Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
349/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w Specjalistycznej Przychodni Lekarsko-Stomatologicznej, w Tg...
2011-03-14
VOŚR/G.7635-71/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
351/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w NZOZ M-DENT, w Krupskim Młynie przy ul. Głównej 11 oraz...
2011-03-15
VOŚR/G.7635-72/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
352/2011 inne wnioski
inne
Dane o posiadaczu odpadów.
Dotyczy zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów przez Aptekę Prywatną w kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej
2011-03-16
VOŚR/G.7635-73/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
353/2011 inne wnioski
inne
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów przez NZOZ OPT-MED.
Dotyczy zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów przez NZOZ OPT-MED w Radzionkowie i Krupskim Młynie.
2011-03-17
VOŚR/G.7635-74/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
354/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej
2011-03-14
VOŚR/G.7635-75/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
355/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w gabinecie Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w TG, przy ul....
2011-03-14
VOŚR/G.7635-75/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
356/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej w Zakresie Ginekologii i Położnictwa.
2011-03-14
VOŚR/G.7635-76/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
357/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Stomatologicznym w tg, ul. Zagórska 83/5.
2011-03-31
VOŚR/G.7635-77/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
358/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca.
Dotyczy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyjęcia przez Starostę Tarnogórskiego informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania...
2011-03-31
VOŚR/G.7635-77/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
359/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w gabinecie ginekologiczno-położniczym w TG, ul. Piastowska 4
2011-03-15
VOŚR/G.7635-78/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
360/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Ginekologiczno-Położniczym w TG przy ul....
2011-03-15
VOŚR/G.7635-78/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
361/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Praktyki Stomatologicznej w Kaletach przy ul. 1 Maja 5.
2011-03-15
VOŚR/G.7635-79/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
362/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w Praktyce Stomatologicznej w Kaletach przy ul. 1 Maja 5.
2011-03-15
VOŚR/G.7635-79/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie opinii.
Wniosek o wydanie opinii w sprawie ewentualnego obowiązku sporządzenia 'Raportu' oraz jego zakresu dla przedsięwzięcia.
2011-01-11
VOŚR/G.7635-8/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2011 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu.
Dotyczy nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2011-01-11
VOŚR/G.7635-8/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
363/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Centrum Handlowo-Magazynowym w TG, przy ul. Zagórskiej 159.
2011-03-16
VOŚR/G.7635-80/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
364/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w Centrum Handlowo-Magazynowym w TG przy ul. Zagórskiej 159.
2011-03-16
VOŚR/G.7635-80/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
365/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Stomatologicznym w Kaletach przy ul. Gwoździa 6
2011-03-17
VOŚR/G.7635-81/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
366/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Stomatologicznym w Kaletach przy ul. Gwoździa 6
2011-03-17
VOŚR/G.7635-81/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
367/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w PPUH SILESIA-SPAW S.C. w TG przy ul. Towarowej 6.
2011-03-17
VOŚR/G.7635-82/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
368/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w PPUH SILESIA-SPAW s.c. w TG, przy ul. Towarowej 6.
2011-03-17
VOŚR/G.7635-82/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
369/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Aptece Zamkowej w TG, przy ul. Zamkowej 4.
2011-04-21
VOŚR/G.7635-83/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
370/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w Aptece Zamkowej w TG, przy ul. Zamkowej 4 i Aptece Rynek 13.
2011-03-21
VOŚR/G.7635-83/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
371/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o podjęcie działań przez Starostę Tarnogórskiego ws. uniemożliwienia wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego.
Dotyczy protestu w sprawie lokalizacji inwestycji w Szałszy przy ul. Krótkiej na działce 190/19.
2011-03-04
VOŚR/G.7635-84/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
372/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy weryfikacji informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w GEKO-KART S.A.w Krupskim Młynie, przy ul. Krasickiego 13.
2011-03-11
VOŚR/G.7635-85/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
373/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o weryfikacji, przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o weryfikacji informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w GEKO-KART w TG, przy ul. Zagórskiej. 83
2011-03-11
VOŚR/G.7635-85/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
374/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w NZOZ "Unident" w TG, przy ul. Piaskowej 10
2011-03-11
VOŚR/G.7635-86/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
375/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w NZOZ "Unident" w TG przy ul . Piaskowej 10.
2011-03-11
VOŚR/G.7635-86/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
376/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Stomatologicznym w Wieszowej przy ul. Bytomskiej 159
2011-03-14
VOŚR/G.7635-87/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
377/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Stomatologicznym w Wieszowej przy ul. Bytomskiej 159
2011-03-14
VOŚR/G.7635-87/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.