina, odbudowa komina nr dz. 510/8
2023-09-12
BA.6740.2.32.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Gminie Tarnowskie Góry – Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach w całości należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z...
Usunięcie drzew - nasadzenia za zastępcze
2023-10-20
OŚR.613.161.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tworóg naliczoną opłatę za usunięcie drzew w związku z kontrolą nasadzeń zastępczych
wskazanych w decyzji o symbolu OŚR.613.13.2018 z dnia 21.05.2018 r.

OŚR.613.156.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Stowarzyszeniu Na Recz Rozwoju Gminy Tworóg naliczoną opłatę za usunięcie drzewa w związku z kontrolą nasadzeń zastępczych
wskazanych w decyzji o symbolu OŚR.613.75.2028 z dnia 19.06.2018 r.

OŚR.613.158.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
udzielająca Panu Mirosławowi Brynkus prowadzącemu działalność pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PIOMIR Mirosław Brynkus z siedzibą w Tarn. Górach przy ul. Strzelniczej 47...
2023-04-27
OŚR.6220.1.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego
o symbolu OŚR.613.40.2022 z dnia 12.07.2022 r. w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-10-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
299/2023 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Tarnogórskiego, wydaną dla Gminy Tarnowskie Góry - Żłobka Publicznego Nr 1
o symbolu OŚR.613.40.2022 z dnia 12.07.2022 r. w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.164.2023
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.116.2018 r. z dnia 30.10.2018 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.127.2019 z dnia 24.10.2019 r.

OŚR.613.154.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice z dnia 09.10.2023 r. znak GG.6131.47.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 28/12 (obręb Przezchlebie) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-10-23
OŚR.613.173.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 28/12 (obręb Przezchlebie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice
Usunięcie drzew
2023-10-23
OŚR.613.173.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 09.10.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.101.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1501/109 (obręb Tworóg)...
Usunięcie drzew
2023-10-10
OŚR.613.151.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
304/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1501/109 (obręb Tworóg) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tworóg
Usunięcie drzew
2023-10-10
OŚR.613.151.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa III i IV etapu układu komunikacyjnego w rejonie ul. Owocowej w Wieszowie.
2023-11-13
BA.6740.4.144.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki BUD-TRANS Blacha i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. A. Krzywoń 32 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie na działce o nr ewid.: 255/6.
2023-11-16
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze ewid. 1692/98 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu os. fiz. na podstawie umowy użyczenia.
2023-10-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
308/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. na usunięcie 35 drzew rosnących na działce o nr ewid. 1692/98 obręb Tarnowskie Góry
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu wnioskodawcy na podstawie umowy użyczenia.

OŚR.613.170.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
309/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 720/56 i 253/56 obręb Tarnowskie Góry
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-10-12
Ś.6131.10.20.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
310/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 46 drzew z terenu działek o numerach ewid.v 720/56 i 253/56 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.153.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
311/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na halę produkcyjno - magazynową.
2023-09-07
BA.6740.7.37.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice z dnia 26.10.2023 r. znak GK.6131.21.2023 (uzupełniony pismem z dnia 16.11.2023 r. znak GK.6131.21.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
Usunięcie drzew
2023-10-27
OŚR.613.174.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 27/2 (obręb Wieszowa) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice
Usunięcie drzew
2023-10-27
OŚR.613.174.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 18.10.2023 r. znak M.6131.75.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2405/169 (obręb Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-10-19
OŚR.613.177.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2405/169 (obręb Miasteczko Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usunięcie drzew
2023-10-19
OŚR.613.177.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
316/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Radzionków opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.26.2018 r. z dnia 19.07.2018 r.

OŚR.613.159.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
317/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.114.2019 z dnia 14.10.2019 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.53.2020 r. z dnia 25.08.2020 r.

OŚR.613.163.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
318/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Przedszkola w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 975/126 obręb Zbrosławice, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w zarządzie trwałym Przedszkola.
2023-10-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
319/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Przedszkolu w Zbrosławicach na usunięcie 4 drzew
z terenu działki o nr ewid. 975/126 obręb Zbrosławice, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu (zarząd trwały) Przedszkola w Zbrosławicach.

OŚR.613.169.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 03.11.2023 r. znak MZUiM.412.5.2021 w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.141.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 03.11.2023 r. znak MZUiM.412.5.2021 w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.141.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.