Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
214/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 310/40 (obręb Wilkowice) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice...
.
2023-07-17
OSR.613.94.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 02.08.2023 r. znak Ś.6131.10.17.2023 dot. wygaszenia oraz zmiany części decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2021 r. znak OŚR.613.127.2021...
.
2023-08-02
OŚR.613.107.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Tarnowskie Góry z dnia 02.08.2023 r. znak Ś.6131.10.17.2023 dot. wygaszenia oraz zmiany części decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2021 r. znak OŚR.613.127.2021...
.
2023-08-02
OŚR.613.107.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce o nr ewid. 887/109 obręb Bobrowniki Śl.,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w części w posiadaniu Wnioskodawcy.
2023-08-14
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalające os. fiz. na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 887/109 obręb Bobrowniki Śl.,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu Wnioskodawcy.

OŚR.613.106.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg (z dnia 21.08.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.76.2023 uzupełniony pismem z dnia 28.08.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.78.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
.
2023-08-23
OŚR.613.117.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1198/109, 1199/109 i 187 (obręb Tworóg) stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy...
.
2023-08-23
OŚR.613.117.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie (z dnia 04.07.2023 r. znak M.6131.44.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 2382/77 (obręb Żyglin)...
.
2023-07-05
OŚR.613.87.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 2382/77 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
.
2023-07-05
OŚR.613.87.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 28.08.2023 r. znak GG.6131.35.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 907/106 (obręb Przezchlebie)...
Zezwolenie na usunięcie drzew
2023-09-01
OŚR.613.123.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 907/106 (obręb Przezchlebie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice
Usunięcie drzew
2023-09-01
OŚR.613.123.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 06.07.2023 r. znak Ś.6131.10.16.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 2287/19, 157/15, 2279/138,...
Sprawa usunięcia drzew
2023-07-07
OŚR.613.90.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 2287/19, 157/15, 2279/138, 1372/140 (obręb Strzybnica), 5732/28 (obręb Tarnowskie Góry)...
Sprawa usunięcia drzew
2023-07-07
OŚR.613.90.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie dotyczący zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.44.2022 z dnia 20.05.2022 r.,
w zakresie miejsca wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-09-15
M.6131.18.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzje ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.44.2022 z dnia 20.05.2022 r.
w zakresie miejsca wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.131.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca opłatę za usunięcie zieleni, związaną z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.168.2018 z dnia 22.01.2019 r.
w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.109.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca opłatę za usunięcie zieleni, związaną z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.185.2018 z dnia 03.01.2019 r.
w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.108.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z datą wpływu do Starostwa: 16.08.2023 r. ) p. Agnieszki Smykała przedstawiciela Firmy MSProjekt Marek Smykała w Tarnowskich Górach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
Sprawa usunięcia drzew
2023-08-16
OŚR.613.110.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla p. Agnieszki Smykała przedstawiciela Firmy MSProjekt Marek Smykała w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 384/79, 385/80, 386/79, 387/80 (obręb...
Sprawa usunięcia drzew
2023-08-16
OŚR.613.110.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie (z dnia 10.08.2023 r. znak M.6131.53.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2496/300 (obręb Żyglin)...
Sprawa usunięcia drzew
2023-08-10
OŚR.613.113.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2496/300 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Sprawa usunięcia drzew
2023-08-10
OŚR.613.113.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.168.2021 z dnia 09.11.2021 r.
w zakresie miejsca wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-09-15
M.6131.59.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.168.2021 z dnia 09.11.2021 r.
w zakresie miejsca wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.130.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków (działającej przez pełnomocnika) o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
na działce 655/189 obręb Radzionków, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.
2023-08-29
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. wiśnia pospolita
rosnącego na działce o nr ewid. 1965/231 obręb Radzionków, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.
2023-08-04
KS.6131.61.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 1965/231 obręb Radzionków,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.

OŚR.613.103.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 13.09.2023 r. Dyrektora Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 512/16 i 2724/20 (obręb...
Dot. usunięcia drzew
2023-09-14
OŚR.613.136.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 512/16 i 2724/20 (obręb Bobrowniki Śląskie) będących w posiadaniu Przedszkola nr...
Dot. usunięcia drzew
2023-09-14
OŚR.613.136.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
249/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 19.09.2023 r. znak Ś.6131.1.14.2021 Gminy Tarnowskie Góry w sprawie zmiany decyzji z dnia 28.10.2021 r. znak OŚR.613.150.2021 (zmienionej decyzją z dnia 29.09.2022 r. znak...
Dot. usunięcia drzew
2023-09-19
OŚR.613.142.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry w sprawie zmiany decyzji z dnia 28.10.2021 r. znak OŚR.613.150.2021 (zmienionej decyzją z dnia 29.09.2022 r. znak OŚR.613.113.2022) udzielającej Gminie...
Dot. usunięcia drzew
2023-09-19
OŚR.613.142.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.