Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
398/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.06.2014 r. znak OŚR.G.6233.24.2014
udzielająca spółce F.H.U. MAG Gabriela Kierszniok i wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a zezwolenia na przetwarzanie odpadów w Radzionkowie przy...
2014-09-22
OŚR.G.6233.58.2014
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.10.2018 r. znak OŚR.613.120.2018 zezwalającej Gminie Miasteczko Ślaskie na usuniecie drzewa z terenu działki o nr ewid. 201 obręb Miasteczko...
.
2019-10-29
OŚR.613.170.2019
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.10.2018 r. znak OŚR.613.120.2018 zezwalającej Gminie Miasteczko Ślaskie na usuniecie drzewa z terenu działki o nr ewid. 201 obręb Miasteczko...
.
2019-10-29
oŚR.613.170.2019
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.03.2020 r. znak OŚR.613.3.2020 udzielającej Gminie Kalety zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 73 obręb Zielona - w...
.
2021-12-21
OŚR.613.209.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.03.2020 r. znak OŚR.613.3.2020 udzielającej Gminie Kalety zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 73 obręb Zielona - w...
.
2021-12-21
OŚR.613.209.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
318/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.05.2012 r. znak GOŚR/G.7635-63/10 udzielającej p. Wiktorowi Kamińskiemu i p. Rafałowi Kamińskiemu działającym jako spółka KAMRA-TRANS s.c....
.
2012-01-23
OŚR.G.6233.8.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
319/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.05.2012 r. znak GOŚR/G.7635-63/10 udzielającej p. Wiktorowi Kamińskiemu i p. Rafałowi Kamińskiemu działającym jako spółka KAMRA-TRANS s.c....
.
2012-01-23
OŚR.G.6233.8.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.08.2021 r. znak OŚR.613.100.2021 udzielającej Gminie Radzionków - Przedszkolu Nr 3 w Radzionkowie zezwolenia na usunięcie drzew - w zakresie...
.
2022-12-16
OŚR.613.177.2022
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.08.2021 r. znak OŚR.613.100.2021 udzielającej Gminie Radzionków - Przedszkolu Nr 3 w Radzionkowie zezwolenia na usunięcie drzew - w zakresie...
.
2022-12-16
OŚR.613.177.2022
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2022 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.04.2017 r. znak OŚR.6233.16.2017 udzielająca p. Bogdanowi Klyta prowadzącemu działalność pod firmą: P.W. EKDREWMET BOGDAN KLYTA z siedzibą...
.
2020-03-03
OŚR.6233.18.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.10.2019 r. znak OŚR.613.114.2019 udzielającej PWiK w Tarnowskich Górach zezwolenia na usuniecie drzew - w zakresie nasadzeń zastępczych
.
2020-05-18
OsR.613.53.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.10.2019 r. znak OŚR.613.114.2019 udzielającej PWiK w Tarnowskich Górach zezwolenia na usuniecie drzew - w zakresie nasadzeń zastępczych
.
2020-05-18
OŚR.613.53.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.07.2010 r. z późn. zm. udzielającej p. Marcinowi Kierszniokowi F.H.U. "MAG-II" z siedzibą w Radzionkowie przy ul. N. Żołm\nierza...
tranport, zbieranie w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a
2011-12-15
OŚR.G.6233.2.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.08.2018 r. znak OŚR.613.91.2018 zezwalającej Gminie Tarnowskie Góry - Miejskiemu OŚrodkowi Pomocy Społecznej w tarnowskich Górach na...
.
2019-03-15
OŚR.613.24.2019
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.08.2018 r. znak OŚR.613.91.2018 zezwalającej Gminie Tarnowskie Góry - Miejskiemu OŚrodkowi Pomocy Społecznej w tarnowskich Górach na...
.
2019-03-15
OŚR.613.24.2019
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.11.2017 r. znak OŚR.613.127.2017 zezwalającej Gminie Świerklaniec na usuniecie drzew i krzewów z terenu działki o nr ewid. 2392/317 obręb...
.
2019-10-14
OŚR.613.155.2019
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.11.2017 r. znak OŚR.613.127.2017 zezwalającej Gminie Świerklaniec na usuniecie drzew i krzewów z terenu działki o nr ewid. 2392/317 obręb...
.
2019-10-14
OŚR.613.155.2019
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.03.2009 znak GOŚR/G.7635-18/09 udzielajacej p. Aleksandrowi Mazankowi działającemu jako firma DIESEL program gospodarki odpadami
.
2012-03-03
OŚR.G.6230.7.2012
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.03.2009 znak GOŚR/G.7635-18/09 udzielajacej p. Aleksandrowi Mazankowi działającemu jako firma DIESEL program gospodarki odpadami
.
2012-03-08
OŚR.G.6230.7.2012
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.04.2014 r. znak OŚR.G.6220.4.2014 udzielająca spółce TANQUID POLSKA Sp. z o.o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów
.
2018-06-26
OŚR.6220.5.2018
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.04.2014 r. znak OŚR.G.6220.4.2014 udzielająca spółce TANQUID POLSKA Sp. z o.o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów
.
2018-06-26
OŚR.6220.5.2018
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.05.2020 r. znak OŚR.613.201.2019 udzielającej Gminie Kalety zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 2124/133 obręb Kalety...
.
2021-12-21
OŚR.613.213.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.05.2020 r. znak OŚR.613.201.2019 udzielającej Gminie Kalety zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 2124/133 obręb Kalety -...
.
2021-12-21
OŚR.613.201.2019
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2012 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.01.2005 r. znak GOŚR/G.7635-7-1/05 z późn. zm. udzielająca zezwolenia PPUH
z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Polnej 72
2012-01-20
OŚR.G.6233.7.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
355/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.06.2007 r. znak GOŚR/G.6223-4/07 udzielającej PGL Lasy Państwowe jako zakładowi głównemu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód...
.
2013-08-07
OŚR.G.6341.114.2013 r.
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
356/2013 decyzje
ochrona wód
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 20.06.2007 r. znak GOŚR/G.6223-4/07 udzielającej PGL Lasy Państwowe jako zakładowi głównemu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód...
.
2013-08-07
OŚRG.6341.114.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.03.2022 r. znak OŚR.613.10.2022 udzielającej Gminie Miasteczko Śląskie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek: 2587/63,...
.
2022-04-04
OSR.613.47.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.03.2022 r. znak OŚR.613.10.2022 udzielającej Gminie Miasteczko Śląskie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek: 2587/63,...
.
2022-04-04
OŚR.613.47.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.07.2017 r. znak OŚR.6233.31.2017 (zmienioną decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.04.2018 r. znak OŚR.6233.4.2018, z dnia 12.08.2020 r....
.
2022-11-28
OŚR.6233.10.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 21.07.2017 r. znak OŚR.6233.31.2017 (zmienioną decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.04.2018 r. znak OŚR.6233.4.2018, z dnia 12.08.2020 r....
.
2022-11-28
OŚR.6233.10.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.